Tilbake til oversikten

Enkel integrering av desentrale innmatere og forbrukere i fordelingsnettet

Oversikt

Forsyning av veibelysning  

Overvåking av veibelysningens lysmiddeltilstand

  • Innmating av regenerativ energi og den tiltakende bruken av el-biler forutsetter en nøyaktig overvåking av energinettet.
  • Enexis benytter småkontrollere fra Phoenix Contact samt en programvare- og databaseløsning for å behandle, lagre og evaluere alle relevante data og deretter vise dem på en mest mulig informasjonsrik måte.
  • Visualiseringen av dagens belastningssituasjon i det lokale nettet muliggjør en pålitelig forsyning av samtlige forbrukere.

Kundeprofil

Transformator i den lokale fordelingsstasjonen  

Transformator i den lokale fordelingsstasjonen

Enexis drifter energinettet i syv provinser i Nederland. Her har bedriften ansvaret for tilkoblingene til rundt 2,7 millioner forbrukere.

I tillegg arbeider medarbeiderne kontinuerlig mot et bedre, mer intelligent, mer effektivt og fremtidsegnet nettverk.

Anvendelse

Småkontroller ILC 131 ETH i den lokale fordelingsstasjonen  

Koblingsboks med småkontroller ILC 131 ETH og et modem

Forsyningen av solenergi via private husholdninger samt den økende andelen el-biler i Nederland forutsetter en nøyaktig kontroll av energinettet slik at spenningssvingninger kan unngås.

Den konsekvente overvåkings- og visualiseringsløsningen fra Enexis kontrollerer derfor de aktuelle verdiene for spenning, strøm og energiflyt. Slik kan det lokale nettverket planlegges bedre, utvides målrettet og kortslutninger kan registreres og lokaliseres raskere.

Lavspenningsnettverkets transformator, som strekker seg fra 10 kV- til 400 V-nivået, overvåkes også. I tillegg til de nærliggende husholdningene og bedriftene forsyner den også veibelysningen.

Den kunne allerede tidligere kobles inn og ut via fjernstyring, men det var ikke mulig å kontrolleres lysmiddelets tilstand. Ved å evaluere strømforbruket trekker Enexis nå konklusjoner med hensyn til lampenes kvalitet, og sender en servicetekniker til stedet i god tid dersom den er redusert.

Løsning

Visualisering av lokalt nett  

Diagnostikk og visualisering av det lokale nettet via kart

De aktuelle dataene fra transformatorens tre sekundærkretsfaser i fordelingsstasjonen registreres av strømtransformatorer og lagres av en småkontroller ILC 131 ETH. Ettersom store servere er en forutsetning for å analysere verdiene i samtlige registreringssystemer, lagres dataene av en canadisk databaseprovider. Dette er en SQL-database som ILC 131 ETH skriver på direkte. I den forbindelse benytter programmereren funksjonsblokker fra SQL Library, som kan lastes ned fra hjemmesiden til Phoenix Contact.

Med utgangspunkt i de innsamlede datasettene kan veibelysningens status evalueres. Videre kan transformatorens utnyttelsesgrad fastsettes. Hvis den overskrider fastsatte grenser, innleder serviceteknikeren tilsvarende tiltak eller tilrettelegger for å utvide nettverket. På den annen side kan, ved en gjennomsnittlig lav belastning, en mindre og mer rimelig transformator benyttes.

Enexis planlegger å supplere applikasjonen med et miljøsensorsystem som gjør at veibelysningens lysstyrke i fremtiden kan tilpasses. For tiden styres veibelysningen med utgangspunkt i soloppgang- og solnedgangstidene, som stilles til rådighet av den kanadiske databasen. Det er likevel et ønske å gjøre inn- og utkoblingstidene avhengig av den naturlige lysstyrken på stedet. På denne måten kan lyset slås på mye tidligere når det er overskyet, og senere på solfylte dager.

Programvaren Gaia, som Enexis har utviklet, gir en god løsning for enkel visning av større datamengder. Med utgangspunkt i informasjonen som leveres av Google Earth kan brukeren ved hjelp av verktøyet zoome inn på de enkelte veiene og hente opp informasjon om aktuelle og historiske forløp rundt energiflyt og nettbelastning. På den måten oppdages eksempelvis forbrukere som trenger en større forsyningsledning.

Fasit

Effektiviteten i anlegg og systemer kan økes betraktelig ved å samle inn og analysere relevante data. Her ligger merverdien i en såkalt Big-Data-tilnærming. Algoritmer, databaser og nettorganisering kjennetegner fremtidens styre- og automatiseringssystemer.

Utgangspunktet for dette er en intelligent tilkobling av feltnivået til den overlagrede datalagringen og -behandlingen samt en informasjonsrik visualisering av opparbeidet kunnskap. På den måten kan Enexis reagere raskt og målrettet på kritiske hendelser, og dermed sikre en kontinuerlig forsyning av befolkningen med elektrisk energi.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk