Tilbake til oversikten

Radiosignalbasert overvåking av kjølevannstilførselen til kraftverket Heyden

Oversikt

Kjøletårn i kraftverket Heyden  

Utslipp av kjølevann underligger strenge krav

  • Av miljøvernhensyn stiller myndighetene strenge krav hver gang bedrifter ønsker å slippe kjølevann ut i elver og innsjøer.
  • I kraftverket Heyden sørger radiosignalsystemet Radioline som redundant strekning for en pålitelig videreføring av de analoge temperaturverdiene.
  • Ved å ta i bruk 868 MHz-moduler kan selv strekninger dekkes som ikke har direkte visuell forbindelse mellom stasjonene.

Kundeprofil

Radiosignalmottakerens plassering  

Radiosignalmottakeren er installert i en 40 meter høy askesilo

Det steinkull-fyrte kraftverket Heyden, som ligger rett ved elven Weser i nærheten av Minden, ble i 1951 satt i drift som det første tyske etterkrigskraftverket.

Etter å ha gjennomgått forskjellige utbedringer er det i dag, med en ytelse på 875 MW, Europas største konvensjonelle enkeltblokkanlegg.

Anvendelse

Målehus langs Weser  

En omfattende trebestand forhindrer bruk av 2,4 GHz-teknikken

Kjølevann som er nødvendig for kraftverksdriften hentes ut fra Weser og tilbakeføres til elven etter bruk. For å beskytte miljøet skal vanntemperaturen i Weser deretter ikke øke med mer enn maksimalt tre kelvin.

Vannmyndigheter i provinsen Minden-Lübbecke forlanger i tillegg at temperaturene ved uttak, tilbakeføring og etter blandingen med rennende vann skal måles og protokollføres. Verdiene underligger godkjennelsesprosedyrer og benyttes direkte i forbindelse med kraftverkets driftsledelse. Hvis målt temperatur overstiger tillatte verdier, eller hvis måleren svikter, må operatøren redusere kraftverkets ytelse og om nødvendig stenge det helt ned.

Derfor er det meget viktig at de enkelte målepunktene kobles pålitelig til kontrollrommet. Operatøren var på leting etter en mulighet for å bygge opp en redundant strekning til de nesten 40 år gamle måleledningene, uten at grunnarbeid måtte foretas.

Løsning

868 MHz-Radioline-moduler  

Testdrift kunne foretas på kort tid

I et første trinn måtte måleledningen til kjølevannsinntaket på campingplassen Lahde kobles til kraftverksbygningen via radiosignaler. Fordi strekningen som skulle dekkes strakk seg over flere kilometer og overføringen av den analoge temperaturverdien måtte foretas helt nøyaktig, falt valget på radiosignalsystemet Radioline. Treveksten rundt målehuset sperret likevel for direkte sikt til kraftverket, slik at en kommunikasjonsforbindelse ikke kunne etableres med et 2,4 GHz-radiosignal.

Ettersom Radioline-systemet åpner for bruk av forskjellige radiosignalfrekvenser, foretok Wireless-ekspertene en test med 868 MHz-utstyr. Radiosignalbølgene brer seg bedre utover på denne frekvensen, noe som gjør at også anvendelser kan implementeres som har hindre som blokkerer fri sikt mellom stasjonene.

Under testfasen kunne 868 MHz-modulene vise trådløsforbindelsens pålitelighet. I tillegg til trebestanden skulle installeringen av en ytterligere Radioline-komponent i kraftverket ved vannet vise seg å bli en utfordring. For antennen måtte installeres kun få meter over vannflaten samt plasseres fullt skygget gjennom den massive betongbygningen. Medarbeiderne på kraftverket kunne analysere radiosignalstrekningens kvalitet både under oppstart og ved vanlig driftsaktivitet. I tillegg har Radioline-modulene flere diagnostikkanordninger. Innenfor rammen av testinstallasjonen ble temperaturverdiene permanent registrert via styresystemet og sammenlignet med de kabelbaserte forbindelsene på stedet. Analogmodulenes gode nøyaktighetsgrad på 0,02 % ga ingen avvik, noe som innebærer at verdiene som ble videreført via radiosignaler kan benyttes videre for regulær drift.

Radiosignalmottakeren ble installert i en nesten 40 meter høy askesilo i kraftverket. I fremtiden kan ytterligere stasjoner implementeres i radiosignalnettverket takket være den sentrale og samtidig forhøyede posisjonen.

Fasit

På grunn av den raske oppstarten og den sikre driften kan Radioline-systemet benyttes for både temporære applikasjoner og faste installasjoner. Integrerte funksjoner mot datamanipulering – som pakkeautentiseringen, den proprietære protokollen og AES-datakrypteringen som opsjon – åpner for bruk selv i kritiske anvendelser innenfor energigenerering og -distribuering eller prosessteknikk.

Ved hjelp av forskjellige radiosignalhoder med lisensfrie frekvenser kombinert med de fleksible nettverksstrukturene og mange forskjellige driftsmodi kan også store nettverk og større avstander mellom to deltakere håndteres pålitelig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk