Registrering av rørveggtemperatur i kraftverk

Anvendelse

Registrering av rørveggtemperatur i kraftverk  

Registrering av rørveggtemperatur i kraftverk

Mange konvensjonelle kraftverk i Tyskland ble opprettet for å sikre grunnlasten. På grunn av den tiltagende integreringen av vind- og solcelleanlegg, som påvirkes av vær og vind, ser man allerede i dag kraftige svingninger i forsyningen, også forbundet med svingninger i lasten.

Svingninger i forsyningen avhengig av svingninger i lasten

Lastfordeling tidligere

Lastfordeling tidligere

Lastfordeling i dag og i fremtiden

Lastfordeling i dag og i fremtiden

Grunnlastkraftverk må derfor, i tillegg til drift med full last, i større grad kunne klare å dekke også mindre lastsvingninger med til dels bratte lastkurver.

Spesielt kraftverksanlegg basert på kull er ikke konstruert for drift med mindre last. For å oppnå jevn fyring og dermed jevn belastning av anleggsdelene kreves det nye kontrollmuligheter.

Blant annet er evalueringen av rørveggtemperaturene med opptil 2000 termoelementer på kjelen en viktig indikator på konstant fyring og utnyttelse av kjelen. Evaluering av denne informasjonen samt videreføring til hovedstyreteknikken er viktige parametere for ansvarshavende i kontrollrommet.

Løsningen

Desentral løsning

I forbindelse med desentral samling av målepunktene ved hjelp av Ni-CrNi-termoelementer tilbyr Phoenix Contact ikke bare alle nødvendige komponenter, men leverer ved behov også premonterte og tilkoblingsklare I/O-stasjoner som er utstyrt helt i tråd med behovene dine. Disse I/O-stasjonene brukes til å klargjøre signalene til hovedstyreteknikken direkte via Profibus DP, og kan installeres i felten umiddelbart. I den optimaliserte automatikkskapkonstruksjonen er alle relevante miljøbetingelser, blant annet temperaturer opptil ca. + 60 °C, hensyntatt.

Desentral løsning  

Eksempel: Registrering av måleverdier via desentrale automatikkskap

De desentrale I/O-stasjonene består av følgende:

 • 24 V redundansmodul, for redundant  
  forsyning av I/O-stasjonen
 • Separat sikring av stasjonene via
  automatsikringer med push-in-tilkoblingsteknikk
 • Busskobler til Profibus DP med
  temperaturmålemoduler som kan utvides modulært
  (type UTH) med internt referansepunkt
 • Fiberoptisk omformer for videreføring av data via
  optiske fibre (ved behov)

Sentral løsning

I tillegg til selve komponentene tilbyr Phoenix Contact også her en komplett løsning for ny oppbygging av sentralstasjonene. I de premonterte, kablede og tilkoblingsklare koblingsskapene registreres samtlige måleverdier, og gjennomsnittsverdier kalkuleres og sendes til hovedstyreteknikken.

De nye sentralskapene består som eksempel av følgende:

 • Busskobler til Profibus DP med temperaturmålemoduler (type UTH)
  med internt referansepunkt
 • Busskobler til Profibus DP og temperaturmålemodulene (type RTD)
  for montering av kompensasjonsmåling via PT100
 • Separat forsyning av Profibus-stasjonene via 24 V strømforsyninger
 • Separat sikring av stasjonene via automatsikringer med push-in-tilkoblingsteknikk
 • Sentral styring for evaluering av målingene og videreføring til hovedstyreteknikken
 • Visualisering på stedet via operatørpanel med berøringsdisplay og visualiseringsprogram
 • Industriell brannmur/ruter for sikker kommunikasjon via Internett
Sentral løsning HR

Eksempel: Registrering av måleverdier via sentralskap

Oversikt over fordelene

 • Enkel og oversiktlig komplett installasjon
 • Lave installeringskostnader takket være I/O-stasjoner henholdsvis sentralskap som er klare til å monteres
 • Mindre kablingsarbeid ved den desentrale løsningen
 • Nøyaktige måleverdier grunnet feltnær referansepunktkompensasjon
 • Rask og digital overføring av enkeltverdier helt frem til hovedstyreteknikken

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00