Overvåke og beskytte

Overvåke og beskytte

Beskytte mot overspenning

Med løsninger fra Phoenix Contact oppnår du optimal sikkerhet for anlegget ditt.

Tilbake til Takmonterte anlegg

Kategorier

Overspenningsskader trenger ikke nødvendigvis alltid være forårsaket av direkte lynnedslag. Overspenning kan også oppstå via modulflater og likespenningsledninger.

Defekte kabler eller solcellepaneler utgjør andre potensielle årsaker til feil. For alle fare-, feil- og vedlikeholdstilfeller setter du det komplette, takmonterte anlegget i en sikker tilstand dersom du benytter den nye modulutkoblingen fra Phoenix Contact. Ved hjelp av overvåkingsprogrammet, som er spesielt tilpasset takmonterte anlegg opptil 500 KW, vil du avdekke samtlige anleggsfeil umiddelbart og kan iverksette strakstiltak ved behov.

Dine fordeler

  • Samtlige sett leveres i støv- og sprutvannsbeskyttede hus (IP65).
  • Rask installering grunnet prefabrikkerte solcellesett
  • Optimal sikkerhet ved vedlikehold og farer
  • Godt informert overalt, takket være alarmutsendelse via e-post eller sms

Beskyttelse mot overspenning

Overspenningsbeskyttelse til takmonterte PV-anlegg  

Tilpassede PV-sett gir pålitelig beskyttelse av takmonterte anlegg

Med sine tilpassede sett tilbyr Phoenix Contact pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren umiddelbart foran like- eller vekselspenningsinngangene.

Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet. Dermed er vekselretterne og annet ømfintlig utstyr beskyttet mot overspenning.

Modulutkobling

PV-modulutkobling  

Intelligent utkobling på modulnivå

Den nye fotovoltaikk-modulutkoblingen fra Phoenix Contact kobler ut fotovoltaikkmoduler pålitelig og intelligent i forbindelse med vedlikehold eller ved farer.

Dette er en teknikk som enkelt og greit kan integreres i både nye og allerede eksisterende anlegg. Den har også en intelligent startenhet som sørger for automatisk gjenstart av anlegget under sikre forhold.

Overvåking

Grensesnitt webvisualisering  

Overvåkingsløsning for takmonterte anlegg

Overvåkingsprogrammet PV Monitor+ er en effektiv løsning som gjør at du sikrer effektiviteten til dine takmonterte PV-anlegg over lang tid.

Strøm og spenning registreres av en modulær småkontroller. Hvis verdiene over- eller underskrider disse innstilte parameterene, sendes det ut en alarm i form av en e-post eller en sms. Dermed har du alltid full oversikt over anleggets ytelse og kan gripe inn umiddelbart ved behov.

Pålitelig overvåking og beskyttelse av takmonterte anlegg

Fra overspenningsbeskyttelse og til utkobling på modulnivå: Phoenix Contact tilbyr en stor portefølje for takmonterte anlegg.

Fotovoltaikk-modulutkobling kobler hver enkelt modul fri for spenning. Frikoblingen følger automatisk ved feil samt hver gang vekselretteren kobles ut. Overvåkingsløsningen med programmet PV Monitor+ er optimalt utformet for solenergianlegg i næringsøyemed og supplerer den komplette pakken.

Overvåke og beskytte takmonterte PV-anlegg

Konsekvente løsninger, fra utkobling på modulnivå og helt til overvåking av anlegget

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nettbasert visualisering

PV-monitor er en nettbasert visualisering på grunnlag av industrikomponenter.


Fullt grep på solenergi

Solarcheck RSD kobler PV-anlegg pålitelig ut.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk