Løsning for overvåking av utvinningssteder

Oversikt

Utvinningssted med medarbeider  

Utvinningssteder for overvåking av olje og gass

 • Digitalisering av oljefeltet åpner for lavere produksjonskostnader takket være en mer prisgunstig diagnostikk og mer effektiv overvåking.
 • Oil and Gas Monitor fra Phoenix Contact samler inn analoge og digitale data på oljepumpen og overfører disse pålitelig til kontrollrommet.
 • I kontrollrommet kan dataene som er samlet inn, hentes opp direkte og viderebehandles av et overlagret styresystem.

Anvendelse

En ansatt overvåker pumpestasjon på avstand  

Det er en økende tendens til digitalisering av utvinningssteder

Oljefelter er anlegg som består av distribuerte pumper som fungerer uavhengig. Disse pumpene ligger stedvis mange kilometer fra hverandre. Mellom pumpestasjonene er det ofte ingen nettverkskabling. Vanligvis finnes det heller ikke noe GSM-nett som kan benyttes til dataoverføring.

I noen år har det likevel vært en tendens til å digitalisere både nye oljefelter og oljefelter som har vært i bruk en stund (Digital Oilfield). En slik digitalisering åpner for raskere og mer prisgunstig diagnostikk og en mer effektiv overvåking. Tidligere måtte de ansatte kjøre fra pumpe til pumpe i vanskelig terreng ved de mest forskjellige klimaforhold og avlese dataene på stedet.

Ved hjelp av digital overvåking samles i de enkleste tilfellene binære inngangssignaler inn, for eksempel signalisering av ventilposisjoner. Men også analoge signaler tas opp. Det omfatter blant annet temperaturer, trykkverdier og gjennomstrømningsmengder. Signalene vises syklisk i kontrollrommet, som ligger langt unna, og viderebehandles. Pålitelig signaloverføring står her helt i forgrunnen. Kontinuerlig kontroll av samtlige utvinningsplattformer er kun mulig med en industriegnet, robust dataoverføring.

Et ytterligere viktig krav til produktene som benyttes fremgår som følge av at anleggene i stor grad er satt opp utendørs. Miljøforholdene krever utvidede temperaturområder og også sertifiseringer for Ex-området.

Løsning

Løsningen fra Phoenix Contact består av tre hovedfunksjoner:

 1. Innsamling av data fra Ex-/ikke-EX-området
 2. Pålitelig overføring av data via et sammenkoblet trådløsnettverk
 3. Overføring av data til et SCADA/DCS-system eller visning av dataene

På oljepumpen innsamles signaler fra sone 1 henholdsvis 2 før de sendes syklisk via Trusted Wireless. I kontrollrommet vises de innsamlede dataene på separate skjermer eller sendes til et overlagret SCADA/DCS-system. I den forbindelse benyttes åpne programvaregrensesnitt. Phoenix Contact tilbyr velprøvde grensesnitt som støttes av mange forskjellige systemprodusenter, for eksempel OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Utover dette er det mulig å benytte åpen TCP/IP-kommunikasjon.

Topologi overvåking av utvinningssteder

Funksjonsoversikt for overvåking av utvinningssteder

Løsning for utvinningssteder fra Phoenix Contact  

Komplett løsning for overvåking av utvinningssteder

Sikker overvåking av olje- og gasskilder

Med Oil and Gas Monitor fra Phoenix Contact overvåker du olje- og gasskildene pålitelig og kostnadseffektivt også over store avstander.

 • Komponenter med utvidet temperaturområde
 • Rekkevidder opptil flere kilometer  grunnet innstillbar dataoverføringshastighet
 • Praktisk og omfattende fjerndiagnostikk av radiosignalnettverket ved hjelp av diagnostikkprogram
 • Parallell drift av flere nettverk på forskjellige kanaler

Dine fordeler

 • Enkel idriftsettelse og reduserte installeringskostnader i utstrakte anlegg takket være Wireless-kommunikasjon
 • Stedsuavhengig innsamling av data ved hjelp av moduler for Ex- og ikke-Ex-området
 • Pålitelig og feilfri signaloverføring via et kryptert og sammenkoblet radiosignalnettverk
 • Mulighet for overføring av data til et SCADA/DCS-system og visning av dataene på stedet
 • Fleksibilitet i signaltilknytningen til prosesstyresystemer takket være åpent programvaregrensesnitt

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Olje- og gassovervåkingssystem (OGM) for fullstendig automatisering og overvåking av et oljefelt via fjernkontrollOGM I/O-CE2400188
OGM RG-enhet (repeater/gateway) for konvertering av radiosignalprotokoller og utvidelse av rekkevidden til det trådløse nettverketOGM RG-CE2402935
BeskrivelseTypeArt.nr.
Olje- og gassovervåkingssystem (OGM) for fullstendig automatisering og overvåking av et oljefelt via fjernkontrollOGM I/O-CE
OGM RG-enhet (repeater/gateway) for konvertering av radiosignalprotokoller og utvidelse av rekkevidden til det trådløse nettverketOGM RG-CE

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: