Overvåke og beskytte

Overvåke og beskytte

Beskyttelse mot overspenning

Med løsninger fra Phoenix Contact oppnår du optimal sikkerhet for anlegget ditt.

Tilbake til Takmonterte anlegg

Kategorier

For å beskytte de forskjellige anleggsdelene på takmonterte anlegg optimalt mot lynnedslag og overspenning er det tvingende nødvendig å benytte generatortilkoblingsbokser. Phoenix Contact tilbyr en omfattende portefølje med forskjellige generatortilkoblingsbokser som er klare til å installeres og tilkobles, til det takmonterte anlegget.

Dine fordeler

  • Samtlige sett leveres i støv- og sprutvannsbeskyttede hus (IP65).
  • Rask installering grunnet prefabrikkerte solcellesett
  • Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager
  • Utforming av kundetilpassede løsninger på kort tid
  • Vedlikeholdsfri tilkobling av solenergistrenger ved hjelp av SUNCLIX eller push-in-tilkoblingsteknikk
  • Rask installering og idriftsetting
  • Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439

Beskyttelse mot overspenning

Overspenningsbeskyttelse til takmonterte PV-anlegg  

Tilpassede PV-sett gir pålitelig beskyttelse av takmonterte anlegg

Med sine tilpassede sett tilbyr Phoenix Contact pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren umiddelbart foran like- eller vekselspenningsinngangene.

Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet. Grunnet tilpasset ytelsesomfang kan nye varianter tilbys på kort tid.

Tilkobling

For tilkoblingen av solenergistrengen utstyres generatortilkoblingsboksene enten med våre SUNCLIX-veggjennomføringer eller med kabelnipler på push-in-rekkeklemmer. SUNCLIX pluggforbindere fra Phoenix Contact samt push-in-rekkeklemmer forener fordelene ved enkel installering med en pålitelig og vedlikeholdsfri forbindelse.

Frikoble og skille

Vi tilbyr både brannvesen-nødutkobling hhv. lastskillebrytere og overspenningsbeskyttelse i en og samme enhet. Solenergianlegget kan frakobles på avstand via en nødstoppbryter, og gir dermed best mulig sikkerhet ved vedlikehold og ved farer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Overspenningsbeskyttelse og solenergitilbehør

Generatortilkoblingsbokser for tilkobling og sikring av solenergianlegg