Industrie 4.0 – ordliste

Industrie 4.0 – ordliste

Verden rundt Industrie 4.0 består av mange faguttrykk. Her er de viktigste forklart.

Industrie 4.0-uttrykk enkelt forklart

Rundt temaet Industrie 4.0 og Internet of Things dukker det opp faguttrykk som det er viktig å definere slik at man forstår komplekse saksforhold. Nedenfor følger en kort og enkel forklaring på de som benyttes ofte.

Modell for datastøttet sammenknytning av virtuelle og reelle data. Brukeren får ekstra informasjon, for eksempel planleggingsdata, som deretter tilpasses det reelle produktet.

Kombinasjon av elementer i en modell med utgangspunkt i prinsipper og regler for å konstruere, videreutvikle og benytte den.

En Industrie 4.0-komponent er en globalt entydig identifiserbar deltager md kommunikasjonsegenskaper som består av administreringsenheten og den fysiske gjenstanden (Asset).

Automation Markup Language er et XML-basert datautvekslingsformat. AutomationML™ er tilgjengelig som åpen og gratis standard. Den gir mange muligheter til å oppnå kontinuitet ved programmering, betjening og datautveksling av de digitale verktøyene.

Større mengder data, for eksempel kundedata, maskindata, energidata og så videre. En intelligent evaluering av disse gir brukerorienterte tjenester, eksempelvis utforming av individuelle kundeprofiler eller permanent optimalisering av produksjon og forutseende vedlikehold. På grunnlag av disse kan nye forretningsmodeller oppstå.

System av intelligente informasjonstekniske (virtuelle), mekaniske og elektroniske (fysiske) komponenter som kommuniserer via en datainfrastruktur (f.eks. Internett). Her møtes den virkelige og den virtuelle verden.

Cyberfysisk system som benyttes i produksjonen.

Begrenset funksjonsomfang som tilbys av en enhet eller organisasjon via grensesnitt.

Ved å ta i bruk digitale teknologier og teknikker oppstår store omveltninger i våre daglige liv, innenfor den økonomiske sektoren og i samfunnet som helhet. Begrepet dukker ofte opp når bedrifter benytter digitale teknologier og de organisatoriske og økonomiske forholdene endres, eller nye produkter og tjenesteytelser oppstår. Man skiller mellom tjenesteytelser, tjenestetilbud og kundeinteraksjon.

Analoge verdier omformes til digitale formater, de kommuniseres digitalt og behandles.

Hvis endringene i den digitale transformasjonen inntrer helt plutselig, benyttes ofte begrepet Disruption. Mens innovasjoner videreutvikler markedet, betegner den disruptive innovasjonen en komplett omstrukturering og helt til avslutning av eksisterende forretningsmodeller.

Produktdatastandard på tvers av bransjer for klassifisering og entydig beskrivelse av produkter og tjenesteytelser. Fra Release 10.0 er eCl@ss, i tillegg til bruk innenfor anskaffelse, controlling og salg, også egnet for bruk i prosessdatamanagement og engineering på tvers av bedrifter.

Entydig identifiserbar gjenstand som administreres på grunn av sin betydning i informasjonsverden.

Bruk av et høyt antall bruksprogram- hhv. IT-systemer som kommuniserer med hverandre og som benyttes for å støtte ressursplanleggingen i hele foretaket.

Tingenes nettverk (objekter, maskiner og anlegg) og eventuelt mennesker. I dette nettverket kjenner hver komponent sin plass, sin funksjon, sine behov. I kommunikasjonen med de andre komponentene stiller den en funksjon til disposisjon og krever på sin side dekning av egne behov. Målet er å løse oppgaver selvstendig.

Tingenes Internett med hensyn til industrielle anvendelser.

Ideer, algoritmer og modeller samt den totale helheten av bilder og reelle gjenstander og mennesker i virtuelle omgivelser.

For å betrakte livssyklusen til en Industrie 4.0-komponent skilles det mellom type og instans.

Med utgangspunkt i typen produseres serieprodukter. Hvert ferdige produkt representerer da en instans av denne typen og får en entydig tilordning, for eksempel serienummer. For kunden er produktene først kun typer. De blir til en instans når de skal monteres i et konkret anlegg.

Betegnelse på den tyske forbundsregjeringens fremtidsprosjekt. Industrie 4.0 viser løsninger på hvordan komplekse produksjonsprosesser kan optimaliseres med nye teknologier. Industriell produksjon og IT vokser stadig sterkere sammen.  Det overordnede målet er å sikre og videre styrke den internasjonale topposisjonen som Tyskland innehar innen produserende industri.

Industrie 4.0-komponenten er en modell som beskriver egenskapene til cyberfysiske systemer mer nøyaktig. Maskin- og programvarekomponenter i produksjonen blir Industrie 4.0-kompatible ved at de innehar disse egenskapene. Det kan dreie seg om produksjonssystemer, maskiner eller automatikkskapkomponenter.

Gjennom hele sin livssyklus, fra utvikling og til deponering, samler Industrie 4.0-komponentene alle relevante data i en elektronisk, sikret container, administreringsenheten Disse dataene er tilgjengelig for alle bedriftene som deltar i verdiskapningsprosessen.

Sammen med RAMI 4.0 fungerer Industrie 4.0-komponenten som grunnlaget for utvikling av fremtidige produkter og forretningsmodeller innenfor rammen av Industrie 4.0.

Et system med Industrie 4.0-komponenter og moduler med lavere kommunikasjons- og ID-egnethet, som har et bestemt formål, som innehar definerte egenskaper og som støtter standardiserte tjenester og tilstander.

Systemer som lærer og som ikke bare utfører angitte algoritmer. Metoden Deep Learning i datamaskinsystemer lærer deg å gjenkjenne mønstre i informasjonen. Datamaskinen klassifiserer dem og bestemmer på egenhånd hvilken betydning disse har i respektive kontekst.

Ved hjelp av kunstig intelligens kan store datamengder, for eksempel fra Tingenes Internett, evalueres på en hensiktsmessig måte.

Informative, tilstrekkelig detaljerte utdrag av aspekter på et bruksområde.

OPC Unified Architecture (UA), som ble offentliggjort i 2008, er en plattformuavhengig, serviceorientert arkitektur som integrerer samtlige funksjoner i de enkelte OPC Classic-spesifikasjonene i en utvidbar Framework. OPC UA er en industriell kommunikasjonsprotokoll for dataoverføring mellom maskiner. Den gjør det mulig å transportere maskindata som regulerte variabler eller måleverdier og beskrive dem i maskinlesbar form.

Med prosjektet openAAS skal det etableres en bro mellom det grunnleggende arbeidet til ZVEI med hensyn til arkitekturmodeller (RAMI 4.0, Industrie 4.0-komponent) og den praktiske implementeringen av Industrie 4.0 i bedriftenes utviklingsavdelinger.

RAMI 4.0 samler alle vesentlige elementer fra Industrie 4.0 i en tredimensjonal lagmodell der produkter eller systemer kan innordnes. Den muliggjør en trinnvis omstilling fra dagens verden til Industrie 4.0-verden.

Ved hjelp av de tre aksene "Hierarchy Levels", "Lifecycle & Value Stream" og "Layers" oppstår et 3D-landkart for Industrie 4.0-løsninger.

Sammen med Industrie 4.0-komponenten fungerer RAMI 4.0 som grunnlaget for utvikling av fremtidige produkter og forretningsmodeller innenfor rammen av Industrie 4.0.

Modell for en arkitekturbeskrivelse som benyttes generelt og som er anerkjent som hensiktsmessig. Her kombineres elementene i en modell som bygger på prinsipper og regler.

En modell som benyttes generelt og som er anerkjent som hensiktsmessig (som kan anbefales) for å avlede spesifikke modeller.

Den beskriver en effektiv og tilpasningsdyktig produksjon som til enhver tid har optimal verdiskapning som mål. De selvorganiserende verdiskapningsnettverkene kan optimaliseres etter ulike kriterier, for eksempel med hensyn til kostnader, tilgjengelighet og bruk av ressurser.

For å betrakte livssyklusen til en Industrie 4.0-komponent skilles det mellom type og instans.

Med den første ideen til et produkt, maskin eller anlegg oppstår typen. Når alle utviklingstrinn er fullført, frigis denne for serieproduksjon.

Virtuell digital og aktiv femstilling av en Industrie 4.0-komponent i Industrie 4.0-systemet. Alle relevante data i en maskin- eller programvarekomponent avgir et virtuelt bilde, som er lagret i administreringsenheten.

Produksjonsverdens kontinuerlige endring viser seg i form av de tre industrielle revolusjonene: Dampmaskinen, arbeidsinndelt masseproduksjon og automatisering i form av styreteknikk. For tiden opplever vi den fjerde industrielle revolusjon. I den forbindelse forenes IT- og produksjonsverden til verdiskapningsnettverk.

Brukeren dykker fullstendig ned i en virtuell 360°-verden, vanligvis med en VR-brille. Sammenlignet med AR, Augmented Reality, opplever brukeren ikke lenger de ekte omgivelsene.

Kilder

 • "Plattform Industrie 4.0",
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 17. juli 2017
 • "<AutomasjonML/>", https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17. juli 2017
 • "Begreper", http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17. juli 2017
 • "ecl@ss", https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17. juli 2017
 • "Referansearkitekturmodell RAMI 4.0 og Industrie 4.0-komponenten",
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17. juli 2017
 • "Unified Architecture", https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17. juli 2017
 • "openAAS",
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26.9.2016
 • "Leksikon", https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17. juli 2017

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk