Energiteknikk

Fleksibel handling

Fleksibel handling

Oppretthold bevegeligheten: I vår produktportefølje finner du akkurat den løsningen du leter etter.

Tilbake til Løsninger

Kategorier

 • Energifordeling
  Transport og distribusjon

  Den pålitelige tilkoblingsteknikken er spesielt tilpasset behovene i elektriske transport- og distribusjonsnett.

 • Generering av energi
  Generering av energi

  I fremtidens generering av energi vil kraftverkskapasiteten bli utvidet og mengden forbrenningsgass redusert.

Energimarkedet er dynamisk og ergo i stadig endring – ved generering, nettdrift og vedlikehold. Dermed endres også kravene som stilles til anleggene dine. Vi har vært samarbeidspartner innen energisektoren i over 80 år. Derfor finner du hos Phoenix Contact en kontinuerlig utvidet og omfattende produktportefølje.

Aktuelt tema: Intelligent beskyttelse av strømnett – med FL MGUARD

Effektiv beskyttelse  

Effektiv beskyttelse av desentrale anlegg med FL MGUARD

Moderne IT-teknologi erobrer i stadig større grad samtlige leveområder i moderne samfunn. Ved omsetting av det intelligente nettverket – Smart Grid – i praksis, gjelder dette også for infrastrukturen innen energi- og strømforsyning.

For avbruddsfri strømforsyning er det viktig at balansen mellom lastbehov og forsyning opprettholdes – uavhengig av tid på dagen og værforhold.

For å tilpasse forsyningens størrelse kommuniserer deltagerne som offshore-vindparker, klassiske kraftverk eller private solenergianlegg via et felles nettverk.

Den digitale nettorganiseringen åpner for nye tekniske muligheter. Samtidig innebærer dette små hull for potensielle angripere. I form av manipulering av IT-systemene kan de utgjøre en fare for hele infrastrukturen i strømnettene.

Spesielt viktig er det å beskytte store strømforsyningsenheter, for ved stans som ikke er planlagt skal det mye til for at de skal kunne kompenseres for av andre deltagere i nettet. Erfaringer viser at forsøk på å angripe digitale systemer i kraftverk utgjør en reell fare. Derfor er det utarbeidet omfattende Cyber-Security-retningslinjer som fører til nye utfordringer for nettoperatører.

Med sin FL MGUARD-utstyrsserie bidrar Phoenix Contact til en individuell omsetting av desentrale IT-beskyttelseskonsepter i praksis. MGUARD-teknologi gjør at uautoriserte forsøk på å oppnå nettilgang og foreta endringer i datasystemene kan oppdages raskt og pålitelig.

Høy driftssikkerhet grunnet SIL

EX, prosessteknikk, SIL, funksjonell sikkerhet, IEC 6150  

Sikkerhetsintegritetsnivå – forkortet SIL

Sikkerhetsintegritetsnivået, eller SIL (Safety Integrity Level), beskriver sannsynligheten for svikt i en komponent eller et system. Hvis apparatet eller systemet svikter, oppnås en definert tilstand.

Målet til SIL er å oppnå størst mulig driftssikkerhet.

Betraktningene på bakgrunn av standardene foregår med utgangspunkt i statistisk sannsynlighet. Standardene IEC 61508 og IEC 61511 er avgjørende.

Overspenningsbeskyttelse

Nyskapende produkter for overspenningsbeskyttelse  

Nyskapende produkter for overspenningsbeskyttelse

For å oppnå en effektiv overspenningsbeskyttelse må mange forskjellige aspekter tas hensyn til. Med utgangspunkt i intensiv grunnlagsforskning utvikler Phoenix Contact innovative avlederteknologier og omsetter tilegnet kunnskap i ytelsessterkt og brukerorientert beskyttelsesutstyr.

Ved hjelp av overspenningsbeskyttelsestiltak kan skader og derav påfølgende kostnader unngås i sin helhet. Følgende taler for bruk av overspenningsbeskyttelse:

 • Effektiv beskyttelse mot transient overspenning
 • Høy anleggs- og utstyrstilgjengelighet
 • Ingen systemsvikt eller stillstandstider
 • Begrensning av følgeskader
 • Kostnadsbesparelse

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk