Handlingsområder

Industrie 4.0 – handlingsområder

I stor grad selvstendig og tilpasningsdyktig – det er viktige egenskaper ved morgendagens intelligente produksjon.

Hvordan er morgendagens intelligente produksjon? Vi presenterer den – sammen med produkter som allerede i dag åpner for muligheten til å slå inn på veien mot Industrie 4.0.

Med utgangspunkt i vår erfaring innen forbindelses- og automatiseringsteknikk overfører vi de ofte abstrakte fordelene ved Industrie 4.0, til praksisrettede handlingsområder. Digitaliseringens fordeler med hensyn til kvalitet, fleksibilitet, yteevne og økonomisk effektivitet står i forgrunnen.

Digitalisering forbedrer prosessene ved konstruksjon av verktøyer

Digitale prosesser ved konstruksjon av verktøyer  

Digitale kort leverer informasjonsgrunnlaget for kommende avgjørelser.

Digitalisering er selve grunnlaget for Industrie 4.0. I første omgang oppstår produkter og prosesser virtuelt, og de er helt transparente.

Gjennom hele levesyklusen til et produkt støttes samtlige prosessfaser, for eksempel engineering, installeringen eller produksjonen, innenfor verdiskapningskjeden med en enhetlig digital beskrivelse, for eksempel engineering, installering eller produksjon. Alle driftstilstander er kjent til enhver tid, og visualiseringen av disse forenkler planleggingen, analysen og driften.

Industrie 4.0-eksempel: Ta i bruk fordelene ved digitale data i dag

De komplekse sprøytestøpeformverktøyene brukes til å produsere fine kunststoffdeler som, på grunn av de stadig mer individuelt tilpassede sluttproduktene, må være tilgjengelige på stadig kortere tid.

Data benyttes konsekvent for å optimalisere prosesser. I den forbindelse tilordnes det fysiske produktet de digitale dataene entydig. Slik oppstår en modul fra Industrie 4.0, det cyber­fysiske systemet. Gjennom denne forbindelsen til overordnede systemer er informasjon tilgjengelig etter prosjekt, for eksempel kostnader eller materialtype. Digitale kort leverer informasjonsgrunnlaget for kommende avgjørelser. I tillegg hjelper Augmented Reality, computerstøttet realitetsutvidelse, til å fastsette koordinatene for posisjonering av utstøtermekanismer til sprøytestøpeformverktøyer.

For å kunne produsere helautomatisk i fremtiden og dermed spare tid og kostnader beskrives verktøyer og prosesser komplett digitalt.

Pålitelig kommunikasjon ved produksjon av I/O-moduler

Produksjon av I/O-moduler  

Hos Phoenix Contact produseres I/O-moduler helautomatisk i seriestørrelse 1

Intelligente mekatroniske systemer kommuniserer via nettverksinfrastrukturer, uavhengig av lokalisering og på tvers av firma. I den forbindelse benyttes kun standardiserte og åpne grensesnitt.

Denne kommunikasjonen med utgangspunkt i Ethernet og Internett nettorganiserer desentrale strukturer og danner grunnlaget for fleksible, selvoptimaliserende produksjonsprosesser. En forutsetning er en pålitelig beskyttelse mot uautorisert fjerntilgang og elektriske forstyrrelser.

Industrie 4.0-eksempel: Sikker kommunikasjon i produksjonen

På grunn av et stadig større antall varianter og mindre seriestørrelser må Axioline­ I/O­-modulene kunne produseres økonomisk effektivt.

Straks materialet er plassert på emneholderen, foreligger det en forbindelse til det overordnede systemet via en RFID-Tag. Omløpet, som kan utvides etter ønske, muliggjør en fleksibel nettorganisering av alle tenkelige produksjonsressurser til et produksjonssystem. Arbeidsplassene, monteringsmaskinene og kontrollcellene som kreves i de forskjellige trinnene i produksjonsprosessen, tilkobles helt enkelt. Til dette formålet kreves enhetlige grensesnitt samt en selvstendig styring av grunnleggende prosesser. Konseptet åpner for parallell produksjon av ulike varianter.

Komplekse produksjonsprosesser forutsetter intelligente kommunikasjonsstrukturer. Anleggets kompleksitet blir håndterlig for mennesker takket være kommunikasjonen mellom produkt og kontroller.

Automatisering med optimal effektivitet

Individuell produksjon av skilleforsterkere  

Produktholdere etablerer forbindelsen til produksjonssystemet via RFID-Tag

Adaptive egenskaper gjør produksjonen robust mot alle typer støy, og fleksibel for maksimal effektivitet. Det finnes ingen sentral kontroller, kun et intelligent samarbeid. Desentrale kontrollere tilpasser seg prosesser, driftsmidler og deltakere på en selvstendig måte.

Komplekse forløp og uventede hendelser er enklere å styre og optimalisere. Produksjon av seriestørrelse 1 til masseproduksjonens lave kostnader blir slik en realitet.

Industrie 4.0-eksempel: Økonomisk produksjon av seriestørrelse 1

Skilleforsterkerne Mini Analog tilpasses individuelt i web-konfiguratoren, noe som gir ca. 1000 forskjellige utstyrsversjoner.

Prosesscellene kan parametriseres etter ønske og fremstiller individuelle, kundetilpassede skilleforsterkere. Anlegget fungerer meget effektivt takket være en gjennomgående materialflyt og minimale omstillingstider. I den forbindelse tilkobles og dekobles de parametriserbare prosesscellene automatisk. Anlegget integrerer disse stasjonene selvstendig, omstendelig installering er ikke nødvendig. De ansatte kobler modulene helt ukomplisert til strøm, trykkluft og IT­-nettverket. Produksjonen er også tilpasningsdyktig grunnet prosessforløpets variantspesifikke, grafiske konfigurering.

Lavere stykktall kan allerede i dag fremstilles til samme kostnader som ved masseproduksjon. Det intelligente og selvstendige produksjonssystemet er økonomisk effektivt over lang tid.

Teknologisk ledende forbindelsesteknikk

Verktøyløs kabling  

Med push-in-tilkoblingsteknikk kan roboter kables automatisk

Industriverdens tiltagende kompleksitet og nettorganisering krever sikre elektriske forbindelser samt entydig merking av alle komponenter.

Rask og feilfri kabling forkorter installeringsprosessen for energi og data. Dette bidrar blant annet push-in-tilkoblingsteknikken til, som gjør at desentrale deltagere og automatikkskap kan tilkobles adskillig raskere.

Industrie 4.0-eksempel: push-in-tilkoblingsteknikk

Tilpasningsdyktige produksjonskonsepter må optimalisere omrustningen i modulære anlegg.

Ved nyinstalleringer eller endringer i anlegg reduserer innovative tilkoblingsteknikker og pluggbare installasjonssystemer kostnader og monteringstider takket være rask og feilfri installering. Push-in-tilkoblingsteknikken er utviklet for direkte ledertilkobling: Entrådede ledere og ledere med endehylse tilkobles direkte, uten verktøy. Den spesielle fjærprofilen muliggjør manuell eller automatisk plugging av ledere med endehylse fra 0,34 mm². Med betjeningsmekanismen åpner man fjæren enkelt og uten direkte kontakt med strømførende deler.

Kablingen blir en enkel sak med den tidsbesparende ledertilkoblingen. Lave innstikkskrefter gjør koblingen enklere.

Håndtering av komplekse prosesser ved produksjon av skilleforsterkere

Enkel betjening  

Assistentstyrt brukerstøtte og visualiserte løsningsscenarier

Til tross før en tiltagende kompleksitet, blir det å betjene og treffe avgjørelser stadig enklere takket være systemets læreevne.

Assistansesystemene viser handlingsalternativene som brukeren trenger i den aktuelle situasjonen.

Industrie 4.0-eksempel: mann-maskin-kommunikasjon

Komplekse produksjonsprosesser forutsetter intelligente kommunikasjonsstrukturer som gir brukeren all relevant informasjon til riktig tid og på riktig sted.

Brukeren ser kun den informasjonen og de mulighetene som er nødvendige for situasjonen. Brukerens erfaringer ved utføring av oppgaven samt utbedringen av feil evalueres, slik at fremtidig tilretteleggelse av informasjon kan optimaliseres ytterligere. Det gjør det dermed enklere, og ikke vanskeligere, å betjene applikasjoner og treffe avgjørelser.

Brukerstøtte og visualiserte løsningsscenarier viser kun informasjonen som er nødvendig for situasjonen.

Digitalisering av bygningsteknikk

Kontroll av energiforbruk i et anlegg via nettbrett  

Aktivt energimanagement optimaliserer forsyningsprosessene

All nødvendig informasjon for intelligent management foreligger, bruk av energi og material kan dermed tilpasses individuelt og helt nøyaktig.

Bygnings- og produksjonsinfrastruktur er planlagt forutseende og er enkle å optimalisere under drift.

Industrie 4.0-eksempel: Effektiv arbeidsutførelse og sparing av ressurser

For tiden foregår en endring fra klassisk automatisering til digitalisering av bygningsteknikken.

Det IoT-baserte Ecosystem Emalytics forener bygningsstyreteknikk med energimanagement og Business Intelligence-Services i en komplett løsning. Smart Devices samt utstyr, sensorer og aktuatorer innen konvensjonell bygningsteknikk integreres med utgangspunkt i standardiserte protokoller og grensesnitt direkte i IoT-managementnivået. Dataene står til rådighet som informasjonsobjekt, helt uavhengig av kilde, slik at bygningsteknikkens prosesser kan optimaliseres.

For bygnings- og energimanagement oppstår det gjennomgående løsninger fra effektiv drift og helt til integrering av produksjonsanlegg. Dermed oppnås en mer effektiv energibruk, samtidig som driftskostnadene synker.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Industri 4.0

Morgendagens intelligente produksjon