Avbruddsfri produksjon i modulær monteringslinje

Oversikt

Maskinteknikk hos PHOENIX CONTACT  

Maskinteknikk hos PHOENIX CONTACT

Høyautomatiserte monteringslinjer som produserer førsteklasses komponenter forutsetter en maskintekniker med nyskapende ideer, omfattende kompetanse og mange års erfaring.

Derfor utvikler og fremstiller maskinteknikkavdelingen hos Phoenix Contact systemene selv. Blant annet designes og konstrueres monteringssystemer med korte syklustider.

Med sine 180 medarbeidere støtter området samtlige av forretningsområdene til Phoenix Contact samt lokaliseringene over hele verden som tar seg av utvikling og produksjon.

Applikasjon

Modulær monteringslinje  

Modulære monteringslinjer åpner for en fleksibel produksjon.

Et eksempel på innovasjonskreftene innen maskinteknikk er den modulært konstruerte monteringslinjen for Inline-plugger. Den produserer over 200 forskjellige varianter etter one-piece-flow-metoden. Etter ønske fra kunden kan dermed også meget små mengder produseres på kort varsel.

Arbeidstrinnene er fordelt over flere stasjoner. Her blir de enkelte komponentene montert til ferdige plugger. Kameraer og testanordninger sikrer både korrekt montering og produktegenskapene.

En monteringslinje i denne størrelsen må arbeide uavbrutt dersom den skal lønne seg raskt. For å unngå stillstandstider er høy pålitelighet for samtlige komponenter absolutt nødvendig. Strømforsyningen er her spesielt viktig, for hvis kontrolleren ikke forsynes med 24 V DC, vil den svikte, og maskinen stanser.

Løsning

QUINT POWER strømforsyninger  

QUINT POWER strømforsyninger utløser standard automatsikringer raskt.

For å unngå svikt tar maskinteknikken i bruk både QUINT POWER strømforsyninger og avbruddsfrie løsninger.

Desentrale koblingsbokser
Strømforsyningene benyttes i små, desentrale koblingsbokser som er montert rett på maskinen.

Takket være integrert SFB Technology (Selective Fuse Breaking) utløser de primærtaktede strømforsyningene standard automatsikringer både raskt og pålitelig. Strømkretser med feil kobles ut selektivt, feilen begrenses og viktige maskindeler forblir i drift.

Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum. I tillegg åpner den statiske effektreserven POWER BOOST for pålitelig start av last med høy innkoblingsstrøm.

Avbruddsfrie strømforsyninger  

Den avbruddsfrie strømforsyningen leverer strøm også selv om nettet svikter

Sentralt automatikkskap
I forbindelse med forsyning av det sentrale automatikkskapet valgte maskinteknikkavdelingen å ta i bruk den avbruddsfrie strømforsyningen QUINT DC-UPS.

Kostnadene hvis data går tapt eller produksjonen stanser opp, er meget høye, og en avbruddsfri løsning er derfor absolutt hensiktmessig. Strømforsyningen forsyner styringen og industri-PC-en ved svikt lenge nok med 24 V DC til at viktige data kan lagres og industri-PC-en kan avsluttes kontrollert.

Fasit

QUINT POWER strømforsyninger i modulær monteringslinje  

QUINT POWER strømforsyninger i automatikkskapet

For å kunne forsyne ømfintlige komponenter pålitelig har QUINT POWER strømforsyningene vist seg å være den beste løsningen - på grunn av den høye kvaliteten og funksjonaliteten.

For Inline-pluggenes monteringslinje er de uunnværlige for å opprettholde høy tilgjengelighet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: