Høy sikkerhet og tilgjengelighet for måledata i gassdistribusjonsnettet til Linde Gas

Oversikt

Transportsystem rørledningsmodul  

Rørledningsmodul for transport av industrigasser

  • Som del av forretningsområdet for gass hos Linde AG er Linde Gas blant de ledende gassleverandørene i både Tyskland og Europa.
  • For å kunne registrere data som er relevante for beregning må spesielle målestasjoner installeres langs gassdistribusjonsnettet.
  • Sammen med Actemium Cegelec og Linde Gas Deutschland har Phoenix Contact utviklet en løsning for sikker overføring og protokollføring av måleverdiene.
  • Løsningen gir tilgangssikkerhet og tilgjengelighet ved videreføring av ømfintlige måledata.

Kundeprofil

Gassenter hos Linde AG i Leuna  

Gassenter hos Linde AG i Leuna

I avdelingen for kjemikalier i Leuna drifter Linde AG et av verdens største gassproduksjonssentra og forsyner herfra et høyt antall forbrukere.

I forbindelse med automatisering av målestasjonene langs gassdistribusjonsnettet og implementeringen av disse i det eksisterende datastyresystemet ga Linde Gas oppdraget til systemintegratoren Actemium Cegelec GmbH.

Anvendelse

Målestasjon gassdistribusjonsnett  

Målestasjon for opphenting og overføring av verdier for gjennomstrømning, temperatur og trykk

I gassdistribusjonsnettet videreføres ømfintlige måledata via Internett, derfor har løsningens tilgangssikkerhet og tilgjengelighet øverste prioritet.

For å registrere måleverdiene til hele distribusjonsnettet trenger man et nyskapende kommunikasjonskonsept med utgangspunkt i en effektiv protokoll slik at de enkelte stasjonene kan kobles til datamanagementsystemet. Dataene overføres via mobilradionettet med GPRS/EDGE. Videre skal alle innsamlede måleverdier lagres i respektive målestasjon slik at lengre forbindelsesbrudd ikke fører til tap av data.

Stasjonene lang rørledningsnettet befinner seg som regel i vanskelig tilgjengelig terreng, noe som utgjør en stor utfordring. Thomas Hauswald, leder for avdelingen Bitterfeld og rørledningsnett hos Linde Gas, tok derfor til orde for et sentralt system som også gjør det mulig å hente opp data fra målestasjonene i etterkant.

Løsning

Automatikkskap med småkontroller ILC  

Automatikkskap med småkontroller og rekkeplasserte Inline-moduler

Kai Schwarz, prosjektleder hos Actemium Cegelec og ansvarlig for den praktiske omsettingen av prosjektet, valgte fjernstyreløsningen Resy+ fra Phoenix Contact i forbindelse med dataoverføringen. For å motvirke potensielle forbindelsesbrudd i mobilradionettet tilknyttes målestasjonene datamanagementsystemet gjennom den standardiserte protokollen IEC 60870-5-104 via VPN-tunnel (Virtual Private Network).

Fordi hendelsesbaserte standarder tas i bruk, kan dataene ved korte kommunikasjonsbrudd mellomlagres og sendes til datamanagementsystemet når forbindelsen er gjenopprettet. I tillegg lagres måleverdiene på kontrollerens eksterne SD-kort.

Industri-boks-PC  

Resy+-Data-Management kjører på en industri-boks-PC

Sentralt backupsystem for uavbrutt informasjonskjede

For å skape en sømløs informasjonskjede har Actemium Cegelec integrert Resy+-Data-Management i et sentralt punkt i løsningen.

Windows-tjenesten, som kjører på en industriell boks-PC, klargjør de vesentlige funksjonene for datamanagementsystemet som kreves for avlesning av data i ettertid. Med dette som utgangspunkt genererer datamanagementsystemet en forespørsel med nødvendig informasjon og sender dem til Data-Management-tjenesten til Resy+. Tjenesten henter anmodede data fra respektive stasjon og omformer relevante verdier til det formatet som operatøren foretrekker. Med hendelsesfilen som genereres kan datamanagementsystemet supplere tilgjengelige registrerte verdier med informasjon som mangler.

Dataene utveksles konsekvent via FTP mellom datamanagementsystemet, Data-Management-tjenesten og utestasjonene. Innholdsrik diagnostikkinformasjon er tilgjengelig for brukeren i form av en tekstfil. Også i forbindelse med maskinvare lot Linde Gas og Actemium Cegelec valget falle på Phoenix Contact. I den forbindelse ble modemer av type PSI-Modem-GSM/ETH installert. De bygger opp nettverkene og støtter industrielle Ethernet-nettverk der ømfintlige data kan overføres pålitelig via GSM-nett. Som styreteknikk benyttes Inline-kontrollere av typen ILC 170 ETH 2TX.

Fasit

Thomas Hauswald og Kai Schwarz  

Thomas Hauswald, leder for avdelingen i Bitterfeld (til høyre) og prosjektleder Kai Schwarz hos Actemium Cegelec (til venstre)

Ved å omsette målestasjonene med utgangspunkt i en industritilpasset styre- og fjernstyreteknikk kommuniseres de ømfintlige dataene pålitelig til datamanagementsystemet. "Den sentrale administreringen åpner utover dette for tilgang til historiske måleverdier som lagres i kontrolleren parallelt med overføringen via IEC-60870-5-104-protokollen", sier Kai Schwarz.

Thomas Hauswald supplerer med følgende: "Både med hensyn til datasikkerhet og tilgjengelighet for registrerte måleverdier har løsningen sitt utgangspunkt i nyskapende konsepter og imøtekommer dermed de aller høyeste kravene. Utover dette gir de oss mye fleksibilitet ved vedlikehold og utvidelse av systemet".

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Program- og konfigurasjonsminne med lisensnøkkel for funksjonsblokkbibliotekerSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Inline-kontroller med Ethernet-grensesnittILC 170 ETH 2TX2916532
Industrielt Ethernet-modem, monteres på EN-skinnePSI-MODEM/ETH2313300
Vifteløs industri-boks-PC med beskyttelsesgrad IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-prosessor VL BPC 10002701291
BeskrivelseTypeArt.nr.
Program- og konfigurasjonsminne med lisensnøkkel for funksjonsblokkbibliotekerSD FLASH 512MB APPLIC A
Inline-kontroller med Ethernet-grensesnittILC 170 ETH 2TX
Industrielt Ethernet-modem, monteres på EN-skinnePSI-MODEM/ETH
Vifteløs industri-boks-PC med beskyttelsesgrad IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-prosessor VL BPC 1000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: