Fremstilling av automatikkskap innen drikkevareindustrien: Økonomisk effektivt også ved seriestørrelse 1

Oversikt

Krones velger ClipX-konseptet

Krones velger ClipX-konseptet

  • Som globalt agerende produsent av tappe- og emballeringsanlegg optimaliserer Krones AG ikke bare løsningene sine kontinuerlig, men også produksjonsprosessene.
  • Konseptet til Phoenix Contact bidrar til at det stadig økende antallet automatikkskap kan produseres raskt, feilfritt og økonomisk effektivt.

Anvendelse

Anleggsutvikling i henhold til Industri 4.0-aspekter  

Krones utvikler nyskapende anlegg

Krones-konsernet planlegger, utvikler og fremstiller maskiner og komplette anlegg for områdene prosess, tappe- og emballeringsteknikk. Tidligere ble de komplett ferdig tilpassede koblingslistene som var nødvendige for produksjonslinjen satt sammen manuelt i flere arbeidstrinn.

Når de forskjellige monteringsskinnene var avkappet, måtte nødvendige rekkeklemmer sneppes på. Deretter tilpasset og monterte de ansatte merkemateriellet samt plugger, lasker og ytterligere tilbehør.

Løsning

eCl@ss og AutomationML  

Gjennomgående standarder eCl@ss og AutomationML

Anlegget, som er utformet av Phoenix Contact, er en kombinasjon av teknologiene Clipx-Cutter og Clipx-Loader, som er utarbeidet i bedriftens maskintekniske avdeling.

Monteringsskinnene er lagret i et magasin og skilles individuelt og forbruksoptimalisert i nødvendig lengde. Reststykker tilføres anlegget manuelt i en tilleggsanordning. I neste trinn utstyres monteringsskinnene helautomatisk med utgangspunkt i en gjennomtenkt magasinteknikk med opptil 50 forskjellige klemmetyper. Takket være en patentert logistikkløsning for produktene kan de ansatte fylle magasinene eller ved behov skifte dem ut komplett. En mekanisme for utstyrsassistanse som er tilpasset betjeningspersonellet gjør at ytterligere klemmetyper kan integreres etter anvisning, uten at anlegget må programmeres eller betjenes på en omstendelig måte.

De automatiserte oppdragene fra engineeringområdet og ferdigstillerens oppdragspool utføres av anlegget uten mellomtrinn ved hjelp av styresystemet Clipx-Control, samtidig som de ansatte holdes kontinuerlig oppdatert om anleggets tilstand. Anlegget kontrollerer i tillegg om respektive oppdrag kan produseres eller om det foreligger engineeringfeil, slik at oppdraget om nødvendig kan korrigeres.

I den forbindelse er kontinuiteten av dataene fra E-CAD-programmet som benyttes og helt til styring av produksjonen en viktig faktor. Dermed har et sentralt aspekt av fremtidsprosjektet Industri 4.0 blitt en del av løsningen: Produksjon av produkter i seriestørrelse 1 til samme stykkostnad som serieproduksjon.

Fasit

Krones og Phoenix Contact arbeider allerede med konsepter for ytterligere delprosesser for fremstilling av automatikkskap som også andre produsenter av koblingsanlegg kan profitere av.

Blant annet gjelder det en enhetlig utforming av produktdata med utgangspunkt i klassifiseringsstandarden eCl@ss. Hvis de identiske produktbeskrivelsene også benyttes i et enhetlig språk – for eksempel AutomationML – kan den til enhver tid nødvendige informasjonen stilles til disposisjon til riktig tid og på riktig sted selv i heterogene systemlandskaper med forskjellige anlegg og verktøyer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00