Pålitelig palettering med konfigurerbar kontaktor/solid-state-relé

Oversikt

huw, produsent av robotsystemer  

huw, produsent av robotsystemer

Den familiestyrte bedriften huw Roboter-Systeme Komplettlösungen GmbH har siden 1984 utviklet, prosjektert og produsert roboter som brukes i forskjellige bransjer. Den egne anleggsteknikken er spesialisert på brukerorienterte systemer for palettering, omstabling, kommisjonering og lasting av maskiner. 

Utover dette omfatter kjernekompetansen til huw spesialløsninger som resulterer av spesielle applikasjonskrav. Fire høyt ansette konserner er blant stamkundene til denne bedriften, som holder til i Blomberg.

Applikasjon

Enstender-paletteringsmaskin fra huw  

Enstender-paletteringsmaskin ESS 15/250

Under designfasen av den nye enstender-stableren ESS 15/250 ble sikkerhetsteknikk tilskrevet en spesielt stor betydning. For nettopp innen maskin- og anleggsteknikk inntar funksjonell sikkerhet en viktig rolle, slik at man unngår å utsette operatørene for fare og ikke risikerer skader på maskinen. Derfor må ikke bare robotens standardfunksjon, men også sikkerhetsteknikken imøtekomme alle krav med hensyn til et mest mulig enkelt konsept, fleksibilitet og kvalitet, samtidig som kostnadene holdes nede.

Fordi paletteringsmaskinen benyttes i forskjellige omgivelser, må sikkerhetsteknikken i løpet av kort tid kunne tilpasse seg endrede krav. Hvis vanlige sikkerhetsreleer benyttes, er releenes type og antall i stor grad avhengig av paletteringsmaskinens omgivelser og av vernetiltak, som lysporter, beskyttelsesdører eller nødstopp, i sluttbrukerens applikasjon. I henhold til kravene må forskjellige kontaktorer/solid-state-releer monteres og kobles opp tilsvarende i hele applikasjonen. 

En god tilpasningsevne og det å overholde kvalitetskravene og samtidig redusere kostnadene er kun mulig dersom robotsystemet har en fleksibel design og kan bygges opp likt for alle kunder. Med klassiske sikkerhetsreleer er dette ikke mulig. Derfor lette utviklerne hos huw etter en annen safetyløsning for enstender-stableren ESS 15/250 som ville kunne gjøre det mulig å nå de målene man hadde satt seg.

Løsning

PSR-TRISAFE  

Sikkerhetsmodul PSR-TRISAFE hos huw

Med dette som utgangspunkt lot de ansvarlige hos huw valget falle på PSR-Trisafe-S fra Phoenix Contact. Sikkerhetsreleet, som konfigureres via et program, kan tilpasses de forskjellige omgivelsesforholdene individuelt. 

Spesielt for mindre til middels store maskiner og anlegg har PSR-Trisafe-S vist seg å være en praksisrettet løsning, da safetymodulen ikke bare er like enkel å håndtere som et relé, men også like fleksibel som en sikker styring. Den lønner seg allerede fra et antall på tre til fire klassiske sikkerhetsreleer som er installert for å evaluere verneanordningene. 

Utviklerne hos huw dro nytte av fordelene som den høye fleksibiliteten til sikkerhetsmodulene PSR-Trisafe-S gir. Enstender-paletteringsmaskinen ESS 15/250 leveres til sluttkunden allerede med ferdig konfigurert sikkerhetslogikk. På grunn av huw-medarbeidernes know how om applikasjonen, ble sikkerhetslogikkens utgangskonfigurering valgt på en slik måte at alle vanlige kundekrav kunne dekkes. 

Den intelligente implementeringen av kontaktoren/solid-state-releets 20 sikre inn- og 4 sikre utganger gjør videre drift enklere, ettersom brukeren kun trenger å koble sensorene, som nødstoppbryter eller beskyttelsesdører, til PSR-Trisafe-S. Ekstra konfigurering er vanligvis ikke nødvendig. Produsenten av robotsystemene kan dermed tilby sine kunder en komplett løsning som verken må programmeres eller konfigureres. 

Hvis sikkerhetslogikken må endres som følge av spesielle krav til sluttbruk eller en utvidelse av anlegget, kan endringer i ettertid foretas helt uten problemer ved hjelp av den gratis konfigureringsprogramvaren Safeconf. Omstendelig ny kabling kan man se helt bort ifra. Erfaringene til de ansatte hos huw viser at PSR-Trisafe-S er den beste løsningen for enstender-stableren ESS 15/250 for å overvåke de tilkoblede sikkerhetssystemene.

Fasit

Hans-Ulrich Wienke og Michael Wienke  

Daglig leder Hans-Ulrich Wienke og Michael Wienke

huw, produsent av robotsystemer, lette etter en safetyløsning slik at de nye enstender-stablerne ESS 15/250 kunne implementeres raskt og enkelt i sluttbrukerens totale applikasjon. 

De konfigurerbare sikkerhetsmodulene PSR-Trisafe-S fra Phoenix Contact imøtekommer de høye kravene til håndtering, fleksibilitet, sikkerhet og kostnader.

"For oss er den konfigurerbare sikkerhetsmodulen PSR-Trisafe-S fra Phoenix Contact en helt optimal løsning", sier daglig leder Hans-Ulrich Wienke og hans sønn Michael Wienke, som har ansvaret for området industrial engineering.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: