Økonomisk effektiv fjernstyreløsning for styring av belysningen langs elvebredden

Oversikt

Kanalbelysning om natten  

Kanalbelysningen sørger for trygge passeringer også om natten

  • Istimewa Elektro B.V. har sitt fokus på områdene offshore, infrastruktur, vann og miljø.
  • Belysningen langs elvebredden i den nederlandske delen av Gent-Terneuzenkanalen skal kunne kobles både sentralt og desentralt.
  • Radioline-systemet videresender ikke bare kommandoer til belysningsstyringen, men brukes også til å overføre forskjellige statussignaler fra broene og slusene til kontrollrommet.
  • Sammenlignet med kabellegging sparer radiosignalsystemet inn betydelige kostnader. I tillegg kommuniseres dataene alltid pålitelig.

Kundeprofil

Trådløsstasjon på Gent-Terneuzenkanalen  

Trådløsstasjonen er utstyrt med en rundtvirkende antenne

På grunn av sin ekspertise fikk Istimewa Elektro B.V. i 2016 i oppdrag å skifte ut belysningen i den nederlandske delen av Gent-Terneuzenkanalen, som har en lengde på 26 kilometer gjennom sidehavnene. Faktisk strekning i belysningssammenheng er dobbelt så lang, ettersom lamper er montert på begge sider av kanalen.

Anvendelse

Oversikt over kanalforløp med trådløsstasjoner  

I forbindelse med koblingen av belysningen er det langs kanalen plassert totalt 17 kontrollbokser.

Belysning langs kanalbredden viser seg å være en vesentlig bestanddel av den tekniske infrastrukturen i vannveier. Langs Gent-Terneuzenkanalen sørger 300 belyste master på begge sider av elvebredden for at skipene kan passere trygt også om natten.

For at de nye LED-lampene skal kunne grupperes på en bedre måte, installerte Istimewa Elektro ekstra koblingsbokser, som er tilkoblet strømnettet lokalt. I sin tid fantes det dog ingen styreledninger for å koble belysningen både sentralt og desentralt.

"På grunn av de betydelige kostnadene som strekking av slike kabler medfører, stod vi foran utfordringen om å finne en rimelig alternativ løsning", forklarer Wilco van Genderen, som er prosjektleder hos Istimewa Elektro. "Til slutt bestemte vi oss for trådløssystemet Radioline", fortsetter Max Verveer, som er teknisk ingeniør hos Istimewa Elektro. "Dermed kunne vi gi et pristilbud som var adskillig mer attraktivt enn det konkurrentene våre kunne klare."

Løsning

Trådløs Radiolinemodul med I/O-tilleggsmodul  

For å formidle styrekommandoene har hver boks en trådløs Radiolinemodul samt en I/O-tilleggsmodul

Eter at avdelingen for teknisk kundestøtte hos Phoenix Contact hadde foretatt første planlegginger av strekningen, ble trådløsmodulenes og antennenes optimale posisjon fastsatt på stedet. Det viste seg da at boksene for belysningen delvis var installert med lang avstand seg imellom, og at de ble skygget for av hindre som blant annet trær eller bygninger. I slike tilfeller åpner det modulære Radioline-systemet for bruk i forskjellige trådløsfrekvenser. Wireless-ekspertene foreslo for de ansvarlige hos Istimewa Elektro å foreta en test med 868 MHz-utstyr. Sammenlignet med 2,4 GHz-frekvensbåndet, som vanligvis benyttes, har 868 MHz-båndet den egenskap at det trenger lettere igjennom hindre. Det skyldes et lavere frekvensområde og at høyere sendeeffekt her er tillatt.

I forbindelse med koblingen av belysningen er det langs kanalen installert totalt 17 kontrollbokser. Den største avstanden mellom to bokser utgjør over to kilometer. For å formidle styrekommandoene er det for hver boks installert en trådløs Radiolinemodul, kombinert med en I/O-tilleggsmodul. Via hver boks aktiveres to belysningsstrenger (Nord/Sør). Det foregår på én side automatisk, det vil si når det blir mørkt, men kan også foretas manuelt av personell på broen eller fra det sentrale kontrollrommet i Terneuzen. "Det trådløse nettverket bruker vi ikke bare til å styre belysningen. Det brukes også til å overføre forskjellige statussignaler fra broene og slusene til kontrollrommet", forteller Herman de Grave, som er en av planleggerne hos Istimewa Elektro. Med de redundante kommunikasjonskanalene har tilgjengeligheten vist seg å være meget høy, slik at selv store skip som potensielt kan blokkere den visuelle forbindelsen mellom stasjonene, ikke fører til svikt i trådløsforbindelsen. "På grunn av bargrafindikatoren som er integrert i trådløsmodulen, og RSSI-signalutgangen, ble det en enkel jobb å posisjonere antennene", forteller Max Verveer.

Fasit

På grunn av de betydelige kostnadsbesparelsene ved bruk av Radioline-systemet fikk Istimewa Elektro i oppdrag å skifte ut belysningen langs Gent-Terneuzenkanalen. "Det trådløse nettverket har vært i bruk siden april 2017 og har så langt innfridd forventningene våre på alle måter. I løpet av dette første året har ingen svikt forekommet – verken ved snø eller tåke eller hver gang større skip passerer", fastslår Wilco van Genderen.

Fordi Radioline har sitt utgangspunkt i den proprietære trådløsteknologien Trusted Wireless 2.0, er protokollen ikke åpen for allmennheten, noe som betyr bedre beskyttelse mot uberettiget tilgang. I tillegg er sikkerhetsmekanismer som 128 bit AES-kryptering og integritetskontroll, implementert.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk