Tunnelboremaskiner med pålitelig tilkoblingsteknikk

Oversikt

Herrenknecht tunnelboremaskin  

Tunnelboremaskiner fra Herrenknecht tas i bruk over hele verden

Tunnelboremaskiner fra Herrenknecht borer seg vei gjennom både mykt og blandet underlag og materiale samt hard stein - og ikke bare på St. Gotthard, hvor det nå oppstår en tunnel i særklasse, men over hele verden. Herrenknecht-konsernet, som holder til i den tyske delstaten Baden-Württemberg, er teknologi- og markedsledende på området for maskinell tunnelboreteknikk.

Herrenknecht-tunnelboreteknikk brukes over hele verden når tunneler for veitrafikk og tunneler for forsyning og bortfrakting skal bygges. Behovet for kraftige tunnelinfrastrukturer er en følge av en stadig økende urbanisering, sterkere forbindelser i verdensøkonomien, en voksende befolkning og klimaendringer.

Bedriften, som ble dannet i 1977, oppnådde i 2011 med sine rundt 5000 medarbeidere et driftsresultat på 1,1 mrd. euro. Herrenknecht utvikler, bygger og drifter tunnelboreanlegg med diameter opptil 19 meter. I oktober 2010 skapte tunnelboremaskinen "Sissi" fra Herrenknecht store overskrifter da den hadde boret seg gjennom det siste og østgående tunnelløp i det store prosjektet med Gotthard-basetunnelen.

Applikasjon

Verksmester Volker Rastetter  

Verksmester Volker Rastetter

"For hele fremstillingsprosessen til en tunnelboremaskin har vi kun noen få måneder på oss", sier Volker Rastetter, verksmester for automatikkskapbygging hos Herrenknecht i Schwanau. "Maskinenes styrepulter samt automatikkskap og koblingsbokser monteres og forhåndskobles hos oss i Schwanau." Endelig installering av det elektrotekniske systemet foregår i maskinen på verkstedet i Schwanau. Her settes den i drift og kontrolleres på alle tenkelige måter.

For å kunne overføre dem fra verkstedet i Schwanau til tunnelbyggeplassen demonteres maskinene slik at de blir enheter som er egnet for transport. Ledere og ledninger klemmes av på predefinerte grensesnitt og festes igjen når de er fremme på stedet. "Med våre tidligere rekkeklemmer bød forbindelsen på problemer", sier Rastetter, og tenker tilbake på tiden før omstillingen. "Delvis lot de seg ikke koble til flere ganger, og måtte skiftes ut."

Når tunneler skal bores opp, utsettes maskinene og alle komponentene som er montert i dem, for ekstreme belastninger og sterke vibrasjoner. Avbrutte arbeidsforløp og stillstand som følge av dårlige forbindelser er ikke akseptabelt verken for maskinleverandøren eller for bedriften som utfører arbeidet – tid er i slike sammenhenger mye penger.

Løsning

Kabling med fjærkraftrekkeklemme  

Rask og brukervennlig kabling

Rekkeklemmene i serien CLIPLINE complete fra Phoenix Contact er konstruert slik at de også tåler ekstreme belastninger. Støt- og vibrasjoner tas hensyn til ved at man under konstruksjonen velger best egnet materiale og egnede fremstillingsmetoder. Rekkeklemmenes støt- og vibrasjonssikkerhet testes etter styrkegrad DIN EN 50155 (tysk jernbanestandard).

Selv om tunnelboremaskiner av og til er helt gigantiske, er det ofte trangt om plassen når el-systemet skal installeres. Aggregater for drivverk og boreprosessen, for borttransportering av masse og oppsetting av kledningssegmenter som ofte danner selve tunnelveggen, må alle plasseres så plassbesparende som overhodet mulig.

"På grunn av den begrensede plassen ved montering, letter fjærkraftrekkeklemmenes fronttilkoblingsteknikk arbeidet vårt", sier Rastetter. "Installatørene våre får alltid full oversikt over klemmen og selve ledertilkoblingen." "Takket være fronttilkoblingsteknikken kan kabelkanalene monteres rett ved klemmene, ettersom ekstra plass for å koble til lederen ikke er nødvendig. Det reduserer plassbehovet i automatikkskapet og gir høyere tetthet ved oppkoblingen. Til tross for den kompakte byggformen kan alle ledere opptil nominelt tverrsnitt kobles til brukervennlig med endehylse, noe som er en ytterligere fordel ved fjærkraftrekkeklemmen.

Også omfattende og komplekse potensialfordelinger for strømforsyning av alle komponentene i automatikkskapet, sensorer, aktuatorer og forbrukere kan bygges opp helt ukomplisert ved hjelp av det enkle laskesystemet. Med laskesysemet i serien CLIPLINE complete, som er enhetlig for alle klemmer, er også overhoppende lasking mulig.

Kontakter som ikke skal benyttes, fjernes helt enkelt på et fast bruddsted ved hjelp av en spisstang. Ved behov trenger installatøren deretter bare å kappe av lasken til nødvendig lengde, og fylle inn den prefabrikkerte lasken i koblingsskjemaet ved hjelp av en tusjpenn. Slik blir også standardlasker til brukertilpassede komponenter, noe som sparer både lager- og logistikkostnader.

Fasit

CLIPLINE complete  

Med CLIPLINE complete kombineres alle tilkoblingsteknikker innbyrdes

Argumentene om at ledere kan kobles til flere ganger, forbindelsene er vibrasjonssikre, kablingen enkel takket være fronttilkobling og at laskingen er praksisorientert, var avgjørende for at Herrenknecht valgte å gå over til fjærkraftrekkeklemmene.

God veiledning fra klemmeprodusenten spilte også en rolle. "Spesialistene fra Phoenix Contact har vært til hjelp i de mest forskjellige faser siden omstillingen", forteller Rastetter, for det var mange tegninger og stykklister som måtte endres. "Vårt team på verkstedet tok til seg den nye tilkoblingsteknikken umiddelbart, også fordi kollegene helt fra starten av ble trukket aktivt inn i avgjørelsene."

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: