Modulær produksjon

Prosessanlegg med modulære anleggsdeler

Plug-and-Play

Automatiser anlegget ditt med Module Type Package (MTP).

Den fjerde industrielle revolusjon skal gjøre produktene fleksible og individuelt utformbare. Modulær automatisering er derfor av avgjørende betydning innen kjemisk og farmasøytisk industri slik at kapasiteten i produksjonsanlegg kan tilpasses markedskravene. I tillegg reduserer gjennomgående modularisering og bruk av standarder automatiseringsarbeidet betraktelig, noe som gir store tidsbesparelser ved engineering.

Phoenix Contact veileder deg gjerne ved implementering av NAMUR-anbefaling NE 148 i praksis, og hjelper deg ved idriftsettingen av anleggsmodulene. Med MTP-Designer har du i tillegg et verktøy som gjør at modulplanleggingen forløper så enkelt og tidsbesparende som mulig.

Dine fordeler

  • Fleksibel produksjon åpner også for mindre stykktall og individuelle produkter
  • Økt anleggseffektivitet grunnet skalerbarhet i de enkelte modulene
  • Time-to-Market forkortes, ettersom tilgjengelige moduler kan brukes om igjen via Plug and Produce
  • Kortere engineeringtider grunnet modul-engineering-verktøy MTP-Designer

Module Type Package (MTP) innen automatisering

Grafikk MTP-innhold  

Grafisk visning av MTP-innhold
(kilde: ZVEI/Namur/ProcessNet)

Ved modularisering av automatiseringssystemer er standarder på tvers av produsenter en nødvendighet. Som en slik standard etableres MTP, som beskriver prosessmoduler funksjonelt og som letter implementeringen av disse i overordnede automatiseringsplattformer i det komplette anlegget, som for eksempel prosesstyresystemer.

En slik MTP, det vil si den digitale beskrivelsen av anleggsmodulen inkludert visualisering i form av et betjeningsbilde, forhindrer omstendelig engineeringarbeid og reduserer slik investeringskostnadene for det komplette anlegget betraktelig. For å sikre funksjoner uavhengig av produsent ble standard VDE 2658 utviklet i fellesskap mellom den kjemiske industrien og automatiseringsprodusentene.

Modul-engineering-verktøy

En mann ved bildeskjermen benytter MTP-Designer  

Programvareløsning for fleksibel utføring av modulplanleggingen.

Med vår programvareløsning MTP-Designer genererer du MTP-beskrivelsesfilen helt enkelt fra et R&I-skjema.

Du sparer i tillegg tid fordi modulengineering og anleggsengineering forløper parallelt. Verktøyet reduserer også programmeringsarbeidet betydelig.

Oppbygging av et modulært anlegg

Grafikk prosessindustri 4.0 modulær produksjon  

Konseptet bak modulær produksjon innen prosessindustrien

Vil du gjerne ha informasjon om våre modulære automasjonsløsninger for prosessanleggene dine?

Vi veileder deg gjerne, helt fra implementering av NAMUR-anbefaling NE 148 i praksis og til idriftsetting av anleggsmodulene dine.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00