Selvstendige og tilpasningsdyktige produksjonsanlegg optimaliserer produksjonen

Oversikt

Industri 4.0 øker produksjonens økonomiske effektivitet  

Industri 4.0 øker produksjonens økonomiske effektivitet

  • Dagens maskiner og anlegg må være digitale, fleksible og intelligente.
  • Ved å forene mennesker, objekter og systemer oppstår dynamiske, selvorganiserende verdiskapningsnettverk som kan optimaliseres etter forskjellige kriterier.

Anvendelse

Det intelligente nettverket i morgendagens produksjon  

Det intelligente nettverket i morgendagens produksjon

Bedrifter konfronteres stadig med situasjoner der konfigureringen av en artikkel endrer seg under produksjonen. En ny variant må implementeres i byggplanen, stykktallet til artikkelen som skal produseres øker, eller tidligere ukjente produksjonsmidler åpner for helt nye muligheter. I slike tilfeller reagerer tilpasningsdyktige systemer umiddelbart ved å tilpasse produksjonsforløpet tilsvarende.

Som praktisk eksempel på en selvstendig og tilpasningsdyktig anvendelse benyttes et anlegg for produksjon av I/O-moduler. Det er en utfordring å på sikt oppnå en økonomisk effektiv produksjon av det stadig økende antallet varianter av I/O-modulene, som delvis bestilles i mindre stykktall, samt prototyper av enkeltmoduler.

Løsning

Økonomisk effektiv produksjon av I/O-moduler i seriestørrelse 1  

Økonomisk effektiv produksjon av I/O-moduler i seriestørrelse 1

For tiden produseres I/O-modulene i produksjonsanlegg som kan tilpasses respektive behov nærmest ubegrenset.

Dette var mulig ved å kombinere forskjellige anleggsmoduler etter ønske. Til dette formålet kreves enhetlige grensesnitt samt en selvstendig styring av grunnleggende prosesser. Konseptet åpner for parallell produksjon av ulike varianter. Samtlige arbeidsplasser, monteringsmaskiner og kontrollceller som kreves i de forskjellige trinnene i produksjonsprosessen, kan tilkobles produksjonssystemet.

Et emneholdersystem som kan utvides etter ønske muliggjør en fleksibel nettorganisering av alle tenkelige produksjonsressurser til et produksjonssystem. I tillegg til en egnet arkitektur er enhetlige elektriske og elektropneumatiske grensesnitt en forutsetning for at de enkelte produksjonsressursene skal kunne benyttes uavhengig av lokalisering. Det omfatter både manuelle arbeidsplasser og helautomatiske merkeceller. Samtlige implementerte ressurser styrer i tillegg alle grunnleggende, artikkeluavhengige forløp selvstendig, slik at de kan integreres desentralt i produksjonskonseptet.

Fasit

Lavere stykktall kan allerede i dag fremstilles til samme kostnader som ved masseproduksjon. Startscenarier for nye produkter gjengis enda bedre. I tillegg til dette kan produsenten reagere på økte salgsmengder i løpet av kort tid. For å oppnå dette kan tilnærmet like prosesser dobles.

Investeringer i driftsmidler kan dermed foretas både tidsriktig og tilpasset aktuelle salgstall. Utover dette kan teknologiske videreutviklinger overføres til produksjonslinjene både raskt og enkelt. I den forbindelse trenger kun enkelte prosessmoduler å skiftes ut.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00