Pålitelig kommunikasjon i emballeringsmaskiner

Oversikt

Optima Packaging Group  

Optima Packaging Group i Schwäbisch Hall

Optima, som ble dannet i 1922, har spesialisert seg på veie-, tappe- og emballeringsmaskiner for områdene mat, hygiene og farmasi. For tiden har familiebedriften flere enn 1300 medarbeidere over hele verden som utvikler og omsetter nyskapende løsninger i praksis.

Brukerne drar spesielt nytte av ressursbesparende teknikker som gjør at forbruk av primærvarer kan reduseres til et minimum, slik at drifts- og produksjonskostnadene kan holdes nede.

Applikasjon

Maskiner fra Optima Packaging Group  

Nyskapende emballeringsløsninger hos Optima Packaging Group

De kundespesifikke emballeringslinjene består av desentrale maskinenheter, som igjen er satt sammen av standardkomponenter og produktspesifikke maskinmoduler.

Fordi samtlige av maskinens bestanddeler må kunne kommunisere med hverandre, må nettverket ha høy ytelse. For å få en gjennomgående informasjonsflyt lot Optima valget falle på en Ethernet-basert løsning. Det sikrer datautvekslingen og samtidig kommunikasjonen med det overlagrede produksjonsplanleggingssystemet.

Som Global Player leverer bedriften maskinene til internasjonale produsenter av konsumvarer. Når bestillingen oppgis, er det ofte ikke avklart hvor maskinen skal benyttes. Derfor er det viktig at alle monterte komponenter er godkjent i henhold til nasjonale krav som er relevante for stedet der de skal tas i bruk.

For å holde arbeidet i forbindelse med konstruksjon og fremstilling på et så lavt nivå som mulig ønsker man enhetlige og åpne systemer i forbindelse med den interne maskinkommunikasjonen. Med dette som utgangspunkt bygger Optima emballeringslinjene med færrest mulig komponenter og nettorganiserer løsningen via Profinet eller Ethernet/IP.

Løsning

Lean Managed Switches  

Lean Managed Switches i bruk

Praktisk omsetting av en Ethernet-basert kommunikasjonsstruktur krever likevel mer enn bare å videreføre data, slik tilfellet er i kontorverdenen. Maskinnettverk der Switches monteres i automatikkskapet, stiller som følge av nærheten til frekvensomformere eller andre støykilder høye krav til den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMC) og enhetenes temperaturfasthet. I tillegg bør alle Switches støtte industrielle protokoller som Profinet eller Ethernet/IP. Spesielt har kravene som Ethernet/IP stiller til Switches, vist seg å være høye.

For å imøtekomme disse kravene valgte Optima Lean Managed Switch fra Phoenix Contact. Infrastrukturkomponentene oppfyller EMC-kravene helt uten problemer og ligger godt over grensen for påkrevd temperaturfasthet, ettersom disse Switches kan benyttes ved omgivelsestemperaturer opptil 70 °C. Internasjonal bruk er også sikret, ettersom nettverksenhetene har alle relevante godkjennelser.

Fasit

Lean Managed Switches  

Lean Managed Switches finnes i mange forskjellige varianter

Med konseptet for enhetlig organisering av maskiner via Ethernet har Optima utviklet en fremtidsrettet løsning. Medarbeiderne kan dra nytte av fordelene ved enhetlig kommunikasjon, fra utforming og konstruksjon og helt til idriftsettelse av emballeringsmaskinen.

Som en del av automatiseringssystemet overbeviser Lean Managed Switch de ansvarlige hos Optima spesielt med sine robuste egenskaper på området temperatur og støyuømfintlighet. På grunn av alle godkjennelsene samt programvarefunksjonene, som er direkte rettet mot krav i forbindelse med automatisering, har enheten vist seg som et ideelt valg for kompakte Ethernet Switches for automatikkskapet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: