Service og support

Service og support

Kvalitet er ingen tilfeldighet

"Made by Phoenix Contact" betyr for oss følgende: Optimal kvalitet i alle produkter, i alle samtaler, for hele løsningen.

Uansett om du drifter, planlegger, produserer eller vedlikeholder anlegg – våre tjenesteytelser støtter deg pålitelig, skreddersydd etter kravene dine.

Engineering og automatikkskapløsninger

Ansatte foran et automatikkskap  

Vi følger deg gjennom prosjektets avgjørende faser

Våre bransjeeksperter gir deg veiledning i hver fase av prosjektets syklus og overtar ved behov også engineeringdelen på anlegget. I det uavhengige og akkrediterte Phoenix testlaboratoriet testes samtlige Phoenix Contact-komponenter intensivt.

Automatikkskapløsninger utvikles og prosjekteres etter påkrevde standarder og direktiver. Du kan dermed være sikker på at våre ferdige produktløsninger er i samsvar med selv de høyeste krav.

Tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet

Rådgivningssamtale  

Dra nytte av kunnskapen til våre eksperter

I tillegg til komponenter for funksjonell sikkerhet hjelper vi deg med individuelle tjenesteytelser for sikker drift av tekniske anlegg innen trafikkinfrastruktur. Våre bransjeeksperter hjelper deg produktnøytralt ved planlegging og gjennomføring av sikkerhetslivssyklusen i henhold til EN 62061 eller EN 13849.

Ved planlegging og utforming av trafikktekniske anlegg står vi ved din side ved den praktiske omsettingen av det europeiske maskindirektivet 2006/42/EF, og da i form av analyse- og engineeringtjenesteytelser og seminarer.

Opplæring og kurs

Kunder på et kurs  

Formidling av fagkunnskaper, tilpasset kunnskapsnivå

Med utgangspunkt i tette kundekontakter og mange års erfaring på stedet har vi utviklet et kvalifikasjonskonsept der vi tilpasser oss behovene for medarbeiderkvalifikasjon individuelt:

Alt etter prosjektfase, målgruppe og forkunnskaper tilbyr vi et passende tilbud.

After Sales Service

Ansatte på service-telefonstøtte  

Du kan stole på vårt servicenettverk også etter at kjøpet er fullført

Samlet kunnskap, mange års praktisk erfaring og optimal fleksibilitet er kjennetegnene på våre serviceteam.

Vårt servicenettverk står ved din side ved installering, idriftsettelse og drift selv på de mest avsidesliggende regioner i verden, for eksempel med gratis system-telefonstøtte med produktsupport døgnet rundt. I nødstilfeller holder vi reservedeler parat også utenom kontortid.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00