Administrering av forsyning

Administrering av forsyning

For stabile strømnett

Implementer en pålitelig administrering av forsyningen – med kun minimalt arbeid for engineering.

Desentrale anlegg for generering av energi må gi sitt bidrag til høy nettstabilitet. I sine betingelser for nettilkobling av solenergianlegg spesifiserer ansvarlige nettoperatører områdene som må overholdes for nettfrekvens og -spenning samt reaktiv effekt. For å kontrollere disse registrerer reguleringer for anlegg som genererer energi, tilkoblet spenning og reaktiv effekt på nettilkoblingspunktene.

Med dette som utgangspunkt fastsettes respektive reguleringsverdier for vekselretterne. Maskin- og programvare fra Phoenix Contact sørger for at arbeidet i forbindelse med engineering for forsyningsregulering holder seg på et lavt nivå.

Dine fordeler

  • Imøtekommer tilkoblingsdirektivet grunnet sertifisering av vår EZA-regulator etter VDE-AR-N 4110/20
  • Pålitelig anleggsdrift og enkel nettilkobling fordi samtlige tekniske tilkoblingsbetingelser oppfylles
  • Lave engineering- og driftskostnader grunnet intelligente automatiseringsløsninger
  • Takket være det forhåndsprogrammerte programmet kan du sette anlegg som genererer energi, i drift på kort tid
  • Åpne grensesnitt gir kundetilpassede utvidelser
Kontroller til forsyningsregulering  

Kontroller til forsyningsregulering

Sertifisering etter VDE-AR-N 4110/-20

Det være seg kraft-varmeaggregat, vind- eller solcelleanlegg: Anlegg som genererer energi og som forsyner tyske mellom- eller høyspenningsnett må fra i år omfatte en sertifisert reguleringsenhet, den såkalte EZA-regulatoren. Der en produsenterklæring tidligere var tilstrekkelig, kreves det nå et sertifikat gjennom en sertifiseringsinstans som er akkreditert i henhold til DIN EN ISO/IEC 17065. Vår EZA-regulator er sertifisert i henhold til VDE-AR-N 4110/-20 og ivaretar dermed spesifikasjonene som gjelder for aktiv effekt og reaktiv effekt samt overvåking av spenningsbetingelsene på nettilkoblingspunktet.

Koblingsutstyrskombinasjon til forsyningsregulering  

Koblingsutstyrskombinasjon til forsyningsregulering

Helhetlig løsning

Med vår installasjonsklare automatikkskapløsning for forsyningsregulering har vi allerede forent alle nødvendige komponenter, som kontroller, nettverksteknikk og strømforsyning i ett og samme hus. Også med denne komplettløsningen mater du strøm fra anlegget som genererer energi, inn i strømnettet, i henhold til VDE-AR-N 4110/-20.

Nettintegrering

Energimålere i applikasjonen  

Energimålere registrerer viktige verdier i et solenergianlegg

Med det nettverksegnede energimåleutstyret overvåker du elektriske verdier sentralt og på stedet. Alle relevante verdier i solenergianlegget kan samles via en småkontroller og protokollføres i en SQL-database.

Med energimålerne fra Phoenix Contact får du en velegnet løsning for optimal nettintegrering av ditt solenergianlegg.

Forsyningsregulering for stabile strømnett

I tillegg til tilkoblingen til administreringen for forsyning hos nettoperatøren, utgjør den individuelle reguleringen av reaktiv effekt en stor utfordring.

Nettparameterene på nettilkoblingspunktet registreres via målere, og videreformidles til en sentral regulering for anlegg som genererer energi. Deretter sendes verdiene som er beregnet av reguleringen for reaktiv effekt, til vekselretterne som er installert i anlegget.

Forsyningsregulering for stabile strømnett  

Pålitelig forsyningsregulering takket være intelligente automatiseringskomponenter fra Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Forsyningsregulator til anlegg som genererer energi

Sertifisert i henhold til VDE-AR-N 4110/4120