Intelligente LED-belysningsløsninger for tunneler og underganger

Oversikt

Liefenshoek-tunnelen  

LED-belysningsløsninger for tunneler gir mange forskjellige fordeler

  • Operatører, planleggere og installasjonsbedrifter av lystekniske anlegg står foran utfordringen om å belyse tunnelene jevnt i henhold til gitte spesifikasjoner og styre intensiteten avhengig av situasjon.
  • Sammen med de fleste armaturleverandørene i markedet tilbyr Phoenix Contact installasjonsklare belysningskonsepter som kan implementeres i respektive styresystem via Ethernet-nettverket.
  • Automatikkskapene henholdsvis applikasjonsprogrammet er allerede programmert og er lett å parametrisere og nettorganisere.

Anvendelse

Liefenshoek-tunnelen  

Enkel installasjon av løsningen takket være QPD

Tunneler er teknisk krevende konstruksjoner. I tillegg til det høye antallet tunneler som finnes i dag, øker også antallet nye installasjoner. Det fører til at de mest forskjellige belysningsløsninger er i drift på samme tid.

I tillegg til den gamle belysningsteknikken benyttes den fordelaktige LED-teknologien i stadig sørre grad. I tillegg kommer tunneler som har oppgraderte komponenter og som derfor inneholder blandede installasjoner av ny og gammel belysningsteknikk.

Løsning

For tunneler har Phoenix Contact utviklet belysningsløsninger med state-of-the-art-LED-teknikk. Her styres LED-lampene om ønsket direkte, eller via såkalte Driver Boxes. I boksene er LED-driverne for regulering av lampene installert. Den nøyaktige posisjonen til lampene og Driver Boxes ble definert med utgangspunkt i en fotometrisk analyse av tunnelbelysningen i ettertid via armaturleverandøren Schréder. Parallelt med det klargjørende arbeidet leveres effekt- og busskablene til byggeplassen ferdig tilpasset. Dermed får firmaet som skal ta seg av installeringen, ett mindre, typisk problem å ta seg av allerede før ledningene produseres. Ettersom samtlige kabler er utstyrt med en fasedreining, belastes effekttilkoblingens tre faser jevnt. Tidkrevende håndtering av ledningene og etterfølgende omkoblinger bortfaller dermed helt.

Den egentlige styringen av koblingselektronikken Lumgate og LED-driverne er forhåndsdefinert i 50 forskjellige scenarier. Videre er de 15 spesialscenariene lagret som benyttes med høyere prioritet ved spesielle situasjoner, for eksempel i nødstilfeller eller ved farlige hendelser. Spesifisering av topphastigheten som må holdes inne i tunnelen påvirker også nødvendig lysstyrke og er derfor allerede hensyntatt i kontrolleren. I tillegg til applikasjonsprogrammet flyter også spesifikasjonene fra den fotometriske analysen inn i ATS. Sammen med de andre rammeparameterene danner respektive konfigurasjonsfil, som kontrolleren leser inn automatisk, selve grunnlaget for belysningsstyringen. På denne måten er det sørget for at tunneloperatørens spesifikasjoner henholdsvis lovbestemte forskrifter imøtekommes helt nøyaktig. I tillegg genereres det kun så mye lys som det er behov for til enhver tid, noe som er positivt med hensyn til energikostnader.

Topologi belysningsløsning  

Oppbygging og elementer i belysningsløsningen

Systemet gir raskere installasjon takket være forhåndsdefinerte automatikkskapløsninger samt QPD-installasjonssystemet i felten og på lampen. Når livssyklusen til et anlegg skal fastsettes, kommer de ytterligere fordelene ved tunnelbelysningsløsningen til syne.

Dine fordeler

  • Plug-and-Play takket være forhåndsdefinerte parametere og selvstendig adressering
  • Allsidige løsninger takket være dimmemuligheter av 240 forskjellige lyspunkter opptil 96 km og 1920 LED-drivere med en og samme kontroller
  • Utvidet diagnostikkstatus takket være overvåking av driftstid og strømforbruk
  • Constant Light Output med faktiske driftstimer og vedlikeholdsfaktorer

Produkter

BeskrivelseType
Advanced Tunnel System (ATS) – ferdig montert automatikkskap inkludert applikasjonsprogram for trinnløs dimming av tunnellamperf.eks. TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
Basic Tunnel System (BTS) – monteringsklart automatikkskap for kobling av lamperf.eks. TSL-SC-RTL-BTS
Tunnel Control System (TCS) – automatikkskapløsning for nettorganisering av flere ATS og for tilknytning til en tunnelstyresentral med definerte kommunikasjonsprotokollerf.eks. TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: