Nav og pitch

Nav og pitch

Meget tilgjengelig teknikk

Ta i bruk pålitelige løsninger og oppnå raske pitchforløp og sviktsikker kommunikasjon.

For å oppnå optimal energiavkastning må pitchsystemet fungere pålitelig til enhver tid slik at nøyaktig regulering av bladvinkelen sikres. Samtidig er pitchsystemet den viktigste sikkerhetsanordningen for å dreie bladene bort fra vinden ved behov og unngå skader.

Derfor er en pålitelig kommunikasjon via sleperingen helt elementært. Med løsninger fra Phoenix Contact bygger du opp sviktsikker kommunikasjon i navet. Utover dette støtter vi deg med retrofitløsninger, slik at en Ethernet-forbindelse også kan bygges opp i ettertid.

Dine fordeler

  • Raske og pålitelige pitchforløp med robust teknikk til navet
  • Sviktsikker kommunikasjon i navet med redundante sleperingløsninger
  • Overvåking av rotorblader med monitoring av lynnedslag og bladbelastning

Aktiv bladjustering

Komponenter for bladjustering  

Robuste komponenter for bladjustering

Samtlige komponenter for bladjusteringen må være konstruert til å tåle sterke vibrasjoner og temperatursvingninger. De kraftige pluggforbinderne HEAVYCON EVO sørger for pålitelig forbindelse.

Disse kravene gjelder også for Safety-produkter, ettersom mange funksjoner må være sikkert konstruert. Overspenningsbeskyttelse beskytter bladjusteringen mot skader som følge av nettopp overspenning.

Dataoverføring

Dataoverføring i navet  

Produkter for pålitelig kommunikasjon via optiske fibre og kobberslepering

For dataoverføringen til navet finnes det ideelt sett to forskjellige måter. Fordi den klassiske sleperingoverføringen ofte er utsatt for feil, tilbyr Phoenix Contact en kombinert løsning:

SHDSL-modemer og WDM-overføringsenheter sørger på den ene siden for rask kommuniksjon for regulær drift via enfasede optiske fibre, og på den andre siden for den redundante veien via kobbersleperingen. Robuste pluggforbindere sørger for pålitelig kommunikasjon i forbindelse med sleperingen.

Tilstandsovervåking på bladet

Produkter for tilstandsovervåking på bladet  

LM-S er en komplett løsning for lynmåling i vindanlegg

Dagens rotorblader er over 60 meter lange og veier 10 tonn. Fordi dimensjonene stadig øker, endres også kravene til overvåking.

Med Rotor Monitoring System RM-S kan du overvåke belastningen som utøves på bladene. Dermed oppdager du skader tidsnok, og du kan også optimalisere pitchegenskapene.

Med Lightning Monitoring System LM-S kan du i tillegg måle lynnedslag og dermed planlegge vedlikeholdstiltak mer effektivt.

Pålitelig og kostnadseffektiv overføring av data

Sørg for en ytelsessterk datakommunikasjon mellom nav og gondol. WDM-overføringsenhetene sørger for feilfri dataoverføring med kun én glassfiber. Dobbel redundans kan etableres via ekstra SHDSL-modemer, som kommuniserer via kobbersleperingen. Kommunikasjonsegenskapene opprettholdes også selv om opptil to av de fire sleperingkanalene skulle svikte. Hvis begge systemer kombineres med hverandre, oppnår du høy driftssikkerhet og samtidig lave kostnader.

Teknikk for pitchstyring

Redundant kommunikasjonsløsning for pålitelig dataoverføring i navet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Overvåkingssystem for rotorblader

Komplett system for helhetlig overvåking av rotorblader


Lynstrømmålesystem LM-S

LM-S overvåker vindpark i Guangxi med 1,5 megawatt effekt.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk