Overvåking av brønner og kontrollsjakter

Overvåking av brønner og kontrollsjakter

Permanent sjaktovervåking

Du kan overvåke og regulere forsyningen av prosessvann i industrielle omgivelser.

I et vidt utstrakt nett av brønner og kontrollsjakter kontrolleres nivåer og grunnvannets kvalitet regelmessig, samt også sabotasje utenfor fabrikken.

Med løsningen WellControl tilbyr Phoenix Contact en ferdig automatikkskapløsning for styring og overvåking av brønner og kontrollsjakter. Permanent sjaktovervåking er enkelt i praksis, melder fra om uberettiget åpning av sjaktdekselet umiddelbart og bidrar til å imøtekomme strengere miljøkrav ved hjelp av onlinemålinger. Den ferdigprogrammerte løsningen trenger bare å suppleres med effektdelen, og er klar til bruk umiddelbart. En løsning med tilnærmingen "Parametrisere i stedet for å programmere".

Dine fordeler

  • Enkel integrering takket være åpent automatiseringssystem, uavhengig av produsent
  • Modulære og kompakte dataoverføringsløsninger
  • Helhetlig støtte rundt IT-Security fra proffe fagfolk innenfor bransjen
  • Støtte hele veien med tilbud for samtlige prosjektfaser

Enkel implementering med standardkomponenter

​Automatiseringsteknikk for overvåking av brønner

Dra nytte av redusert idriftsettelsesarbeid takket være styrt parametrisering, helt uten programmering. Tilknytningen til et kontrollrom via fjernstyreprotokoll IEC 60870–5–104 forløper også både praktisk og enkelt. Tilknytning av feltutstyret følger via prosessbiblioteket Waterworx fra Phoenix Contact. Ved hjelp av forhåndsprogrammerte funksjonsblokker åpner dette for en effektiv Engineering av anleggene dine.

Selve hjertet i automatiseringsprogramvaren utgjøres av den modulære småkontrolleren AXC, som er optimalt rustet for fremtidige utvidelser takket være PROFINET- og Modbus/TCP-funksjoner. Utover dette sørger et omfattende konsept for overspenningsbeskyttelse og spenningsforsyningen for nødvendig forsyningssikkerhet og servicetiltak som kan planlegges.

Komponentene som benyttes åpner for utstrakte diagnostikkmuligheter, slik at anleggets status kan overvåkes også på avstand. Måle-, styre- og reguleringsmoduler i serien Mini Analog Pro er også egnet for bruk i røffe omgivelser. Via disse filtreres og oppfriskes alle innkommende analogverdier for videre behandling, og mateseparatordrift av perifere enheter er også mulig helt problemfritt.

Topologi: ​Automatiseringsteknikk for overvåking av brønner  

Overfør prosessdata fra forskjellige fjernstyrestasjoner til kontrollrommet i henhold til standarder

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00