Relé for sikker bremsestyring

Relé for sikker bremsestyring

Pålitelig kobling innen jernbaneteknikk

Jernbanereleer sørger for galvanisk skille mellom sensorsystem og styring.

Dine fordeler

  • Optimal drift av releet med elektronikk for stort område
  • Utvidet temperatur- og inngangsspenningsområde opptil klasse TX
  • Robuste, pluggbare releer: Kan rengjøres (beskyttelsesgrad RTIII), uømfintlige mot støv og fuktighet
  • Støt- og vibrasjonssikkerhet i henhold til DIN EN 50155
  • Sikkert skille mellom spole og kontakt i henhold til DIN EN 50178

Anvendelse

Bremsestyringen er blant de sikkerhetsrelevante systemene i tog. Avhengig av bruk kan intelligente tilleggsfunksjoner integreres i bremsestyringen, blant annet lastavhengig bremsing eller nødbremsanordninger. Ved nødbremsing støttes skivebremser her av tilleggsbremsesystemer.

Løsning

Jernbanerelé fra Phoenix Contact  

Jernbanerelé fra Phoenix Contact

For å styre tilleggsbremsesystemer benyttes spesialrelemoduler fra Phoenix Contact. For at tilleggsbremsen, for eksempel en magnetskivebrems, skal kunne aktiveres, må flere forutsetninger oppfylles: Omdreiningsgivere på vognaksen registrerer og evaluerer kjørehastigheten konstant.

Fra og med en definert hastighet sendes et signal til jernbanereleet. Det elektromekaniske releet kobler og leder 24 V DC-signalet videre til den sentrale styringen. I tillegg sørger releet for et galvanisk skille mellom feltsensorsystemet og styringen.

De vanlige støysignalene man finner ved skinnegående kjøretøyer, de såkalte transiente signalene, filtreres ut. Dermed er den sentrale styringen beskyttet mot overspenning og overstrøm, og alle sikkerhetsrelevante funksjoner i dette systemet fungerer feilfritt.

Hardforgylte kontakter for pålitelig kontakt

Pålitelig kobling av jernbanereleer ivaretas av hardforgylte kontakter. Gullsjiktet har den effekten at ingen oksiderende fremmedsjikt kan dannes på kontaktene. Denne egenskapen alene gir ikke et jernbanerelé, for gullkontakter benyttes også på andre industrielle områder der mindre last og signaler må kobles.

Det som gjør modulen PLC.../21RW til et spesialrelé er samsvar med jernbanestandarden EN 50155. Elektromekaniske releer må generelt være i samsvar med EN 61810.

Ekstreme temperaturer er ingen sjeldenhet

Jernbanereleene er utstyrt med et utvidet temperatur- og inngangsspenningsområde. Dette er en forutsetning i henhold til EN 50155, ettersom de høye kravene til omgivelsestemperatur spiller en viktig rolle i praksis.

I tog installeres automatikkskap for bremsestyring blant annet under passasjervogner, i det såkalte kjøretøyskroget. Det består av stål og er ikke temperaturisolert. Avhengig av årstid og området toget skal benyttes på, kan det slik oppstå temperaturer inne i skroget som skiller seg betraktelig fra omgivelsestemperaturene i industrielle applikasjoner.

I ekstreme tilfeller kan det til og med oppstå en inngangsspenning på opptil 125 % av nominell spenning, samtidig som omgivelsestemperaturen utgjør opptil +70 °C. På grunn av den høye spenningen flyter det mer strøm gjennom relemodulen, noe som igjen fører til økt egenoppvarming. En vanlig relemodul ville ha utløst dersom omgivelsestemperaturen samtidig var høy.

Ytterligere bruksområder for releer

Jernbanereleer fra Phoenix Contact benyttes på de mest forskjellige områder i forbindelse med skinnegående kjøretøyer, blant annet for å styre vakuumtoalettsystemet. Også her danner releet bindeleddet mellom feltnivå og sentral styring og sørger for galvanisk skille.

Releene, som er utviklet spesielt for jernbaneindustrien, er kun 6,2 mm brede og dermed både fleksibelt pluggbare og lette å vedlikeholde.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00