Modernisering av flombeskyttelse: Bedre tilgjengelighet ved lavere kostnader

Oversikt

Pumping av vannet til et høyereliggende vannløp  

Vannpumper i pumpestasjon Nijmegen

  • Den fremadskridende urbaniseringen og lokale hendelser på værfronten skaper nye utfordringer for vannregulering på tvers av grenser forsikring av byer og regioner mot høyvann og oversvømmelser.
  • Phoenix Contact tilbyr helhetlige automatiseringsløsninger som bidrar til å beskytte mot flom som reduserer engineeringarbeidet og samtidig øker anleggets tilgjengelighet.
  • Automatiseringsløsningen åpner for en effektiv oversikt over de enkelte prosessparameterene og gir en rask og sikker behandling av signalene.

Kundeprofil

Pumpestasjon i Nijmegen  

Pumpestasjon i Nijmegen

De nederlandske vannmyndighetene Rivierenland har ansvaret for vannhusholdningen i 38 kommuner med til sammen rundt 950 000 innbyggere.

Pumpestasjonen i Nijmegen regulerer vannivået i elvene slik at innbyggerne i Ooijpolders og Düffelt samt Polderområdene i Nedre Rhinen er permanent beskyttet mot flom.

Anvendelse

Høyytelseskontroller RFC 470 PN 3TX  

Høyytelseskontroller RFC 470 PN 3TX

Et stigende befolkningstall med derav resulterende urbanisering fører til at byinfrastrukturen vokser kontinuerlig. Når naturlige ressurser som blant annet vann skal håndteres, er det derfor ikke lenger tilstrekkelig å bare ta hensyn til lokale behov og forhold. Blant annet er vannregulering på tvers av grenser nødvendig, slik at byer og regioner kan sikres mot høy vannstand og oversvømmelser.

Innenfor rammen av et prosjekt hos International Water Association omstilles totalt 165 demninger og 135 kanalpumpestasjoner til moderne teknologier. Det gjelder selvsagt også den fredede pumpestasjonen i Nijmegen, som driftes av vannmyndighetene Rivierenland som er lokalisert i Tiel. I et samarbeidsprosjekt mellom Nederland og Tyskland ble den tidligere releteknikken skiftet ut med en moderne automatiseringsløsning fra Phoenix Contact.

Løsning

Berøringspanel i automatikkskapet  

Panel-PC med berøringsfunksjon

En sentralt installert kontroller RFC 470 PN 3TX regulerer nå opptil tre store pumper. Den avleser tilhørende frekvensomformere via PROFINET, slik at aggregatene kan overvåkes kontinuerlig. I anlegget er PROFINET-busskoblere IL PN BK DI8 DO4 2TX fordelt, som åpner for tilknytning av forskjellige sensorer og aktuatorer via digitale og analoge signaler. Hvis feil har oppstått, støttes de ansatte av enkle diagnosemuligheter ved feilsøkingen, noe som øker pumpestasjonens tilgjengelighet.

I tillegg må de ansatte kunne gripe inn i prosessen under drift. I den sammenheng er et berøringspanel installert i automatikkskapdøren. Her vises samtlige måle- og driftsdata lett lesbart, og de kan endres manuelt ved behov. På grunn av de høye kostnadene i et SCADA-system valgte de ansvarlige det nettbaserte visualiseringsprogrammet WebVisit. Det kommuniserer med den sentrale kontrolleren via Ethernet, og viser foreliggende informasjon på panelet via nettsidene. Dermed kan medarbeiderne hente opp alle verdier i samtlige pumpestasjoner og demninger via en sikret VPN-tunnel, slik at tiltak kan iverksettes raskt ved eventuelle feil. I forbindelse med design av nettsidene samt programmeringen av kontrollerne og dokumentasjonen ble en standard utviklet. På grunn av standardiseringen blir engineeringkostnadene redusert.

For å oppnå permanent overvåking av uteanleggene formidles de viktigste måle- og driftsdataene nå via fjernstyreprotokollen IEC 60870-5-104, pålitelig og sviktsikkert. Den sentrale kontrolleren som er installert i pumpestasjonen behandler styreinstruksene fra kontrollrommet og sender alle relevante driftsdata tilbake via VPN-forbindelsen. Hvis dataoverføringen skulle være brutt, får all informasjon et tidsstempel og lagres i minnet til RFC 470 PN 3TX. Straks kommunikasjonen er gjenopprettet, formidler kontrolleren dataene til kontrollrommet i riktig rekkefølge.

Fasit

I tillegg til moderniseringen av releteknikken som har blitt benyttet så langt, jobber vannmyndighetene mot en nøytral vannbalanse innen 2030. For å oppnå dette målet genererer solcellepaneler og mindre vindanlegg lokalt den energien som er nødvendig for å forsyne demningene. For at disse skal være tilstrekkelig for å drifte de forskjellige anleggene, er bruk av elektriske komponenter med lavt strømforbruk absolutt nødvendig.

Tilgjengelige, lite effektive enheter erstattes dermed av sparsommelige automatiseringsprodukter fra Phoenix Contact. En slik utskiftning åpner for drift som skåner ressursene i samtlige demninger og gir dermed et bidrag for å verne miljøet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: