Overvåking av lekkasjer

Overvåking av lekkasjer

Gjennomgående overvåking

Med løsninger fra Phoenix Contact tilknytter du målestasjoner som ligger langt unna, på en sikker måte.

Lekkasjer i rørledninger kan få store konsekvenser. En hyppig årsak er ikke bare slitasje, men også uberettiget tilgang til drivstoffet som transporteres gjennom rørledningen. Det er derfor viktig å overvåke disse anleggsdelene, som ofte er meget utstrakt.

For å gjenkjenne lekkasjer må trykk, temperatur og gjennomstrømning fastsettes langs rørledningen. Ved korte avstander sørger vårt radiosignalsystem for pålitelig overføring mellom målestasjon og sentralenhet. Ved større avstander er vårt mobilradio-overføringssystem med Security-ruter velegnet. Ruteren etablerer en sikret VPN-forbindelse via Internett.

Phoenix Contact tilbyr en automatikkskapløsning som er klar til å installeres og som overtar alle nødvendige overvåkinger med hensyn til lekkasjer.

Dine fordeler

  • Tilknytning av anleggsdeler som ligger langt unna, med sikker overføring via Internett
  • Forbehandling av måledata i kontrolleren på stedet åpner for en mer nøyaktig måling av maksimalverdier og reduserer datastrømmen
  • Enhetlige klokkeslett på kontrollerne grunnet tidssynkronisering via NTP-servertjeneste i mGuard-Security-ruter

Enkel implementering med standardkomponenter

Internettbasert dataoverføring for overvåking av lekkasjer

Langs en rørledning samler flere stasjoner inn måleverdier og sender dem til styrestasjonens server via Internett, og da gjennom en VPN-tunnel. Stasjonenes kontrollere er tidssynkronisert og kan også overta klargjøring av signaler. Signalledninger føres frem til Ex-området via skillebarrierer.

Koblingsboks for innsamling av måledata  

Phoenix Contact tilbyr en komplett prekonfeksjonert koblingsboks for innsamling av måledata

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00