Strømforsyning for oppvarming av sporveksel

Sikker energiforsyning

Sikker energiforsyning

Strømforsyning til sikkerhetstekniske systemer.

Dine fordeler

  • Rask utløsning av standard automatsikringer ved hjelp av Selective Fuse Breaking Technology (SFB)
  • Forebyggende funksjonsovervåking forhindrer feil
  • Pålitelig oppstart av vanskelig last med statisk effektreserve POWER BOOST
  • Mange bruksområder grunnet stort temperaturområde fra -40 °C til +70 °C
  • Testet i henhold til EN 50155

Anvendelse

Redundant oppbygging av forsyningen med QUINT POWER  

Redundant oppbygging av forsyningen med QUINT POWER

Sporveksler utsettes for ekstreme værpåvirkninger. For å ivareta funksjonene også om vinteren utstyres de med oppvarming. Både sporstyringen og oppvarmingen må forsynes pålitelig med 24 V likespenning. Det foregår via et redundant forsyningsoppsett.

For å optimalisere driftssikkerheten må parallellkoblede 24 V strømforsyninger forsynes fra to uavhengige nett. Jernbanen har 230 V med 16,7 Hz til disposisjon som transformatoren genererer fra luftledningsspenningen på 15 kV. I tillegg benyttes 230 V med 50 Hz fra energileverandøren.

Løsning

Strømforsyninger i serien QUINT POWER  

Strømforsyninger i serien QUINT POWER

For bruk innen signalteknikk tilbyr Phoenix Contact serien QUINT POWER strømforsyninger. Fire moduler med 5 til 20 A nominell utgangsstrøm er i samsvar med jernbanedirektiv EN 50155 og er egnet for bruk i skinnegående kjøretøyer.

Komponenter for bruk innen signalteknikk må ikke bare være vibrasjons- og slagsikre, men også tåle miljøpåvirkninger. Det være seg ekstem varme eller kulde, fuktig eller tørr luft: For bruk innen signalteknikk lager vi produkter som tåler økte krav og som utmerker seg med kvalitet, pålitelighet og robusthet.

Pålitelig drift fra 16,7 Hz inngangsfrekvens

Strømforsyningene er egnet for drift med 16,7 Hz på inngangen. Spenningen fra luftledningen benyttes via en transformator. Samtlige strømforsyninger kan kobles parallelt for å øke ytelsen eller sette opp redundante systemer.

Strømforsyninger i serien QUINT POWER er absolutt robuste. Alle moduler som er sertifisert i henhold til EN 50155 har et stort temperaturområde fra -40 °C til +70 °C. Selective Fuse Breaking Technology (SFB) leverer opptil seks ganger nominell strøm i 12 ms for å utløse standard automatsikringer raskt. Strømkretser med feil kobles ut selektivt, feilen begrenses og viktige anleggsdeler forblir i drift.

Forebyggende funksjonsovervåking

Konstant overvåking av utgangsspenning og -strøm gir en omfattende diagnostikk. En slik forebyggende funksjonsovervåking viser kritiske driftstilstander og signaliserer dem til styringen før feil oppstår.

QUINT POWER med beskyttelseslakk

Strømforsyninger til jernbaneindustrien  

Strømforsyninger imøtekommer selv de høyeste krav

Beskyttelseslakken på kretskortene gir pålitelig drift av strømforsyningen også ved ekstreme omgivelsesforhold som støv, korrosiv gass eller 100 % luftfuktighet.

QUINT POWER-modulene beskytter pålitelig mot svikt som følge av følgende faktorer:

  • Korrosjonsbetinget krypstrøm, som først og fremst oppstår i omgivelser med mer enn 60 % luftfuktighet
  • Elektrokjemisk migrering, der det dannes en fuktfilm på kretskortet som angriper lederen og loddesubstansene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00