Løsninger for merker i kraftverket

Anvendelse

Kraftverk  

Kraftverk

Kraftverksmerkesystemet (KKS) gir en enhetlig og systematisk merking av kraftverksanlegg. RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) er en moderne erstatning av det velkjente kraftverksmerkesystemet KKS. Den har mange forskjellige nye egenskaper og utvidelser som imøtekommer dagens krav til merking av kraftverkskomponenter.

Sammenlignet med kraftverksmerkesystemet ble RDS-PP videreutviklet også med hensyn til nye metoder for å generere energi, for eksempel desentrale anlegg, og benyttes på samtlige fagområder i forbindelse med planlegging, godkjenning, oppsett, drift og vedlikehold. Merkingen i henhold til kraftverksmerkesystemet og RDS-PP består av en kombinasjonsrekke med 15 til 17 bokstaver og sifre. Bokstavene brukes vanligvis for å klassifisere systemene og aggregatene. Sifrene brukes i forbindelse med telling.

Merketyper

Merketyper

For å takle det stadig tiltagende kostnadspresset er effektive vedlikeholdsprosesser for tester og vedlikeholdsarbeid på aggregat og driftsmidler på stedet helt uunnværlig. Den klassiske metoden med å tildele arbeidsordrer og testprotokoller i papirform kan her erstattes kostnadseffektivt spesielt gjennom moderne og industriegnede identifikasjons- og kommunikasjonsmuligheter. Videre kan informasjonsutvekslingen også foregå papirløst via det sentrale dokumentasjons- og vedlikeholdssystemet. Identifikasjonsmetoder spiller her en stadig viktigere rolle, blant annet strekkode, QR-kode og RFID. Med disse kan mobile og elektroniske vedlikeholdsprosesser bygges opp helt optimalt og uten bruk av papir.

Identifikasjon med strekkode

Strekkode med grunnleggelsesår, PxC

Strekkode

Strekkoden benyttes allerede ofte for å oppnå fremtidsrettet, mobilt vedlikehold innen anleggsmerking. På grunn av de strenge omgivelseskravene har strekkoden på skiltene likevel vist seg å ikke være en optimal løsning i kraftverk. Smuss og aldring fører ofte til høye forekomster av feil og begrenset identifikasjon.

Identifikasjon med matrisekode

QR-kode

QR-kode

Vi støtter forskjellige matrisekoder som for eksempel QR-koder. Via matrisekoden kan all relevant informasjon samles inn ved hjelp av mobile enheter.

Identifikasjon med RFID

RFID

RFID UHF

Ved RFID-teknologien skilles det mellom aktive og passive transpondere (transmit og response). Den prinsipielle oppbyggingen av en RFID-transponder består av en antenne, en mikrokontroller og et permanent minne som kan avleses og beskrives. For å oppnå optimalisert vedlikehold benyttes det i kraftverket hovedsakelig passive transpondere uten egen batteriforsyning. Ved de passive transponderne skilles det mellom High-Frequency (HF)- og Ultra-High-Frequency (UHF)-transpondere. Med en frekvens på 13,56 MHZ når HF-transponderen sin induksjon for eksempel via en håndholdt enhet. Den når da sin maksimale avstand på 1 m. UHF-transponderen, med frekvens på 868 MHZ (Mellom-Europa), er egnet for større rekkevidder opptil 4 m. Begge transpondertypene kan benyttes i kraftverk:

  • Ved elektriske driftsmidler må først og fremst en entydig identifikasjon være sikret, man gir her derfor avkall på større avstander og samlet identifisering. Ved denne identifiseringen registreres samtlige RFID-transpondere som er innenfor den håndholdte enhetens rekkevidde.
  • På grunn av at enkelte områder er vanskelig tilgjengelige, er det ved mekaniske rammer og større aggregater først og fremst mer hensiktsmessig å bruke en UHF-transponder. Her aksepteres også en potensiell samlet identifisering av flere RFID-transpondere.

Mering av rørledninger

Skiltholder med fargede tilleggsmoduler og merkefelt  

Skiltholder med fargede tilleggsmoduler og merkefelt

I henhold til DIN 2403 skal rørledninger merkes med forskjellige farger, alt etter substansen som flyter gjennom rørene. I tillegg til rørledningsbånd, som merker rør som ikke er lagt i bakken, på potensielle farepunkter, merkes vanligvis rør som tilhører et aggragat, i henhold til kraftverksmerkesystemet. Fargene kan tilordnes individuelt gjennom det modulære merkesystemet. Det benyttes en holdeanordning som kan påmonteres skiltstørrelser opptil 90 x 38 mm. Skiltet holdes i holdeanordningen gjennom de to mediumsfargene på utsiden, og festes ved hjelp av to popnagler. Dermed kan skiltet skiftes ut på kort tid ved endring av krypteringen, uten at holdeanordningen må demonteres.

Løsning

Phoenix Contact tilbyr et merkesystem som fleksibelt løser alle typer merkeoppgaver i kraftverket, med kun én skriver.

Bluemark ID-skriveren

Merkesystemet med merkematerial  

Merkesystemet med merkematerial

Selve hjertet i dette merkesystemet er High-Speed-skriverne i serien BLUEMARK ID. Merker som er utformet ved hjelp av den spesielle UV-LED-metoden, imøtekommer alle krav i kraftverksomgivelsene.

De er motstandsdyktige mot høye termiske, kjemiske og mekaniske påvirkninger. Med den store porteføljen med merkematerial og systemtilbehør kan de forskjellige merkeoppgavene i forbindelse med merking av kraftverk dekkes tilnærmet i sin helhet.

Dine fordeler

  • En komplett løsning – fra trykk og helt til elektronisk identifikasjon
  • Tre identifikasjonsmetoder (strekkode, QR-kode, RFID) – ett system
  • Effektivt og papirløst dokumentasjons- og vedlikeholdsmanagement
  • Tilsvarer internasjonale standarder: ISO, IEC og VGB (B105)
  • Gir tørke- og ripefast merking med miljøvennlig UV-trykkteknologi
  • Ytterligere material for tilnærmet alle brukstilfeller i kraftverket (leder-, kabel- og komponentmerking, rørlednings- og aggregatmerking, medium- og fareskilt)

Produkter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk