Hybride fotovoltaikksystemer

Hybride fotovoltaikksystemer

For krevende forhold

Robuste løsninger og komponenter for hybride solenergisystemer takler selv de hardeste miljøpåvirkninger.

I tillegg til forsyningen av private husholdninger benyttes hybride solenergisystemer også i industrielle omgivelser, eksempelvis for avsalting av havvann, innen bergverksdrift, i bedrifter innen landbruk samt for å forsyne ferieanlegg som ligger langt unna.

Hybride solenergisystemer installeres ofte ved ekstreme klimatiske forhold. I tillegg til enhetene for generering av energi, lageret og vekselretteren må derfor også komponentene som er nødvendige for styring og regulering tåle de røffe miljøforholdene. Løsninger og komponenter fra Phoenix Contact imøtekommer disse kravene helt optimalt.

Dine fordeler

  • Økt effektivitet i ditt hybride solenergianlegg i form av overvåking og innsamling av energi- og effektdata
  • Høy fleksibilitet takket være modulære utvidelsesmuligheter av småkontrollerne og et høyt antall funksjoner i I/O-systemene
  • Seriell protokoll for kommunikasjon med vekselretterne

Energimåling

Effektmåleklemme i applikasjonen  

Takket være effektmåleklemmen registreres all energiflyt

Effektmåleklemmen for det velkjente Axioline-systemet registrerer all spenning, strøm og effekt som genereres av de hybride solenergisystemene.

Komponenter testet for bruk i industrien for automatisering og energimåling får du dermed fra en og samme leverandør. Effektmåleklemmen muliggjør analyse av vekselstrømsverdier. Momentanverdier kan registreres og deretter evalueres.

Laststyring

Småkontroller i applikasjonen  

Småkontrolleren åpner for effektiv energistyring.

Med småkontrollerne fra Phoenix Contact kan fotovoltaikk-hybridsystemer reguleres og overvåkes, og man oppnår en effektiv energistyring.

Ved kjente lastforløp kan laststyringen utvikles modellbasert ved hjelp av Matlab Simulink og testes i simuleringsomgivelsene. Dermed kan Engineeringarbeid reduseres.

Klargjøre normalytelse

Klargjøre normalytelse  

Store strømlagre for utjevning av nett- og lastsvingninger

Tilførselen av sterkt svingende energimengder utgjør stadig større prøvelser for strømnettene. Fordi det ikke er økonomisk effektivt å nedregulere fotovoltaikkanlegg, blir normalytelseslagre mer og mer vanlig. Vårt modulære styresystem overtar den sentrale styrefunksjonen for klargjøring av normalenergi.

Datagrensesnitt

I/O-systemer i applikasjonen  

Rask og enkel datatilknytning ved hjelp av I/O-komponenter

Vi har en stor portefølje med I/O-moduler og forskjellige funksjonsmoduler som passer til alle bruksområder.

Du samler inn analoge og digitale data med henholdsvis én modul, som kan plasseres fleksibelt ved siden av kontrolleren.

Energiforsyning også i regioner som ligger langt unna

For å sikre pålitelig drift av hybride solenergisystemer må samtlige komponenter i systemet være optimalt tilpasset hverandre. For å styre og regulere den komplette applikasjonen kan en småkontroller fra Phoenix Contact benyttes.

Den fungerer som en energimanager og sørger for at energimengdene som forbrukeren trenger, er tilgjengelig på riktig sted til riktig tid.

Uavhengig energiforsyning  

Automatiseringsløsninger er alltid tilgjengelig også ved ekstreme forhold

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00