Optimaliserte prosesser innen automatikkskapbygging

Optimaliserte prosesser innen automatikkskapbygging

Effektiv automatikkskapproduksjon

Fra Engineering og helt til produksjon: Gjør fremstillingen av automatikkskap så effektiv som overhodet mulig.

Automatikkskapbygging er kjennetegnet av høye prosesskostnader. Dette er dermed en ideell tilnærming for å optimalisere den økonomiske effektiviteten ved produksjon av maskiner og anlegg.

Helt i tråd med de forskjellige rammebetingelsene utvikler våre eksperter et konsept i samarbeid med deg. Ta i bruk våre erfaringer med egen maskinteknikk for å frembringe individuelle, vellykkede løsninger.

Spenningsfelt automatikkskapbygging

Spenningfeltene innen automatikkskapbygging  

Spenningfeltene innen automatikkskapbygging

Bygging av automatikkskap gjenspeiler de typiske utfordringene som man finner i den produserende industrien i land med høye lønnsnivåer: Spenningsfeltet mellom økende krav og løsningstilnærminger som kan nyttegjøres i kun begrenset grad.

Stadig kortere leveringsfrister og økt konkurransepress forutsetter feilfrie produksjonsprosesser. Etablerte metoder og prosesser klarer likevel ikke å takle de nye utfordringene som har oppstått ved bygging av automatikkskap. Løsningen ligger i å overta industrielle produksjonsprinsipper.

ClipX-konseptet

ClipX-konseptet  

ClipX-konseptet

Innenfor rammen av ClipX-konseptet har Phoenix Contact utviklet en løsningsportefølje som tar hensyn til samtlige relevante bedriftsprosesser ved automatikkskapbygging og som belyser disse systematisk.

ClipX-konseptet vil ha sitt utgangspunkt i velkjente kjerneteknologier samt en bred kunnskapsbase på områdene engineering, IT-integrering, produksjon og logistikk.

Du er interessert i tilbudet vårt, og ønsker en uforpliktende informasjonssamtele i forbindelse med
vårt ClipX-konsept? Bruk kontaktskjemaet på høyre side.

Produksjon av rekkeklemmelister

Koblingslistservice  

Koblingslistservice

Kravene som stilles i forbindelse med bygging av automatikkskap og koblingsanlegg er preget av produksjon i større serier på en side, og på den annen side av de dynamiske, individuelle forretningene. For begge gjelder at økonomisk effektivitet og ferdigstillelse til avtalt tid, er to faktorer som må være gitt under alle omstendigheter.

Som samarbeidspartner for bygging av koblingsanlegg tilbyr Phoenix Contact ikke bare alle produkter som gir helt optimale automatikkskap, men støtter også mange forskjellige servicetjenester. Spesielt produksjonen av koblingslister bidrar til at du kan håndtere også perioder med høye bestillingsvolum absolutt fleksibelt, og du kan implementere koblingslister i serieproduksjon just-in-time. De komplett monterte, merkede koblingslistene med tilbehør trenger bare å monteres og tilkobles.

Du er interessert i tilbudet vårt, og ønsker en uforpliktende informasjonssamtale i forbindelse med koblinglistene våre? Bruk kontaktskjemaet på høyre side.

Assistansesystemer til arbeiderne

Pick-by-Light-arbeidsplass  

Ny Pick-by-Light-arbeidsplass

Kostnadene kan reduseres allerede fra det øyeblikk det foretas en omstilling fra en ren montering på arbeidsområdet, der en ansatt setter opp et automatikkskap komplett, og helt til en taktet, arbeidsdelt bestykningsprosess på monteringsskinnen. For montering av monteringsskinneutstyr "in-house" med manuelle arbeidsplasser utvikler Phoenix Contact sammen med Ruhr-Universität Bochum, helt skreddersydde løsninger.

Her utvikles nye konsepter for klargjøring av materialet, innbyrdes kommunikasjon på arbeidsplassene, integreringen av MES-systemer, kvalitetskontroll og regulering av linjesymmetri ved hjelp av buffermagasiner, ergonomi og mye annet. Ved hjelp av Pick-by-Light-arbeidsplasser guides medarbeiderne trygt og effektivt gjennom monteringsprosedyren. Et spesielt fokus ligger også på bruk av teknologiene Virtual og Augmented Reality. For tiden pågår det forsøk med produktet HoloLens fra Microsoft.

Du er interessert i tilbudet vårt, og ønsker en uforpliktende informasjonssamtale
i forbindelse med koblinglistene våre? Bruk kontaktskjemaet på høyre side.

Rask og enkel kabling av automatikkskap

Kabling med push-in-tilkoblingsteknik og Crimphandy  

Med push-in-tilkoblingsteknikken og Crimphandy går oppkoblingen raskt og enkelt

Med push-in-tilkoblingsteknikken kan du helt enkelt og uten bruk av verktøy kable elektriske anlegg konsekvent fra felten og helt til kontrolleren. Det baner vei for nye, mer rasjonelle maskin- og anleggsinstallasjoner. Direkte innstikking av ledere uten bruk av verktøy og den optimalt tilgjengelige fronttilkoblingen gjør push-in-teknologien til fremtidens tilkoblingsteknikk for automatisk kabling.

Med den mobile avisolerings- og krympeautomaten sparer du i tillegg kablingstid når du benytter flertrådede ledere med endehylser. Med den såkalte Crimphandy blir lederen avisolert, påført endehylse og krympet i én og samme arbeidsprosedyre. Alt foregår på kun tre sekunder.

I forbindelse med push-in-teknologien reduseres arbeidstiden som kreves for én tilkobling, betraktelig: Kapping, avisolering, manuell påsetting og pressing av endehylsene og tilkobling av lederen til en push-in-klemme tar vanligvis ca. 17 sekunder, med en Crimphandy tar samme arbeidsoppgave kun ti sekunder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00