Biologisk rensing

Biologisk rensing

Selve hjertet i renseanlegget

Med løsninger fra Phoenix Contact sørger du for en optimal renseprosess i avløpsvannet.

Biologisk rens danner både selve hjertet og er den største energiforbrukeren i et renseanlegg. For å oppnå optimal renseeffekt reguleres viktige prosessverdier fleksibelt og nøyaktig.

Phoenix Contact utvikler spesielle funksjonsblokkbiblioteker for avløpsteknikk. Enheter implementeres på kort tid, og tilknyttes med effektiv energibruk. Energimålere, sikre nettverkskomponenter og modulær og åpen styreteknikk bidrar til en sikker og effektiv anleggsdrift.

Dine fordeler

  • Pålitelig kommunikasjon med kommunikasjonsteknikk, fra målepunktet og helt til kontrollrommet
  • Høy grad av IT-Security grunnet sertifikatsbundet kommunikasjon
  • Fleksible overføringsmetoder for forskjellige bruksområder som kablede løsninger eller GPRS, DSL, UMTS, LTE, Bluetooth og LoRaWAN

Enkel tilknytning av bransjetypisk utstyr

Registrering og formidling av prosessdata  

Tilknytning av driftsdata synliggjøres enkelt via mobilt sluttutstyr

Programmerte funksjonsblokker i Water Functions-biblioteket gjør produsentuavhengig tilknytning av utstyr enklere, for eksempel målere eller frekvensomformere i pumper og vifter. Alle viktige prosessdata som turtall, effektforbruk og nivåer registreres pålitelig via en PLCnext Control og formidles til styresystemet. Med den modulære oppbyggingen utvides anlegget til enhver tid.

Trådløs overføring av prosessdata

Automatikkskap med produkter for trådløs dataoverføring  

Trådløs kommunikasjon via WLAN

Tilknytning til kontrollrommet eller tilgangen til ulike anleggsdeler etableres i dag på forskjellige måter via moderne teknikk. Spesielt i forbindelse med modernisering oppstår det ofte høye kostnader når kabler må legges i ettertid.
For å kommunisere prosessdata fra felten til kontrollrommet er trådløse overføringsmetoder et fleksibelt og kostnadsgunstig alternativ.

Trådløs dataoverføring fra luftebasseng til kontrollrom

Moderne trådløs kommunikasjon gir deg all nødvendig fleksibilitet for alle typer anvendelser.
Via PROFINET, og da ved bruk av WLAN, utveksles prosessdata mellom enkelte konstruksjoner som doseringsstasjon og luftebasseng. Alle relevante prosessverdier overføres pålitelig til kontrollrommet.

Topologi: Trådløs dataoverføring fra luftebasseng til kontrollrom  

Trådløs kommunikasjon gir deg muligheten til å overføre prosessdata uten å benytte kabler.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00