Tilbake til oversikten

Ny konfigurering av kommunikasjonen hos Laborelec i Belgia

Tjenesteyter for overvåking av strømkvalitet

Overvåking av strømkvaliteten er en av mange tjenesteytelser som kooperasjonen Laborelec tilbyr sine kunder. Laborelec, som har hovedsete i Linkebeek, Belgia, er et kompetansesenter for produksjon, distribusjon og bruk av strøm. Laborelec tilbyr sin viktigste medeier, Electrabel, sine andre medeiere (inkludert operatører av distribusjonsnettverk) og andre kunder spesialiserte tekniske tjenesteytelser, og da i både inn- og utland.
Laborelec har en årlig omsetning på rundt 32 millioner euro og ca. 180 ansatte.

Applikasjon

Laborelec måler distribuert eller innkommende kvalitet på nettspenningen på forespørsel fra kunder og utarbeider rapporter under hensyntagen av spesielle kundekriterier. Alle spenningsnivåer måles: Fra lavspenningsnett i boligområder (230 V) og industritilknytningspunkter og helt til sterkstrømsnett (150 kV).

Denne tjenesteytelsen stilles til rådighet for de fleste belgiske operatører av distribusjonsnett samt den viktigste medeieren, Electrabel, som tilbyr denne ytelsen til sine kunder fra industrien. Blant disse finner vi ikke bare større forbrukere av strøm, men også mindre forbrukere som ville ha opplevd dramatiske konsekvenser for kritiske prosesser i bedriften ved for eksempel spenningsfall.

Løsning

Ved hjelp av et modem og via hoveddatamaskinen avleser Laborelec en til to ganger daglig målte verdier fra ca. 600 måleapparater i felten og over 500 måleapparater i lav- eller mellomspenningsnettet hos nettverksoperatørene. Målingen spenner over en tidsperiode på ca. ti minutter pr. måleverdi. Hvis en analog telefonlinje er tilgjengelig i målestasjonen, leses dataene via PSTN. Hvis dette ikke er tilfelle, leses dataene inn via GSM-nettet.

For kort tid siden konfigurerte Laborelec hele kommunikasjonsoppbyggingen til sin hoveddatamaskin på nytt. Det nye systemet består utelukkende av skinnemonterbare industrimodemer fra Phoenix Contact. Systemet fungerer med to modemtyper: PSTN eller GSM. Pr. dato er 24 PSTN- og 11 GSM-modemer installert i datainnsamlingssystemet. 15 til 20 modemer i felten er tilordnet hvert av disse modemene, som etablerer en forbindelse via en innvalgsprosedyre for nedlasting av data – såkalte modem pools.

Samtlige modemer i Laborelec-datasenteret forsynes via det unike T-buss-laskesystemet i modemets sokkel. Grunnet bredden til automatikkskapet som benyttes, kan åtte modemer plasseres ved siden av hverandre. "Vi plasserer T-busselementene umiddelbart over hele bredden", forteller Laurent Cloosen, teknisk assistent hos Laborelec. "Hvis vi ønsker å legge til et ekstra modem, klikker vi på modemet på T-buss. Deretter trenger vi kun å koble sammen analogledningen og RS-232 fra datasenteret. Det gjør oppbyggingen både meget oversiktlig og modulær."

Fordeler

En av mulighetene som PSI GSM/GPRS-modemet fra Phoenix Contact gir, er GPRS-funksjonen. General Packet Radio Service (GPRS) er en tjenesteytelse der data kan utveksles via GSM-telefonnettet i form av små pakker. Med denne teknikken stykkes dataene inn i slike pakker, som deretter videreføres enkeltvis og kombineres på nytt hos mottageren.

GPRS-forbindelseskostnader påløper etter datamengden som sendes, ikke etter forbindelsestid. Derfor kan GPRS-modemer kobles til konstant uten ekstra kostnader, uten at en forbindelse må etableres først. Datautvekslingen starter umiddelbart.

For tiden tester Laborelec ut digital utveksling av måledata via GPRS. Laurent Cloosen hos Laborelec vet nøyaktig hvorfor han valgte modemer fra Phoenix Contact ved den nye konfigureringen: "På grunn av brukervennligheten og påliteligheten. Modemene fra Phoenix Contact er meget brukervennlige. Telefonledningene kobles helt enkelt via pluggmoduler. Ved eventuelle feil viser lysdiodene på modemet helt tydelig at et problem foreligger. Dessuten kan årsaken lokaliseres ved at man bare plugger en telefonledning til forsiden av modemet."

Sentral innsamling av måledata ved målestasjoner med stor geografisk spredning er et godt eksempel på hvordan bedrifter automatisk kan sentralisere, lagre og benytte data for rapportering.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk