Erasmusbroen: Pålitelig beregning og overføring av passeringshøyde

Oversikt

Erasmusbroen i Rotterdam  

Erasmusbroen ble åpnet i 1996 og har blitt et landemerke for Rotterdam

  • På grunn av tidevannet i Nordsjøen kan ikke alle skip passere Erasmusbroen i Rotterdam til enhver tid.
  • For å unngå skader på skipene og broen vises maksimal gjennomfartshøyde til enhver tid via seks tavler.
  • Tavlene mottar tilhørende analogverdier fra en småkontroller AXC 1050 via radiosignalsystemet Radioline.

Kundeprofil

Prosjektleder Richard Hecker  

Richard Hecker integrerer måle- og visningssystemer hos ÆVO.

Erasmusbroen forener Rotterdam sentrum med bydelen Kop van Zuid. Den sørlige oppkjøringen til den 802 meter lange konstruksjonen kan felles opp slik at høye skip kan passere.

Skipsbesetningen mottar informasjon om maksimal gjennomfartshøyde, som er avhengig av vannivået, via seks tavler.

Anvendelse

Kontrollstasjon Erasmusbroen  

I kontrollstasjonen styres løftebroen, og skipstrafikken overvåkes

Takket være verdiene som vises på de seks tavlene kan kapteinene på passerende skip bestemme om de skal kjøre uder den lukkede broen eller heller vente til den oppfellbare delen åpnes.

Den tidligere løsningen var kabelbundet, lett utsatt for feil og hadde omstendelig vedlikehold. Etter at flere lynnedslag ødela systemet i 2014, fikk ÆVO B.V. i oppdrag å foreta moderniseringsarbeidet. Visualiseringselementene på byggesiden skulle beholdes. I tillegg måtte det etableres en tilkobling til den nye kontrollstasjonen.

I løpet av prosjektet skulle den serielle kommunikasjonen til de seks tavlene vise seg å bli en utfordring. Dette skyldtes at dokumentasjonen til det tidligere konseptet samt til tavlenes styring manglet. I den første prosjektfasen måtte det derfor bit for bit fastsettes hvordan tavlene skulle adresseres. Fra dette avledet spesialistene hvilke komponenter som var best egnet for å omsette oppgavene i praksis.

Løsning

Småkontroller AXC 1050 av type Axiocontrol  

I automatikkskapet i kontrollrommet er I/O-moduler installert, i tillegg til småkontroller AXC 1050

Havnivået til enhver tid fanges opp av to trykksensorer før det omformes til en analogverdi og derfra videreføres til den analoge inngangsklemmen AXL F AI4. Som del av Axioline-stasjonen sender inngangsklemmen dataene deretter til småkontrolleren av type Axiocontrol AXC 1050, som evaluerer dem. Differansen mellom havnivået og Erasmusbroens absolutte høyde gir maksimal passeringshøyde, som igjen vises på tavlene.

For seriell dataoverføring til visualiseringselementene er kontrolleren AXC 1050 utvidet med den serielle kommunikasjonsmodulen AXL F RS UNI, som viderefører passeringshøydens kalkulerte verdier til de seks tavlene som serielt signal via radiosignalsystemet Radioline.

For hvert visualiseringselement som er montert på Erasmusbroen har ÆVO installert en punkt-til-punkt-forbindelse med henholdsvis én retningsantenne på taket av kontrollrommet. Også på de seks tavlene ble det installert retningsantenner som mottar de serielle signalene, slik at beregnet passeringshøyde kan vises. For å forhindre overspenningsskader og dermed øke løsningens sviktsikkerhet er de koaksiale signalgrensesnittene sikret med adapterplugger med Lambda/4-teknologi.

Automatiseringsspesialistene hos det nederlandske datterselskapet Phoenix Contact BV har utover dette overtatt alle programmeringsoppgaver i henhold til spesifikasjonene fra ÆVO. Småkontrolleren AXC 1050 ble programmert med et PLS-programmeringsspråk som er standardisert i henhold til IEC 61131-3. Den internasjonale standarden enhetliggjør programmeringsspråk, kommandosett og strukturer for automatiseringssystemer. Derfor kan opprettede programmer helt enkelt porteres til forskjellige plattformer og benyttes der. De ansatte i det nederlandske datterselskapet til Phoenix Contact konfigurerte den trådløse Radioline-løsningen, og knyttet den til styresystemet.

Fasit

I løsningen for visualisering av maksimal passeringshøyde under Erasmusbroen benyttes mange forskjellige komponenter og systemer fra den store produktporteføljen til Phoenix Contact.

Kombinert med omfattende kunnskap som har blitt opparbeidet gjennom mange år hos de ansatte på området infrastruktur, klarte man sammen med ÆVO-teamet å utforme en optimal løsning på oppgavene i Rotterdam. Etter utført Site Acceptance Test ble den komplette anvendelsen integrert i det regulære vedlikeholdet og 24/7-nødtjenesten til ÆVO.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Referrer: