Løsning for driftsstyring

Oversikt

Administrering av forsyning  

Administrering av forsyning

 • Et godt fundamentert datanivå er et helt avgjørende utgangspunkt for effektiv, teknisk driftsstyring av større solenergikraftverk.
 • Datastyresystemet SOL-DMS fra Phoenix Contact er tilpasset kravene for større solenergianlegg og kan skaleres universelt.
 • Som byggekloss i parkstyresystemet integreres SOL-DMS helt sømløst i infrastrukturen.

Anvendelse

Sentral datastyring er en av hovedoppgavene når store solenergianlegg skal driftes effektivt. For å drifte anlegget samles mange forskjellige typer data inn, som informasjon om avkastning, feilmeldinger og driftskarakteristikker. Vanligvis arkiveres dataene lokalt på en server i anlegget.

For å kunne evaluere effektiviteten må informasjon om anleggets livvsyklus samles inn og arkiveres. Phoenix Contact tilbyr i denne sammmenheng et produsentnøytralt datastyreprogram for innsamling, arkivering og evaluering av direkte eller beregnede driftsdata. SOL-DMS  klargjør data for forskjellige brukergrupper, individuelt tilpasset.

Topologi datastyresystem

Produsentnøytral datastyring for innsamling, arkivering og evaluering av driftsdata

Løsning

Styresystemet SOL-DMS fra Phoenix Contact brukes til å visualisere data som vanligvis samles inn desentralt i felten og som klargjøres av kontrollere. Dataene stammer fra forskjellige kilder, for eksempel fotovoltaikkstrenger, vekselrettere, værstasjoner eller informasjon fra nettet.

Dataene fra samtlige bruksområder overføres til en sentral server, lagres i en database og stilles til rådighet for sluttbrukeren. Ved å kun benytte HTML5-funksjoner kan man i forbindelse med visning av dataene benytte en standard-PC eller Web-Terminal med vanlig nettleser.

Alle innsamlede data arkiveres i en database i en definert tidsperiode og vises som verdi eller som historisk trend på en nettside. Registrert bruker ser kun de dataene i trenden som tilhører hans eller hennes brukergruppe.

Et alarmarkiv gir oversikt over et ubegrenset antall meldinger som forekommer i systemet. Brukeren kan filtrere meldingene i samsvar med sitt aktivitetsområde, og velge å vise dem i grensesnittet. Hvis det for eksempel oppstår feil, sendes det ut en melding via sms. Den deltakeren vil bli informert som enten har en rolle som gjør at det er relevant, eller fordi deltakeren er frikoblet for å motta meldinger med et bestemt innhold eller innholdsdel.

Skjerm datastyreprogram  

Datastyreprogrammet gir til enhver tid informasjon om det komplette anleggets status

Visualisering
I SOL-DMS er predefinerte objekttyper lagret i visualiseringssystemet. Det omfatter blant annet Objekttyper som værstasjon, segmentstyring, generatortilkoblingsbokser og DNO Control for overvåking av nettilkoblingsbetingelser. Brukeren kan benytte disse objekttypene som mal. Utover dette er det mulig å implementere og ta i bruk egne designs i samsvar med visualiseringsmulighetene.

På startsiden vises de enkelte Clusters (Arrays) som fargede punkter. I grønn modus kjører anlegget med ønsket ytelse. Ingen tiltak må iverksettes. Hvis punktet endrer farge til gult, betyr dette en advarsel. I slike tilfeller fortsetter Array riktignok videre, men en kontroll bør foretas.

Hvis fargen endres til rødt, foreligger en feil. Berørt anleggsdel leverer ikke lenger energi. Definert varsel aktiveres. Blå farge viser at vedlikehold pågår i denne delen av anlegget. Alt etter aktuell fargestatus i den totale oversikten kan brukeren i ytterligere undermenyer hente opp informasjon om tilstanden i de forskjellige Arrays opp til strengnivå. Med den oversiktlige visualiseringen er man fortløpende oppdatert om anleggets tilstand.

Dataarkivering
SOL-DMS samler inn og arkiverer data om hele anleggets livssyklus. Det krever spesielt mye av arkiveringen av data med hensyn til komprimering og redundans. For datalagring gjelder følgende regel:

 • Lagring av grunnleggende data hvert 15. sekund, og tilgjengelighet i 24 timer
 • Etter 24 timer komprimeres dataene til et intervall på 60 sekunder
 • Etter seks måneder komprimeres dataene til en verdi på fem minutter
 • Etter to år til en verdi på 15 minutter
 • Dataene kan forbli lagret i opptil 25 år
Lagring av alle relevante anleggsdata i opptil 25 år

Lagring av alle relevante anleggsdata i opptil 25 år

Dine fordeler

 • Rask installering og idriftsettelse
 • Fleksibilitet grunnet skalerbar tilpasningsmulighet for alle anleggsstørrelser
 • Minimalt planleggingsarbeid grunnet individuelle utvidelsesmuligheter og reproduserbarhet for alle anleggstyper
 • Brukerdefinert tilpasning grunnet egne utformingsmuligheter av grensesnittet
 • Ingen følgekostnader for operatøren
 • Høy sikkerhet mot ekstern tilgang ettersom all informasjon lagres lokalt på serveren

Produkter

SOL Data Management System (DMS) finnes i følgende basiskonfigurering.

19"-stativ-PC inkludert:

 • Gigabit-Ethernet-Switch-Panel med optiske fibre og kobberforbindelse
 • Meget tilgjengelig strømforsyning
 • Prosessor
 • RAID-harddiskstasjon
 • Arbeidsminne
 • Windows-operativsystem
 • Antivirusprogram

Individuelle konfigureringer på forespørsel. Alle nødvendige programvareverktøyer er allerede installert og tilgjengelige.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk