Maskinteknikk

Maskinteknikk

Produkter og løsninger som skaper fremgang

Som partner innen maskinteknikk yter vi et viktig bidrag til din konkurransedyktighet.

Tilbake til Løsninger

Kategorier

 • Produkter
  Produkter maskinteknikk

  Med den store produktporteføljen fra Phoenix Contact får du en løsning som imøtekommer selv de mest forskjellige krav innen maskinteknikk.

 • Referanser
  Referanser

  Referansene gir deg en oversikt over våre ytelser innen maskinteknikk.

 • Service og support
  Service og support

  Med vårt globale salgsnettverk er vi alltid her for deg, og ikke bare før kjøpet, men også i etterkant.

 • Kontakt
  Kontakt

  Ved spørsmål, ønsker eller andre tilbakemeldinger står våre kontaktpersoner fra fagområdet maskinteknikk til disposisjon.

Maskinteknikk er et globalt og meget dynamisk marked. Konkurransen du opplever som leverandør, er hard. Det er viktig å imøtekomme kundenes krav og utvikle et produkt- og ytelsestilbud som gjør deg konkurransedyktig på lang sikt. Maskinenes økonomiske effektivitet, kvalitet, fleksibilitet og yteevne står i forgrunnen.

Prosessoptimalisering i automatikkskapbygging

Løsninger for effektive prosesser

Løsninger for effektive prosesser

Automatikkskapproduksjon er typisk for produserende foretak i land med høyt lønnsnivå: Avtagende partistørrelser, økt kostnadspress, raskere levering. En lite industrialisert produksjon står i et motsetningsforhold til dette.

Phoenix Contact viser løsninger for effektive prosesser som et supplement til optimale produkter med utgangspunkt i Lean-metoder, prosessautomasjon og integrerte IT-løsninger.

Din sterke partner for maskinteknikk

Samarbeidspartner for maskinteknikk  

Kommunikasjon i øyehøyde

Phoenix Contact arbeider tett sammen med maskinteknikkindustrien. Maskinteknikk er en del av bedriften og støtter med sine 180 medarbeidere samtlige lokaliseringer over hele verden som tar seg av utvikling og produksjon.

Det er nettopp derfor vi er så godt kjent med utfordringene du møter i hverdagen. Ytelsene strekker seg fra fremstilling av anordninger som kan betjenes manuelt, til komplekse produksjonssystemer.

Sammen utvikler vi produksjonsmidler av høy kvalitet, nyskapende løsninger og de mest moderne fremstillingsteknologier.

Maskinteknikk har tradisjoner hos oss

Maskinteknikk hos PHOENIX CONTACT

Maskinteknikk hos Phoenix Contact 1968 (til venstre), i dag (i midten) og i fremtiden (til høyre).

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00