Overvåkingssystem til transformatorsystemer

Anvendelse

Transformator

Transformator

Ved bruk av transformatorer, E-spoler og andre enheter som driftes med olje, for eksempel for isolering, må energileverandøren imøtekomme spesielle krav for drift av slike typer anlegg fra et volum på 1 m3 væske som utgjør en fare for vann.

For at det ved eventuelle forstyrrelser ikke slippes ut væske som utgjør en fare for vannet, fra det komplette systemet, må alle enheter som er fylt med olje plasseres på væsketett underlag, enten i form av et kar eller som avledende enheter til et eksternt oppsamlingskammer eller stor utskiller. Arbeitsgemeinschaft Industriebau, forkortet AGI, har utarbeidet et oppgaveark som beskriver forskjellige konstruksjonsmuligheter for utførelse av transformatorstasjoner som skal sørge for at forordningen for håndtering av vannskadelige stoffer i anlegg (VAwS) imøtekommes.

I oppgavearket vises det også til at nedbørsvannet kan pumpes ut av karet eller oppsamlingskammeret etter at en visuell kontroll er foretatt. Det er viktig slik at absolutt all olje i transformatoren ved havaritilfeller kan samles opp og ikke havner ut i omgivelsene.

Løsningen

Automatikkskap fra Phoenix Contact

Automatikkskapløsning fra Phoenix Contact

Phoenix Contact tilbyr et nytt system for kontinuerlig nivåovervåking, varsling og pumping av nedbørsvann i transformatorsystemer. Vannivået måles av en ultralydsensor og sammenlignes kontinuerlig med to forskjellige grenseverdier. Hvis øvre grenseverdi er nådd, trigger systemet utsendelsen av en e-post slik at vedlikehold kan planlegges tidsnok. Hvis en kritisk, ytterligere grenseverdi er nådd, sendes en sms til personellet, slik at tiltak kan iverksettes umiddelbart. 

Når vedlikeholdspersonellet foretar påfølgende ettersyn av stasjonen, startes pumpeprosedyren etter at nedbørsvannet er visuelt kontrollert med hensyn til oljekontaminering, og forløper deretter automatisk. Vannivået måles fortsatt kontinuerlig og senkes til et innstillbart minimumsvolum. En ekstra stavsonde sørger for at pumpeprosedyren avbrytes umiddelbart dersom oljekontaminering registreres. Alle vesentlige komponenter på anlegget er sertifisert og godkjent bygningskontrollmessig.

Overvåkingssystemets funksjoner

Vår løsning dekker følgende funksjoner:

 • Overvåking av nivåer i trafostasjoner
 • Varsling ved overskridelse av grenseverdiene
 • Første varslingstrinn via e-post
 • Andre varslingstrinn via sms
 • Åtte programmerbare digitale innganger for ekstra varslinger via sms og/eller e-post
 • Telefonbokfunksjon for administrering av telefonnumre og e-postadresser
 • Pumpestyring og -management
 • Visuell varsling
 • Overvåking av de avbruddsfrie strømforsyningene med alarmmanagement

Mer informasjon om våre produkter

Hvis du følger lenkene, får du mer informasjon om produktene.

Oversikt over fordelene

 • automatisk melding via sms eller e-post
 • målrettet og behovstilpasset planlegging av bruk
 • Reduserte driftskostnader

Systemet er i samsvar med relevante lovbestemmelser og forskrifter

 • Den tyske vannressursloven (WHG)
 • Forordning for håndtering av vannskadelige stoffer i anlegg og for fagbedrifter (VAwS)
 • Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00