Rekkeklemmer for rask kabling

Rekkeklemmer for rask kabling

Rask ledertilkobling

Fra gjennomgangsrekkeklemme til funksjonsklemme – alltid riktig klemme til ditt bruk.

Dine fordeler

  • Pluggbare tilkoblingsløsninger gir rask og fleksibel montering og oppstart
  • Kablingstid redusert med opptil 60 % takket være hurtigkoblingsteknikk
  • Kabling uten bruk av verktøy og opptil 50 % lavere innstikkskrefter takket være push-in Technology
  • Reduserte lagerutgifter grunnet standardisert tilbehør
  • Rekkeklemmer testet etter EN 50155

Anvendelse

Skinnegående kjøretøyer gjennomgår regelmessig vedlikehold. I tillegg til å opprettholde driftssikkerheten er målet å sette kjøretøyet tilbake i normal trafikk så raskt som mulig.

Derfor må komponenter som ikke lenger oppfyller de tekniske kravene eller som har en garantert levetid som overskrider neste vedlikeholdsintervall, skiftes ut snarest mulig.

Løsning

De pluggbare rekkeklemmeløsningene utmerker seg spesielt hver gang elektriske komponenter skal skiftes ut. Kablingsfordelene er tydelige takket være IDC-hurtig- eller push in-tilkoblingsteknikk.

Pluggbare klemmer for modulkablingen

Pluggbare tilkoblingsløsninger COMBI  

Pluggbare tilkoblingsløsninger COMBI

Hvis komplette moduler skiftes ut samtidig, er pluggbare klemmer fra Phoenix Contact et egnet valg. Allerede under prefremstillingsprosessen kan modulene utstyres med COMBI-plugger. Det gjør at kablingen på stedet går raskt, og individuelle kodemuligheter av pluggene gjør den også helt feilfri.

På samme måte som rekkeklemmene finnes COMBI-pluggene i tilkoblingsteknikkene skru-, fjærkraft-, push-in- og hurtigkobling. Med nominelle data opptil 41 A og 1000 V har man et pluggsystem for signal- og effektoppkobling. Systemet tåler selv de høyeste vibrasjonspåkjenninger. Både rekkeklemmene og pluggene er berøringssikre. Et stort tilbehør fra feste til skjermtilknytning er tilgjengelig.

Hurtigkoblingsrekkeklemmer

Rekkeklemme med hurtigkoblingsteknikk  

Redusert kablingstid med hurtigkoblingsklemmer

Den patenterte skjærkontakten er et helt tydelig kjennetegn ved hurtigkoblingsteknikken. Lederne trenger ikke å avisoleres. I ett og samme arbeidstrinn kobles lederne til ved hjelp av den plassbesparende svingarmen og en skrutrekker.

Fordi lederne tilkobles uten forbehandling, sparer man opptil 60 % tid sammenlignet med andre tilkoblingstyper. Rekkeklemmene i hurtigkoblingsteknikk er også optimale for bruk der plassen er kritisk.

Push-in-tilkoblingsklemmer

Rekkeklemme med push-in Technology  

Verktøyløs kabling med push-in Technology

Fjærlett, direkte plugging er fordelen ved push-in-tilkoblingsteknikk. Opptil 50 % reduserte innstikkskrefter og kabling uten bruk av verktøy letter håndteringen for vedlikeholdspersonellet, samtidig som man sparer tid ved vedlikeholdet.

Push-in-tilkoblingen imponerer ikke bare ved selve installeringen, for heller ikke når komponenter skal skiftes ut trenger man noen form for spesialverktøy. Med den integrerte pressanordningen løsnes tilkoblede ledere raskt og enkelt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00