Tilbake til oversikten

Overvåkingssystem til transformatorsystemer etter IEC 61850

Oversikt

Transformator  

Transformator

 • Ved bruk av apparater som driftes med olje må energileverandøren imøtekomme spesielle krav som gjelder drift av slike typer anlegg.
 • Phoenix Contact tilbyr et nytt system for kontinuerlig nivåovervåking, varsling og pumping av nedbørsvann i transformatorsystemer.
 • Systemet reduserer driftskostnadene ettersom målrettet og behovstilpasset planlegging er mulig.

Anvendelse

Ved bruk av transformatorer, E-spoler og andre enheter som driftes med olje (for eksempel for isolering) må energileverandøren imøtekomme spesielle krav for drift av slike typer anlegg fra et volum på 1 m3 væske som utgjør en fare for vann.

For at det ved eventuelle forstyrrelser ikke slippes ut væske som utgjør en fare for vannet fra det komplette systemet, må alle enheter som er fylt med olje plasseres på væsketett underlag. Disse må enten være utformet som oppsamlingskar eller som avledende underlag som leder til et eksternt oppsamlingsrom eller til en stor utskiller.

Arbeidsgruppen Industriebau, forkortet AGI, har utarbeidet et oppgaveark som beskriver forskjellige konstruksjonsmuligheter for utførelse av transformatorunderlag som skal sørge for at forordningen for håndtering av vannskadelige stoffer i anlegg (VAwS) imøtekommes. I oppgavearket vises det også til at nedbørsvannet kan pumpes ut av karet eller oppsamlingskammeret etter at en visuell kontroll er foretatt. Det er viktig slik at all olje i transformatoren ved havaritilfeller kan samles opp og ikke havner ut i omgivelsene.

Løsning

Automatikkskapløsning fra Phoenix Contact  

Automatikkskapløsning fra Phoenix Contact

Phoenix Contact tilbyr et nytt system for kontinuerlig nivåovervåking, varsling og pumping av nedbørsvann i transformatorsystemer. Vannivået måles av en ultralydsensor og sammenlignes kontinuerlig med to forskjellige grenseverdier.

Kommunikasjonen foregår fra styreskapet i henhold til IEC 61850 til den overlagrede stasjonsstyreteknikken med en fiberoptisk kabel slik at EMC-påvirkninger inne i transformatorstasjonen kan utelukkes. På bakgrunn av denne informasjonen kan tilsvarende tiltak iverksettes fra kontrollsentralen.

Når vedlikeholdspersonellet foretar påfølgende ettersyn av stasjonen, startes pumpeprosedyren etter at nedbørsvannet har blitt visuelt kontrollert med hensyn til oljekontaminering, og forløper deretter automatisk. Vannivået måles fortsatt kontinuerlig og senkes til et innstillbart minimumsvolum. En ekstra stavsonde sørger for at pumpeprosedyren avbrytes umiddelbart dersom oljekontaminering registreres. Alle vesentlige komponenter på anlegget er sertifisert og godkjent bygningskontrollmessig.

Overvåkingssystemets funksjoner
Løsningen dekker følgende funksjoner:

 • Nivåovervåking i transformatorstasjonen
 • IEC 61850-meldinger til kontrollrommet:
  • Varsling ved overskridelse av grenseverdiene
  • Åtte programmerbare digitale innganger for ekstra varslinger
  • Pumpestyring og -management (start og slutt av pumpeprosedyre)
  • Tidsnok avslutning av pumpeprosedyren som følge av oljedeteksjon
 • Modulær utvidelse for komplett tilknytning av transformatoren via IEC 61850 til styreteknikken er mulig
Skjematisk oppbygging av nivåovervåkingen  

Skjematisk oppbygging av overvåkingssystemet

Konfigurering og diagnostikk via nettside
Overvåkingsenheten parametriseres via nettserveren, som er integrert i småkontrollerne. Løsningen konfigureres og diagnostikkinformasjonen vises praktisk via et nettgrensesnitt. For å visualisere grensesnittet trengs kun en standard nettleser (f.eks. Microsoft Internet Explorer eller andre) og JAVA Virtual Machine.

IEC 61850 – Datamodellering
Datamodellen er allerede integrert og åpner for rask idriftsettelse av overvåkingssystemet ved hjelp av styreteknikken ved at .scd-filen helt enkelt implementeres i styreteknikken. I henhold til IEC 61850 representerer kontrolleren en Intelligent Electronic Device (IED). IED inneholder en Access Point med en Logical Device (LD). I LD er to standardiserte Logical Nodes (LN) samt tre generiske knutepunkter (GGIOs) definert.

En GOOSE-kommunikasjon (Generic Object Oriented Substation Events) inngår ikke i overvåkingssystemets datamodell. Datamodellen kan forandres eller utvides helt uten videre. Tidssynkroniseringen foretas via en SNTP-server i nettverket. Adresseringen kan foretas via nettgrensesnittet.

Dine fordeler

 • Systemet reduserer driftskostnadene ettersom målrettet og behovstilpasset planlegging er mulig
 • Enkel integrering i stasjonsstyreteknikken takket være standardisert datakommunikasjon IEC 61850 via .scd-fil
 • Systemet er i samsvar med relevante lovbestemmelser og forskrifter: Den tyske vannressursloven (WHG), VAwS og AGI
 • Enkel å installere takket være tilkoblingsklart system: Automatikkskap, sensorstativ inkludert begge sensorer og automatikkskapstativ

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk