Bektraktelig avlastning ved vedlikeholdstiltak i form av fjernvedlikehold

En essensiell forutsetning for enhver driftsansvarlig er at maskinen eller anlegget er tilgjengelig i størst mulig grad. Innenfor rammen av sitt fjernvedlikeholdskonsept benytter Hermes Systeme GmbH derfor Phoenix Contact-skyen som en fleksibel og økonomisk effektiv løsning for å få sikker tilgang til kundeapplikasjonene.

Sikker fjerntilgang til SCADA-nettverk via mGuard-Cloud

De ansatte hos Hermes Systeme GmbH, som holder til i Wildeshausen ved Bremen, utvikler nyskapende løsninger for området måle-, styre- og reguleringsteknikk. I tillegg til anleggsmodernisering omfatter ytelsesspekteret vedlikehold og reparasjon av eksisterende teknikk samt levering og installering av nye systemer. Hermes Systeme har sitt fokus på industri- og bygningsautomasjon samt vannbehandling, svømmebassengteknikk, renseanleggsteknikk, kjøleteknikk, informasjonsteknikk og sentral styreteknikk. Som systemintegrator har bedriften i flere enn 30 år bistått industrielle og kommunale brukere også ved implementering av SCADA-systemer. Her benyttes en I/O-stasjon som Hermes Systeme selv har utviklet. I forbindelse med fjernvedlikehold benyttes Security Appliances fra Phoenix Contact, som gir serviceteknikere en sikker tilgang til respektive SCADA-nettverk.

"Anlegg uten fjernvedlikeholdsteknikk kan i dag ikke lenger hevde seg på markedet, ettersom alle driftsansvarlige forutsetter høy tilgjengelighetsgrad og feil derfor må utbedres så raskt som mulig", forteller daglig leder Ingo Hermes. Fra enkel pumpestyring og helt til større prosjekter: Bedriften han leder har allerede vært delaktig i mange styreprosjekter. Omfattende service innebærer research, analyse, programmering, installering og feilsøk i anleggenes prosessystemer. Hermes Systeme er blant annet spesialisert på utvikling av proprietære SCADA-løsninger, som styrer og overvåker prosessene. Innen vannbehandling kan dette dreie seg om mindre pumpestasjoner og helt til komplekse distribusjonssystemer.

Gratis bruk av skyløsningen

På området fjernvedlikehold valgte Hermes Systeme den velkjente teknikken fra Phoenix Contact. Her dreier det seg først og fremst om rask utbedring av feil, men også om en etterprøvbar sikkerhetsstandard, som er en forutsetning for at anleggets driftsansvarlige skal akseptere fjernvedlikehold. Bruk av mGuard Secure Cloud utgjør derfor en optimal løsning for tilsvarende anvendelser og gir en forsiktig håndtering av ressursene til Hermes Systeme. Dette fordi det er gratis å benytte skyen, og ansvaret for klargjøring av skyfunksjonene ligger hos Phoenix Contact. Gjennom bruk av en skybasert løsning får brukeren følgende fordeler:

  • Ingen maskinvarekostnader for fjernvedlikeholdssentralen
  • Enkel bruk av skytjenester via nettleseren
  • Både stasjonær og mobil tilgang er mulig
  • Flere serviceteknikere har tilgang samtidig
  • Phoenix Contact er ansvarlig for sikkerheten i skyen
  • Mindre oppbundet kapital og personalkostnader og høy tilgjengelighet
  • Phoenix Contact er ansvarlig for skaleringen og tilpasningen av ytelsen

Hvis servicetiltak blir nødvendig, kan teknikeren innhente informasjon om anleggets driftstilstand umiddelbart. For å gjøre dette evaluerer han/hun via tastetrykk omfattende Log-Files og andre historiske data som gir informasjon om feilens årsak. Innsamlet informasjon fra anleggets sensorsystem gjør at man kan trekke konklusjoner om feil og avdekker samtidig optimaliseringsmuligheter. SCADA-systemer er vanligvis sammensatt av en eller flere kontrollere samt et grafisk brukergrensesnitt. "Rundt 80 % av alle problemene hos oss kan utbedres via fjerntilgang", forteller Christian Nölker, elektroingeniør og programmerer hos Hermes Systeme. "For å gjøre dette henter serviceteknikerne anleggets bildeskjerm til sin egen PC, og arbeider deretter sammen med personellet på stedet med å utbedre feilen".

Enkel administrering av anleggene og servicepersonellet

"For å finne frem til riktig fjernvedlikeholdsteknologi er det ikke tilstrekkelig å bare kaste et blikk på tekniske parametere og priser," understreker Christian Nölker. Fordi antall anlegg øker ettersom tiden går, kan arbeidet med å administrere onlinetilgangen og konfigureringen ved routerstasjoner som ligger langt unna, raskt bli meget omfattende. Utover dette blir det stadig vanskeligere å treffe avgjørelser, dette på grunn av faktorer som sikker autentifisering, styring av tilgangs- og konfigureringsdata for de forskjellige kundene samt de ulike programvareomgivelsene i anleggene. "Vi var derfor på leting etter en leverandør som tilbyr en enkel administrering av både anleggene og servicepersonellet", forteller Ingo Hermes. "Like viktig var det også for oss at dette var en velkjent produsent med godt rykte, slik at kundene våre ville akseptere fjernvedlikeholdskonseptet."

På bakgrunn av dette ble de ansvarlige overbevist om den komplette løsningen fra Phoenix Contact, ettersom den i tillegg til en høy IT-Security-standard også omfatter styring av anlegg og servicepersonell. Nødvendig konfigurering av sluttutstyret genereres automatisk i skyen, og lagres i utstyret. Samtlige prosesser som VPN-konfigurering, routinginnstillinger og administrering av sertifikater foretas med skyen. "Som portal forvalter Phoenix Contact-skyen vedlikeholdsomgivelser som blir stadig større rundt anleggene, og som automatisk gir servicepersonellet riktige omgivelser", forteller en fornøyd Christian Nölker. Ved hver servicetilgang startes en temporær virtuell maskin som deretter fjernes igjen. Den åpner også for parallell bruk av forskjellige programvaregenerasjoner. Denne type fjernvedlikehold har for Hermes Systeme vist seg å være en effektiv løsning som hos bedriftens kunder sørger for høyere anleggstilgjengelighet.

Robust løsning for røffe industrielle omgivelser

"I sin tid var vi på leting etter en løsning som gjorde at vi kunne få tilgang til anleggets SCADA-nettverk via Internett, og samtidig beskytte det mot uberettiget tilgang", forteller Christian Nölker videre. Ideelt sett skulle denne løsningen være tilpasset industrielle omgivelser. "De fleste sikkerhetsanvendelsene som er tilgjengelig på markedet er likevel utviklet for kontoromgivelser", fortsetter Nölker. Med produktserien FL mGuard fra Phoenix Contact har Hermes Systeme nå bestemt seg for Security Appliances, som imøtekommer samtlige krav i industrielle omgivelser. Serien inneholder sikkerhetskomponenter med integrerte brannmur-, routing- og VPN-funksjoner (Virtual Private Network) for industrielle nettverk. Utstyret kombinerer IT-kravene med en robust maskinvare i metallhus for røff industriell bruk.

"Varianten som vi benytter, FL mGuard RS2000, kan monteres på monteringsskinnen og har en 24 V DC strømforsyning. Avhengig av forholdene på stedet benytter vi enten RJ45-versjonen eller mobilradiovarianten for å knytte anlegget til skyen", forteller programmereren. Fordi FL mGuard RS2000 fungerer som sikker Gateway som sikrer systemet mot uautorisert tilgang, kan SCADA-nettverket kobles direkte til Internett og slik tilknyttes skyen. Serviceteknikerne benytter en VPN-programvareklient som de også etablerer forbindelse til skyen med. VPN-funksjonen sørger for at kun berettigede personer med tilhørende tilgangsinformasjon kan initiere kommunikasjonen. Når VPN-forbindelsen er opprettet, fungerer den i tillegg som en direkte tilkobling til det lokale nettverket. Kontrollerens programmeringsprogram gjenkjenner slik Security-enhetene og kan helt enkelt tilknytte dem.

Fasit

Dagens anlegg er ofte sammensatt av komplekse maskiner og systemer og er kjennetegnet av en høy automatiseringsgrad. På grunn av den tiltagende digitaliseringen i industrielle omgivelser er en stigende tendens å forvente. Slike applikasjoner må utstyres med IT-Security som retter seg etter brukerens og systemets behov og krav og som bygger opp egnet beskyttelse mot vanlige angrepsvektorer som blant annet Internett. Tilgangssikkerhet er en fast prosess som kun kan driftes med nye sikkerhetsarkitekturer som brukeren kan håndtere – som Phoenix Contact-skyen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: