Overvåking av pumper og motorer

Overvåking av pumper og motorer

Forutseende vedlikehold

Overvåk tilstanden til ditt Rotating Equipment.

Hvis svikt forekommer meget ofte, ligger årsaken i maskinene eller Rotating Equipment. Disse elementene vedlikeholdes ikke alltid i faste tidsintervaller, eller de vedlikeholdes ikke i det hele tatt. Vedlikeholdet foretas derfor enten for tidlig, i mange tilfeller også for sent, og resulterer dermed i produksjonsstans.

Vi sørger for at du kan foreta vedlikehold på riktig tidspunkt, og da i form av permanent overvåking av kritiske pumper og motorer. Avhengig av maskinens størrelse og type vil hydraulisk, mekanisk eller elektrisk overvåking være hensiktsmessig.

Dine fordeler

  • Mindre installasjonsarbeid og enkel ettermontering av målere av aktiv effekt for overvåking av Rotating Equipment
  • Redusert vedlikeholdsarbeid takket være forutseende vedlikehold og smart bruk av elektriske måleverdier
  • Ytterligere økt anleggstilgjengelighet grunnet betraktning av vibrasjoner og lagersituasjon (tilvalg)

Tilnærminger for evaluering av tilstand

Pumper, motorer, prosessanlegg  

Tilnærminger for evaluering av tilstand

Ut ifra den elektriske effekten avledes informasjon om maskinens eller prosessens forløp, tilstand og arbeidspunkt.

Via forløpet til den aktive effekten kan mange feilscenarier identifiseres, slik at vedlikeholdsarbeidet foretas på riktig tidspunkt.

Overvåking av pumper og motorer

Pumpe, motor, elektrisk effekt  

Registrering av elektrisk effekt for evaluering av tilstand

Motordriftsverdiene samles inn med utgangspunkt i elektrisk aktiv effekt, og da via strøm- og spenningsmålere. Ved trefasevekselstrøm kan dette foretas i kombinasjon med en direktekobling, kontaktor eller frekvensomformer.

I tillegg kan også ytterligere sensorer brukes i forbindelse med overvåkingen og som gjør overvåkingsmodellen enda mer subtil. Overføringen følger til et overlagret system, som for eksempel sky, MES, DB eller Asset Management. Tilbakevirkninger vil da ikke forekomme.

Ønsker du informasjon om hvordan overvåkingsløsningene våre kan passe til nettopp ditt prosessanlegg?

Vi gir deg gjerne veiledning og hjelper deg når du skal utforme et individuelt og skalerbart overvåkingskonsept og helt til ferdig installasjon og idriftsetting.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00