Effektiv energibruk

Effektiv energibruk

Senke kostnadene, øke effektiviteten

Oppdag sparepotensialer på anlegget og iverksett tiltak for å oppnå effektivt energimanagement i henhold til DIN EN ISO 50001.

Som erfaren samarbeidspartner innen automatiseringsbransjen støtter Phoenix Contact deg med produkter, løsninger og kunnskap som gjør at du oppfyller kravene i DIN EN ISO 50001. Registrer forbruksverdiene til elektrisk strøm, vann eller trykkluft, og utform et intelligent energimanagementsystem med utgangspunkt i disse dataene.

På den måten kan du redusere kostnadene betraktelig – uten å begrense maskinen eller anleggenes yteevne. I den forbindelse tilbyr Phoenix Contact et modulært løsningskonsept som vi skreddersyr passnøyaktig etter kravene, fra sensorsystem og analyse og helt til management.

Dine fordeler

 • Spar kostnader – med intelligent administrering av energiforbruket
 • Alltid full oversikt over relevante data takket være pålitelig og kontinuerlig registrering av måleverdier
 • Oppnå DIN EN ISO 50001 raskt og enkelt med en kontaktperson og modulært løsningskonsept
 • Profiter av statlig støtte – ISO 50001 over hele anlegget
 • Miljøvennlig produksjon – avled sparetiltak for knappe ressurser direkte
 • Optimalisering av prosesser grunnet parallell innsamling av drifts- og maskindata.
 • Condition Monitoring takket være umiddelbar registrering av endringer i måleverdiene

Energibesparelser – made by Phoenix Contact

PDCA syklus  

Kompetent støtte for å oppnå DIN EN ISO 50001

Med utgangspunkt i den internasjonale standarden DIN EN ISO 50001 er vi her for deg med modulære løsninger når du skal omsette energisparetiltak i praksis.

Målene ved energimanagement:

 • Fastsette energiforbruksmål
 • Tilrettelegge transparente energidata som kan tilordnes
 • Identifisere optimaliseringspotensialer
 • Iverksette kontinuerlige forbedringstiltak for økt effektivitet

Hvilke fordeler har tiltak for effektiv energibruk?

 • Redusert energibehov og dermed kostnadsbesparelse
 • Økt konkurransedyktighet
 • Kontinuerlig energiovervåking, dvs. økt anleggstilgjengelighet grunnet synergi
 • Imøtekomme lovbestemmelser

Identifisering av sparepotensialer

Innsamling av energidata  

Innsamling og analyse av energidata, avledning av tiltak

Slik benytter du energien enda mer effektivt:

 • Optimalisering av forbruks-, prosess- og produksjonsanlegg, for eksempel ved å skifte ut lite effektiv teknologi
 • Reduserte lekkasjeforekomster ved at avvik i forbruk analyseres
 • Innsamling, evaluering og overvåking av energidata, inkludert lastmanagement
 • Bruk av effektive energibærere
 • Forbedret datasituasjon som utgangspunkt for kjøp hos energileverandør
 • Tilordning av energinøkkeltall til de forskjellige prosessene
 • Nøyaktig, forbruksorientert avregning av de enkelte energiforbrukerne
 • Tilpasning av produksjonsprosessen etter energitilbudet, det vil si bedre kostnadskontroll

Passer til alle anlegg – det modulære løsningskonseptet

Energiovervåking i henhold til DIN EN ISO 50001  

Energiovervåking i henhold til DIN EN ISO 50001

For å oppnå DIN EN ISO 50001 tilbyr Phoenix Contact et modulært konsept som består av program- og maskinvare, med mange forskjellige grensesnitt for integrering i anlegget.

Løsningskonseptet strekker seg fra innsamling av måleverdiene til de forskjellige mediene som strøm, vann trykkluft og lignende, datalagring og evaluering og helt til overvåking av prosesskontrolleren.

Løsingene er skalerbare, som innebærer en enkel, kostnadsgunstig innføring samtidig som fremtidige utvidelser er fullt ut mulig. Tilbudet suppleres med profesjonelle tjenesteytelser ved idriftsettelsen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon