Løsning for generatortilkobling

Oversikt

Solenergianlegg i felten  

Solenergianlegg i felten

  • Ansvarlige for planlegging og drift av anlegg står alltid foran følgende utfordring: Optimalisere planlagt anleggsutbytte og anleggets tilgjengelighet.
  • Med generatortilkoblingsbokser fra Phoenix Contact kan du være trygg på at du implementerer en testet og dermed sikker løsning.
  • Enkel å både installere og implementere i anleggets infrastruktur er ytterligere positive aspekter.

Anvendelse

En spørreundersøkelse utført av tidsskriftet Photon viser at sakkyndige evaluerer 70 % av tyske solenergianlegg som mangelfulle. Monteringsfeil fører til at estimert avkastning og dermed Return-on-Invest for solenergianlegg følger med tidsforsinkelse. I første omgang uteblir forventet tilbakebetaling etter forsyningsgodtgjørelse.

Medarbeider i kundesamtale  

Det er av avgjørende betydning at generatortilkoblingsboksene settes opp korrekt.

Med funksjonene tilkobling, måling og beskyttelse er generatortilkoblingsboksen (eng. Combiner Box) det avgjørende elementet mellom økonomisk effektiv utforming og tilgjengelighet av solenergianlegget over mange år. Generatortilkoblingsbokser velges likevel ofte kun med utgangspunkt i kostnadsaspektene. Kvalitet og lang levetid spiller kun en underordnet rolle.

For å oppnå sikre tilkoblingsbokser av høy kvalitet må ansvarlige for planlegging samt installatørene ta hensyn til at produktene skal være i samsvar med standarder.  For generatortilkoblingsbokser gjelder standard EN 61439 for koblingsutstyr, som definerer oppbyggingen, valg av komponenter samt nødvendige tester. Standarden definerer omfattende dokumentasjon for tekniske egenskaper og bruksbetingelser samt for riktig installering og vedlikehold. All informasjon skal følge med enheten som installeringsveiledning på språket i det landet der installeringen foretas.

Løsning

Kombinasjoner av koblingsutstyr fra Phoenix Contact sikrer feilfri drift av solenergianlegg. Takket være komponenter som er optimalt tilpasset hverandre samt kommunikasjonsgrensesnitt integrerer du generatortilkoblingsboksene både raskt og enkelt i en overordnet anleggsstyring. I fellesskap med deg, som oppdragsgiver, utarbeider et ekspertteam fra alle relevante foretaksområder løsninger som er tilpasset bruksområdet ditt.

Avklarende samtale med kunden i forkant av utviklingsfasen  

Automatikkskapløsninger for alle kundebehov

Utvikling
I forkant av selve utviklingsplanleggingen arbeider vi tett sammen med kundene våre slik at definerte behov skal kunne implementeres i størst mulig grad. Spesielle utfordringer avdekkes i forkant. Det gir en målrettet og effektiv utviklingsprosess.

Når fremgangsmåten er avklart i innledende samtaler, starter selve konstruksjonsfasen. Denne fasen avsluttes ved at det utarbeides prototyper som gjennomgår en konkret test- og prøveprosedyre. Kunnskap som samles fra denne prosedyren trekkes inn for å optimalisere løsningen.

Test- og prøveprosedyre
Ved hjelp av en temperaturtest avdekkes for eksempel hot spots. Med utgangspunkt i resultatene plasseres samtlige komponenter deretter på en optimal måte. Svikt som følge av termisk overlast kan dermed utelukkes.

I egne testlaboratorier gjennomgår prototypene elektriske og mekaniske tester. Testene skal sikre at løsningene fungerer feilfritt i tiltenkte installeringsomgivelser.

Ved hjelp av en termografitest i det egne laboratoriet oppdages potensielle hotspots, og samtlige komponenter plasseres optimalt i generatortilkoblingsboksen. Svikt som følge av termisk overlast kan dermed utelukkes.

Sammenligning av termografibilder av generatortilkoblingsbokser  

Som følge av den temperaturoptimaliserte automatikkskapdesignen kan svikt som følge av termisk overlast utelukkes

Produksjon
Etter at samtlige relevante tester i utviklingsfasen er fullført, kan artikkelen frigis til produksjon. Komponentene fremstilles i One-Piece-Flow, slik at hvert enkelt trinn skal kunne foretas så effektivt som mulig. Endrede konstruksjonsmåter og stykktall kan imøtekommes både raskt og fleksibelt. Man har full oversikt over all informasjon som kreves i forbindelse med kvalitetssikring, og sikrer slik et feilfritt produksjonsforløp og monteringsprosess.

 

Kvalitet
I produksjonslinjen benyttes hjelpemidler som åpner for nøyaktig produksjonsgjentagelse av samtlige artikler. Bruk av skrutrekkere med momentovervåking sørger for sikre og pålitelige forbindelser. Dermed opprettholdes kvaliteten i hver enkelt generatortilkoblingsboks. I det siste produksjonstrinnet følger en sluttkontroll i samsvar med IEC 61439. Til slutt utarbeides en testprotokoll. Samtlige kombinasjoner av koblingsutstyr samt de elektroniske komponentene som disse inneholder har serienumre som kan brukes for å identifisere dem til enhver tid.

SCB compact og SCB next generation  

To intelligente løsningskonsepter: Generatortilkoblingsboks utenfor koblingsboksen til 32 strenger, og generatortilkoblingsboks med standard strengsikring til 16 strenger

Dine fordeler

  • Bruksorientert analyse og veiledning
  • Optimal posisjonering av overspenningsbeskyttelsen
  • Bruk av de beste forbindelsesteknologier og egnede komponenter
  • Lave utgifter, minimalt kablingsarbeid
  • Ingen egen strømforsyning nødvendig i felten
  • Kompakt byggform gir plassbesparende installering
  • Bruksorientert analyse og veiledning

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Generatortilkoblingsboks til 32 strenger med Inline-sikringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Generatortilkoblingsboks til 16 strenger med standard strengsikringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
BeskrivelseTypeArt.nr.
Generatortilkoblingsboks til 32 strenger med Inline-sikringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Generatortilkoblingsboks til 16 strenger med standard strengsikringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: