Konsekvent engineering optimaliserer produktutviklingen og -produksjonen

Oversikt

Konsekvent engineering grunnet sømløs videreføring av data  

Konsekvent engineering grunnet sømløs videreføring av data

  • Produkter utvikles med forskjellige typer engineeringverktøyer som er optimalisert for forskjellige oppgaver. Derfor taler verktøyene sitt eget språk, er ikke innbyrdes kompatible og er tilkoblet hverandre via kun noen få grensesnitt.
  • Under engineeringprosessen oppstår det dermed betydelige arbeidsmengder for å overføre dataene fra ett format til et annet.

Anvendelse

Grensesnitt i kun én retning  

Grensesnitt i kun én retning

Ved engineering av automatikkskap er verktøyenes rekkefølge ikke eksplisitt gitt på forhånd. Eksempelvis utformes koblingsskjemaet i første omgang med det respektive verktøyet, som omfatter et grensesnitt til de elektroniske komponentenes produktkonfiguratorer.

Fra koblingsskjemaet avledes deretter en konfeksjonert koblingslist som må stilles til rådighet ved planleggingen av monteringsoppsettet. Monteringsoppsettet fungerer på sin side som utgangspunkt for kablingskonseptet. Grensesnitt for slike engineeringkjeder foreligger allerede i dag, likevel som regel kun i én retning. Selv mindre endringer fører til betydelig ekstraarbeid i ettertid. Hvis grensesnittene ikke finnes, må prosjektdataene ofte gjennom omstendelige konverteringstrinn eller til og med overføres manuelt. På veien gjennom de forskjellige engineeringverktøyene kan dessuten data gå tapt.

Løsning

Ett dataformat for alle engineeringverktøyer  

Ett dataformat for alle engineeringverktøyer

Med AutomationML har man fått et XML-basert utvekslingsformat for engineeringdata som kombinerer andre dataformater. Med utgangspunkt i en nøyaktig artikkelbeskrivelse kan intelligente tekniske systemer selv identifisere produksjonsstasjonene som kreves for å produsere artiklene.

AutomationML har som utgangspunkt at samtlige engineeringverktøyer skal arbeide med samme filer. Hvert verktøy leser og skriver kun i den delen som er relevant for nettopp dette verktøyet. For at alle verktøyer skal ha en felles forståelse av aspektene som er beskrevet i filene, mottar AutomationML såkalte rolleklassebiblioteker. Samtlige objekter i datautvekslingsformat må henvise til en rolleklasse, slik at betydningen for dette objektet er entydig for alle engineeringverktøyer.

Her kommer eCl@ss inn i bildet. Standarden for ytelser og produktdata gjelder internasjonalt på tvers av bransjer og brukes til å entydig klassifisere og beskrive produkter og tjenesteytelser. Med sine rundt 39 000 produktklasser og 16 000 egenskaper dekker den en stor del av varene og tjenesteytelsene som håndteres. Nødvendige strukturer for å gjengi dataene i ECAD-verktøyene defineres systemuavhengig.

Ved å ta i bruk eCl@ss kan, i tillegg til artikkelens CAE-spesifikke stamdata, blant annet også nødvendig kablingsinformasjon defineres som kreves for automatisk ruting av ledningene i automatikkskapet. Utstyrsprodusentene trenger derfor ikke lenger å støtte mange forskjellige utvekslingsformater for å gjengi dataene i brukernes ulike målformater.

Fasit

Konsekvent engineering er selve nøkkelen til effektiv produktutvikling. Det forutsetter en enhet av engineeringverktøyer som kan samarbeide via grensesnitt samt felles dataformater og -kilder. Ved å ta i bruk og kombinere slike standardiserte formater som AutomationML og eCl@ss kan resultatet av den konsekvente engineeringen – den digitale produktbeskrivelsen – til og med tas i bruk i produksjonen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00