Løsninger for lynstrømmåling

Oversikt

Offshore-vindanlegg ved tordenvær  

Skader som følge av lynnedslag er en dyr affære

  • Vindanlegg utsettes ofte for belastningene som lynnedslag medfører. Så langt har det vært vanskelig å kunne påvise lynnedslag og deres styrke.
  • Ved hjelp av den komplette løsningen LM-S fra Phoenix Contact kan lynnedslag i bladene til vindanlegg måles nøye og deretter analyseres.
  • Takket være en kontinuerlig fjernovervåking og sammenføring av måledataene med driftsparameterene i vindanlegget får man et bedre beslutningsgrunnlag med hensyn til forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Anvendelse

I vindanlegg fører lynnedslag stadig til skader på bladene og til svikt i elektroniske systemer. Som regel er det likevel ikke mulig å oppdage eller registrere lynnedslagene direkte.

Av denne grunn skiftes avledere ut før tiden, ettersom de kun kan avlede et begrenset antall lynnedslag. Et tiltak som er tidkrevende og forbundet med kostnader. Bruk av lynstrømmålesystem er her til hjelp, ettersom det samler inn viktig informasjon om lynstrømmen. På bakgrunn av informasjonen som samles inn kan du fastsette om kontroll- eller vedlikeholdsarbeid er nødvendig. I tillegg krever forsikringsselskapene i stadig større grad en bekreftelse på at lynet faktisk har slått ned i vindanlegget det gjelder.

Løsning

Prinsipiell visning av en LM-S-applikasjon i et vindanlegg  

Bruk av LM-S i et vindanlegg

Det nye Lightning Monitoring System LM-S fra Phoenix Contact registrerer og analyserer alle viktige lynstøtstrømparametere. Den faktiske belastningen på anlegget avledes fra disse verdiene.

Målesystemets sensorer monteres på avlederne. Som følge av støtstrømmen vil det ved et lynnedslag oppstå et magnetfelt rundt lederen, og dette feltet registreres av sensorene. Systemet sender måleresultatene til evalueringsenheten via optiske fibre. På bakgrunn av verdiene fastsetter den maksimal lynstrømstyrke, lynstrømstigning, ladning og spesifikk energi.

LM-S kan implementeres uavhengig via et modem eller via det integrerte Ethernet-grensesnittet i nettverk. Integrering i et eksisterende styresystem er helt enkelt mulig ved å hente opp IP-adressene. For å informere anleggets driftsansvarlige direkte om lynnedslaget kan LM-S sende ut en alarm-sms. Via en nettleser henter personellet opp detaljert informasjon om lynnedslaget. Dermed er operatøren tidsnok informert om avledernes status og kan planlegge og iverksette vedlikeholdstiltak. Slik vil du være i stand til å opprettholde stabil anleggsdrift.

Automatikkskap LM-S  

Komplett løsning for lynmåling i vindanlegg

Enkel integrering

Den komplette løsningen gjør at systemet kan tilpasses i en eksisterende design uten mye arbeid. Takket være den integrerte spenningsforsyningen og overspenningsbeskyttelsen for kommunikasjonen, forløper integreringen meget enkelt. Sensorenes ledninger kan bestilles i lengder fra 10 m til 100 m. Tilkoblingsboksen trenger bare å monteres, og ledningene stikkes gjennom de klargjorte ledningsinnføringene på enheten. Ingen spesielle verktøyer kreves.

Dine fordeler

  • Umiddelbar opphenting av detaljerte data via sanntidsmåling gir informasjonsrik diagnostikk
  • Enklere planlegging av vedlikeholdstiltak takket være fjernovervåking
  • Enkel dataoutput og konfigurering via integrert nettserver
  • Implementering i standard nettverkssystemer via RJ45-grensesnitt

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
SpenningsforsyningQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.52866747
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH2800618
SensorLM-S-LS-H2800616
HCS PROFINET-installasjonsledninger, tilgjengelig ferdig tilpasset fra 10 m til 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...1402190
Overspenningsbeskyttelse ETHDT-LAN-CAT.6A2908726
Overspenningsbeskyttelse 230 V, type 2VAL-MS 230/1+12804429
BeskrivelseTypeArt.nr.
SpenningsforsyningQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH
SensorLM-S-LS-H
HCS PROFINET-installasjonsledninger, tilgjengelig ferdig tilpasset fra 10 m til 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...
Overspenningsbeskyttelse ETHDT-LAN-CAT.6A
Overspenningsbeskyttelse 230 V, type 2VAL-MS 230/1+1

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: