Bruk av radiosignaler ved generering av energi

Anvendelse

Kjøletårn   

Kjøletårn 

Når energi skal genereres, oppstår det stadig spesielle utfordringer ved etablering av kommunikasjon mellom infrastruktursystemer på kraftverkets uteområder og det sentrale styresystemet. Noen eksempler:

Temperatur- og nivåmålinger i fossilt kraftverk

Kraftverk  

Kraftverk

For operatører av kraftverk foreligger dokumentasjonsplikt overfor myndighetene for nivå- og temperaturmålingene i kjølevanntilstrømningen og -avløpet. Derfor samles og arkiveres målepunktene sentralt via styreteknikken.

Problemer oppstår ikke bare på grunn av de lange avstandene til de sentrale bygningene, men også på grunn av strømforsyningen til den lokale måle- og overføringsteknikken, som ofte har en autark konstruksjon. Toveis kommunikasjon mellom flere bygninger/konstruksjoner og styreteknikken er her et absolutt must.

Kullproduksjonsanlegg i fossilt kraftverk

Kullproduksjonsanlegg  

Kullproduksjonsanlegg

På grunn av skipslossingen er kullproduksjonsanlegg som regel plassert et stykke unna det umiddelbare kraftverksområdet. Kullet mellomlagres i hauger ved siden av losseplassen, og transporteres ved behov til de forskjellige båndsystemene ved hjelp av en kabelgravemaskin. Denne maskinen kjører på skinner langs kullhaugene. På grunn av bevegelsesforløpet må kablene for spenningsforsyningen og også for datakommunikasjonen være lagt med fleksible ledninger som kan rulles på tromler.

Disse spesialledningene er meget dyre, og på grunn av omgivelsesforholdene må de vedlikeholdes eller skiftes ut regelmessig. Båndsystemet transporterer deretter kullet over en lengre distanse til kjelhuset i kraftverket, og kraftverkets drivteknikk er også tilkoblet styreteknikken.

Elvekraftverk

Elvekraftverk  

Elvekraftverk

Det naturlige strømningsforløpet og de lange kabelstrekningene som nødvendigvis oppstår mellom de lokalt fordelte nivåmålingene og styringen av vannpumpene, som også må kommunisere med kontrollrommet, er en spesiell faktor som gjelder for elvekraftverk.

Løsningen

Radiosignalsystem Radioline  

Radiosignalsystem Radioline

I denne sammenheng tilbyr Phoenix Contact det modulært utvidbare radiosignalsystemet Radioline, som er velegnet nettopp i anleggsstrukturer som er fordelt over store områder. Ved hjelp av systemet kan I/O-data som temperaturer, nivåer og feilmeldinger helt enkelt samles inn og overføres til kontrollrommet via radiosignaler.

For å tilordne innganger og utganger vrir man bare på modulenes riflehjul. I/O-signalene fordeles dermed i nettverket særdeles enkelt og med ønsket splitting - helt uten programmering!

Fleksible kommunikasjonsstrekninger

Kommunikasjonsstrekninger  

Kommunikasjonsstrekninger

Fordi større avstander og vanskelig tilgjengelig terreng ofte må forseres, kan data ellers kun samles inn i form av omstendelig kabling. På grunn av de integrerte repeaterfunksjonene i Radioline kan kommunikasjonsstrekningene bygges opp meget fleksibelt i forskjellige strukturer (punkt-til-punkt-, linje-, stjerne- eller trestrukturer).  

Radiosignalsystemet Radioline har ikke bare en adekvat kabelutskiftning, men øker også kommunikasjonsstrekningenes tilgjengelighet i form av en nettverksdannelse.

Opptil 250 repeater-slaver kan integreres i ett nettverk. Hvis en radiosignalstrekning på et tidspunkt ikke er tilgjengelig, prøver repeater-slaven automatisk å nå masteren via en annen nettverksenhet. Måleverdier endrer seg som regel kun langsomt. Derfor kan lave overføringshastigheter benyttes på slike kommunikasjonsstrekninger. Disse lave overføringshastighetene åpner likevel for store rekkevidder på de lisensfrie radiosignalstrekningene.

Autarke solcellestrømforsyningsanlegg

Radiosignalsystem Radioline  

Premontert system til autarke strømforsyninger

Hvis en strømforsyning skulle mangle som følge av den spesielle posisjoneringen til et måle- eller koblingspunkt, leverer vi også autarke solcellestrømforsyningsanlegg som er tilpasset nettopp nødvendig effekt. Når desentrale måle- eller koblingspunkter skal implementeres, finnes det dermed praktisk talt ingen grenser lengre.

Ved hjelp av radiosignalsystemet Radioline kan man slik oppnå følgende:

 • Overvinne hindringer helt enkelt
 • Skifte ut sleperinger og kabelstrenger som utsettes for slitasje, på mobile enheter
 • Koble stasjoner som ligger langt unna, til styreteknikken, på en meget enkel måte

Phoenix Contact tilbyr ikke bare alle nødvendige komponenter, men leverer ved behov også premonterte og tilkoblingsklare stasjoner som er utstyrt helt i tråd med behovene dine.

Den meget sikre radiosignalteknologien:

TRUSTED WIRELESS

Vår egen radiosignalteknologi TRUSTED WIRELESS er konstruert for det lisensfrie 2,4 GHz ISM-båndet. Versjon 2.0 garanterer en pålitelig overføring av data og signaler over lange avstander og utmerker seg spesielt med følgende egenskaper:

 • Høy pålitelighet grunnet AES-kryptering, frekvenshopping og sameksistens-administrering
 • Flere kilometer rekkevidde takket være innstillbare dataoverføringshastigheter (16...500 kb/s)
 • Meshnettverk med opptil 250 knutepunkter og funksjon for nettoptimalisering

Radiosignalsystemet Radioline kan dermed benyttes uten ytterligere beskyttelsesmekanismer.
Det typiske støyspekteret i de industrielle omgivelsene hos energileverandører får dermed ingen konsekvenser.

Oversikt over fordelene

 • Radiosignalløsning for større avstander
 • Enkel konfigurering ved hjelp av riflehjul på modulen – uten programvare
 • Slitasje- og lisensfri datakommunikasjon uten løpende kostnader
 • Ingen dyre kabelstrekk
 • Høy tilgjengelighet takket være alternative kommunikasjonsveier i nettverket
 • Potensialskille gjennom radiosignalstrekningen

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00