FPSO og plattformsupplier

FPSO og plattformsupplier

Pålitelig teknikk ombord

Sammen med Phoenix Contact kan du utforme løsninger for automatisering over og under dekk.

I forbindelse med dyr oljetransport med FPSO kan effektiv automatisering være en avgjørende konkurransefordel. Trenden går mot fjernvedlikehold av skipsanleggene, reduksjon i teknisk personell og økende skipsstørrelser. Samtidig er maritime sertifikater og protokoller som SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL eller ABS av betydning.

All maskinvare må tåle de røffe forholdene og inneholde spesifikke funksjoner, for eksempel må displayene kunne dimmes hundre prosent. Phoenix Contact er her din kompetente partner for pålitelige automatiseringsløsninger over og under dekk.

Dine fordeler

  • Ytelsessterk og sviktsikker Heave Compensation takket være redundante styreløsninger
  • Økt sikkerhet ombord med sømløs integrering av gassdetektorer
  • Fleksible betjenings- og overvåkingsløsninger takket være IPC-er, HMI-er og visualiseringsløsninger for skipsbygging

Løsninger for Heave Compensation

Stempler til Heave Compensation  

Automatiseringsløsninger for Heave Compensation

Med en automatiseringsløsning med utgangspunkt i en applikasjonstilpasset systemredundans sørger du for at Heave Compensation alltid tar seg av korrekt skipsposisjon.

For eksempel hvis Dynamic Positioning ikke lenger er tilstrekkelig som følge av høy sjø. Med MGUARD-Security-rutere og VPN-teknologi er en tilgangssikker kommunikasjon i nettverket sikret.

Gassdetektering

Automatikkskap med Axioline-styreteknikk  

Redundant systemoppsett for sikker varsling

Spesielt innen olje- og gassindustrien utgjør forskjellige gasser en fare for mennesker og maskiner. Med en løsning fra Phoenix Contact implementerer du detektorene sømløst i kommunikasjonssystemet.

Takket være en redundant oppbygging er umiddelbar varsling og mottiltak sikret i alle nødstilfeller.

Redundant Multi-Client-visualisering

HMI for maritime anvendelser  

HMI for maritime anvendelser

Med våre betjenings- og overvåkingsløsninger sørger du for at riktig informasjon er tilgjengelig på riktig sted. I den sammenheng har klientene tilgang til en redundant server.

På den sentrale industri-PC-en fastsetter du tilgangsrettighetene samt hvilke klienter som skal få hvilke subset. Utgangspunktet er en maskin- og programvare som er spesielt tilpasset skipsbygging.

Redundant overvåkings- og alarmsystem

Systemer som skipsdrift, generering av energi, styremaskin og brannsentral er blant helt essensielle ytelser ombord. Hvis disse svikter, er det fare for både mannskapet og skipet. For å bli tidsnok informert om kritiske situasjoner installeres et redundant overvåkings- og alarmsystem med utgangspunkt i robust styre- og nettverksteknikk.

I tillegg til de grunnleggende ytelsene sender systemet også ut informasjon om generelle tilstander samt fyllnivåer for ballastvann, drivstofftanker og drikkevannsreserver.

Redundanskonsept for skip  

Redundanskonsept for skip

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00