Effektiv styring av veibelysningen via skytilknytning

Oversikt

LED-veibelysning  

LED-belysning er i dag standard og har mange forskjellige tilleggsfunksjoner

  • For operatører av veibelysningsanlegg er en effektiv og energibesparende styring av anlegget av stor betydning.
  • Phoenix Contact tilbyr skalerbare systemer, fra enkle koblingsforløp og helt til komplekse belysningsalgoritmer.
  • For fremtidige anvendelser eller endringer av spesifikasjoner for offentlige innretninger (f. eks. videoovervåking) tilbyr Phoenix Contact allerede i dag en velegnet teknologisk løsning.

Anvendelse

Produkter for styring av lyspunkter  

Produkter for styring av lyspunkter

Ved belysning av veier, offentlige plasser, underganger og lignende er LED-teknologi i dag absolutt førstevalget og avløser konvensjonelle belysningskonsepter fortløpende.

De store potensialene til LED-teknologien utnyttes vanligvis ikke til det fulle. En ren utskiftning av lyspunkter er riktignok hensiktsmessig, uten ekstra tiltak er de likevel fremdeles ikke effektive. Først ved å styre belysningsenhetene optimalt oppnås store sparepotensialer i form av drift med effektiv bruk av energien. Utover rent vanlig belysning bør en moderne veibelysning omfatte ekstra bruksmuligheter.

Løsning

LED-lampe  

LED-lampe

I forbindelse med veibelysning tilbyr Phoenix Contact produkter og systemløsninger som enten implementeres av produsentene av belysningssystemene, eller som kan monteres som tilleggsmoduler for driften.

Porteføljen strekker seg fra elektromekaniske produkter for drift over mange tiår og helt til implementering av lyspunktene i skysystemer. For eksempel utvikles ladesystemer for e-mobilitet som integreres direkte i lysstolpen. Lysprodusenten kan dermed også benytte standardiserte grensesnitt for håndtering av kalkuleringer med utgangspunkt i skyteknologier.

Applikasjonstilpasning til individuelle operatørkrav

Kommunen eller operatøren av belysningsløsningen avgjør hvilke ekstra egenskaper installasjonen skal ha. Mulighetene strekker seg fra enkel kobling med tilsvarende spesifikasjoner og helt til integrering av matrikkeldata og nettanvendelser.

Allerede i dag håndterer Phoenix Contact morgendagens tendenser mot en moderne, bymessig infrastruktur som i stadig større grad heller mot en sammensmelting av flere anvendelser i lyspunktet. Ikke bare nettorganiseringen av lampene, men også klargjøringen av et offentlig WLAN-nett er et krav som stadig oftere stilles. I tillegg kommer en betydelig økning av videoovervåkingen samt en sterkt voksende andel elektrisk drevne kjøretøyer. Nettopp for disse oppgavene utvikler Phoenix Contact produkter som kan kombineres når belysningsløsningen skal settes sammen og som utvider funksjonsomfanget etter forskjellige behov. Klargjøring av data for forskjellige skyanvendelser spiller i den sammenheng derfor en viktig rolle.

I tillegg kan også data fra klassiske nettanvendelser benyttes for å oppnå drift som benytter energien effektivt. Dette kan for eksempel være detaljert værinformasjon eller nye spesifiserte parametere fra kommunenes arrangementskalender, som i stor grad påvirker styringen av belysningen i et veibilde.

Topologi laderegulator  

Laderegulator for forskjellige bruksområder

Dine fordeler

  • Fremtidssikkert system takket være modulær oppbygging og skytilknytning
  • Skalerbare belysningsløsninger avhengig av anvendelse takket være integrering av ekstra funksjoner
  • Et høyt antall prosjekter omsatt i praksis har gitt mange års teknologisk erfaring

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
GPRS-signalsystem for fjernstyring av utgangeneTC MOBILE I/O X3002903807
AC-ladekontrollerf.eks.: EM-CP-PP-ETH2902802
Overspenningsavleder type 2f.eks.: BLT-T2-1S-320-UT2906101
Radiomodul - Access-PointFL WLAN 51002700718
BeskrivelseTypeArt.nr.
GPRS-signalsystem for fjernstyring av utgangeneTC MOBILE I/O X300
AC-ladekontrollerf.eks.: EM-CP-PP-ETH
Overspenningsavleder type 2f.eks.: BLT-T2-1S-320-UT
Radiomodul - Access-PointFL WLAN 5100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: