Bruk av stillstandsvakter hos Röders TEC

Oversikt

Hovedspindel i en høyhastighetsfresemaskin  

Hovedspindelen i fresemaskinen muliggjør turtall opptil 90 000 omdreininger pr. minutt

  • Röders TEC GmbH holder til i Soltau i Tyskland og produserer høyhastighetsfresemaskiner.
  • For at personellet ikke skal bli skadet, må det forhindres at den nødvendige beskyttelsesanordningen kan åpnes frem til den farlige bevegelsen har stanset opp.
  • Sensorløse kontaktorer/solid-state-releer PSR-MM25 overvåker de en- og trefasede vekselstrømsmotorene.
  • Ford ingen ekstra bevegelsessensorsystem er nødvendig, reduseres også idriftsettelsesarbeidet og kostnadene.

Kundeprofil

Bedriftsbygning i Soltau-Harber  

Hos bedriften i Soltau-Harber finner man maskinteknikk, monterings-, innkjøps- og konstruksjonsavdelingen.

Röders TEC GmbH har over 500 ansatte over hele verden. For over 30 år siden begynte bedriften å utvikle det som den gang var den helt ukjente HSC-teknologien (High Speed Cutting).  I dag brukes rundt 2500 HSC-fresemaskiner i rundt 50 land for å fremstille komplekse geometrier med spesielle overflater, for eksempel innen medisinteknikk.

Anvendelse

Monteringshall i Soltau-Harber  

Maskinene monteres i den meget nøyaktig klimatiserte hallen.

Hovedspindelen i høyhastighetsfresemaskinene til Röders TEC beveger seg med opptil 90 000 omdreininger pr. minutt. For å beskytte personelllet mot farene som følge av dette er arbeidsrommet sikret med en beskyttelsesanordning i form av et flyttbart skilleelement. Produktstandard EN 12417, som brukes i forbindelse med sikkerhet i verktøymaskiner, krever at beskyttelsesanordningen ikke skal kunne åpnes før den farebringende bevegelsen har nådd komplett stillstand. Derfor må maskinoperatøren bruke en beskyttelsesanordning med låsemekanisme der en tidsstyring eller stillstandsovervåking sørger for forsinket frigjøring. Sammenlignet med tidsstyringen har stillstandsovervåkingen den fordel at den farlige bevegelsen faktisk kontrolleres. For først etter at drivenheten har stanset og nådd stillstand genereres et sikkert stillstands- eller frigjøringssignal. Med en tidsstyring kan beskyttelsesdøren åpnes etter et forhåndsdefinert tidsvindu, spindelen vil dermed teoretisk sett fremdeles kunne være i bevegelse.

Løsning

Stillstandsvakt PSR-MM25  

Måleprinsippet bak PSR-MM25 er egnet for å koble til regulerte og uregulerte elmotorer

Med kontaktor/solid-state-relé PSR-MM25 har man en sensorløs stillstandsvakt som overvåker en- og trefasede vekselstrømsmotorer samt likestrømsmotorer. Målinngangene på den 12,5 mm smale modulen implementeres direkte over motorens tilkoblingsledninger. Sensorer som encodere og nærhetsbrytere som ellers er vanlige og som må tilkobles bevegelsen, vil dermed bortfalle. "I motsetning til evaluering av eksterne sensorer kan den sensorløse overvåkingen helt enkelt implementeres i maskinkonseptet vårt", bekrefter Olaf Hartmann, som er ansvarlig for elkonstruksjonen av HSC-maskiner hos Röders Tec. "Samtidig har løsningen vist seg å være meget robust mot ytre påkjenninger."

I stedet for å behandle bevegelsessensorenes signaler, analyserer PSR-MM25 restspenningen som genereres i motorviklingene. Hvis spenningen, som er indusert av restmagnetisering, ligger under en variabel terskel, signaliserer modulen motorstillstand ved å aktivere den sikre releutgangen. Ettersom spenningsterskelen kan stilles inn på området 50 til 500 mV, kan stillstandsvakten tilpasses forskjellige motorvarianter. Via en ekstra konfigurerbar forsinkelse kobler utgangene til PSR-MM25 først inn etter at spenningsterskelen er underskredet og forsinkelsestiden er utløpt. "Avhengig av HSC-maskinens produksjonsoppgave finnes det et stort spekter med hovedspindler. Fordi stillstandsvaktens overvåkingsfunksjon fungerer helt uavhengig av spindeltypen som benyttes, er PSR-MM25 universell for oss", forteller Hartmann.

For videre behandling innenfor HSC-maskinen knyttes det sikre stillstandssignalet til PSR-MM25 med frigjøringssignalet i en nøkkelbryter. Signalet som resulterer av dette, styrer deretter låsemagneten i en låsemekanisme slik at operatøren kan åpne beskyttelsesdøren. For å forhindre uventet igangkjøring når beskyttelsesanordningen er åpen kobles spindelens motorkontaktorer med beskyttelsesdørens låsemekanisme.

Fasit

"Fordi man ikke trenger sensorene som typisk er nødvendige for å overvåke bevegelser, sparer vi materialkostnader og tid ved konstruksjon og oppstart", oppsummerer Hartmann. "En annen fordel ved denne løsningen ligger i sikkerhetsfunksjonens enkle betraktning, all den tid ingen sensorer må trekkes med i beregningen." I tillegg til den problemfrie integreringen i drivkonseptet imponerer PSR-MM25 med kun minimal byggbredde. For å omsette sjalteforløp i praksis i fresemaskinene bruker Röders TEC i tillegg releer i Rifline-produktserien, som man også kan lese om i en ytterligere referanse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00