Tilbake til oversikten

Materialtest

Fastsettelse av surstoffindeks i henhold til DIN ISO 4589-2

I tillegg til røykgasstoksisitets- og røykgasstettheten er fastsettelse av surstoffindeks den viktigste brannbeskyttelsestesten for elektromekaniske og elektrotekniske komponenter. Med denne testmetoden fastsettes den laveste surstoffkonsentrasjonen i en omgivelsesatmosfære som er nødvendig for at et material kan brenne selvstendig videre under definerte betingelser. Brennvarighet (< 180 s) og brennstrekning (< 80 mm) observeres.

De uforsterkede polyamidene som benyttes i rekkeklemmer fra Phoenix Contact med flammebeskyttelsesklasse UL 94 V0 oppnår en surstoffindeks > 32 %. Disse meget gode resultatene bidrar til utmerkede inndelinger og klassifiseringer ved både utgående nasjonale standarder og ved den europeiske EN 45545-2.

Brennbarhetsklassifisering i henhold til UL 94 / EN 60695-11-10

Testforløp i henhold til UL 94  

Testforløp i henhold til UL 94

Standard UL 94 (harmonisert med testforskriftene i henhold til EN 60695-11-10) definerer brennbarhetstester, som har fått stor betydning for elektroteknikk. I den forbindelse står brannegenskapene i midtpunktet. Inndelingen foretas i UL 94 HB (Horizontal Burning) eller UL 94 V (Vertical Burning). Testforløpet viser at UL V0/1/2-inndelingene er i høyere kvalitet enn 94 HB-inndelingen.

UL 94 V0/1/2
Etter en kondisjonering fastspennes teststaven vertikalt og utsettes for flammeimpulser gjentatte ganger i henholdsvis ti sekunder. Mellom disse flammeimpulsene måles tiden som går til teststaven slukner. Til slutt evalueres etterbrenningstidene og dryppegenskapene.

Ved vertikaltesting oppnår kunststoffene som benyttes i rekkeklemmene fra Phoenix Contact høyeste inndeling UL 94 V0 ved veggtykkelse 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Brenntid etter hver flammeimpuls≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Total brenntid etter ti flammeimpulser≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Glødetid etter 2. flammeimpuls≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Fullstendig utbrenningneineinei
Antennelse av vatt under prøvenneineija

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00