Signallamper for automatisering av vannveier

Oversikt

Sluse med signalanlegg  

Belysningsløsninger for vannveier

  • Operatører og bedrifter som installerer signaliseringsanlegg til vannveier står foran utfordringen om å sikre permanent drift.
  • Phoenix Contact tilbyr systemer som er tilpasset hverandre for de mest forskjellige signaliseringsoppgaver.
  • De sjøsikre signallampene integreres sømløst i eksistrende nettverk og automatiseringsomgivelser.

Anvendelse

Signalanlegg  

Signalanlegg til skipstrafikk

Signaliseringsanlegg på de mest forskjellige steder sørger for sikker og pålitelig drift når trafikken i vannveiene skal reguleres. Signaliseringsanlegg benyttes blant annet på innsjøer, havneinnløp, skipsfartsreguleringsanordninger, smale passasjer med regulering tilsvarende enveiskjøring og i sluser. Anleggene utgjør en del av automatiseringsomgivelser som ofte er komplekse.

I tillegg til en rask og enkel installasjon er først og fremst pålitelig drift og maksimal tilgjengelighet på signalanordningen de avgjørende faktorene. Driftsegenskapene må være lett forståelige til enhver tid, både for å oppnå optimalt vedlikehold og i forbindelse med sikring av dokumentasjon.

Løsning

Maritime signallamper  

Sømløs integrering i automatiseringsomgivelsene.

Phoenix Contact tilbyr produkter og systemer for gjennomgående automatisering av signaliseringer på vannveier. Disse strekker seg fra den enkelte LED-lampe og frem til komplett løsning.

Lampene tilkobles nettverket og styres via bussgrensesnitt. Som tilbakemelding fra lampen leveres en Condition Monitoring i styreprosjektet. Det innebærer som eksempel en justering i sanntid via anleggets skal-tilstand og faktiske tilstand. Evaluering av diagnostikk- og statusmeldinger for samtlige tilkoblede lamper er også integrert i styreprosjektet.

Både for enkel implementering av signaliseringen og for komplekse styresystemer har Phoenix Contact en velegnet løsning, inkludert samtlige komponenter – fra spenningsforsyning med integrert overspenningsbeskyttelse, feltnivå, styreteknikk og nettverksinfrastruktur og helt til styrenivået.

Takket være mange års erfaring med brukerne eller relevante organisasjoner og institutter kan det utvikles funksjoner som er nøyaktig tilpasset lampene.

Topologi signaliseringsløsning  

Oppbygging av signaliseringsløsning for sluseanlegg

Dine fordeler

  • Enkel integrering av signallamper grunnet bussteknologi og utvidelse med tilleggsfunksjoner
  • Integrering i eksisterende styresystemer med standardiserte Ethernet-protokoller
  • Kan fleksibelt tilpasses kravene i applikasjonen takket være skalerbar maskinvare

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Maritim signallampef.eks. CSD-SL 300 WH2701785
Avbruddsfri strømforsyningf.eks. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Sikkerhetsmodul for Axioline-I/O-systemetf.eks.: AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Nettverksinfrastruktur for oppbygging av meget tilgjengelig nett som Backbonef.eks.: FL Switch SMCS 8GT2891123
BeskrivelseTypeArt.nr.
Maritim signallampef.eks. CSD-SL 300 WH
Avbruddsfri strømforsyningf.eks. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Sikkerhetsmodul for Axioline-I/O-systemetf.eks.: AXL F LPSDO8/3 1F
Nettverksinfrastruktur for oppbygging av meget tilgjengelig nett som Backbonef.eks.: FL Switch SMCS 8GT

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: