Bechtle: Parkeringshus for ansatte, med ladestasjoner til 50 elbiler

Oversikt

Parkeringshus til elbiler hos Bechtle  

I det nye parkeringshuset til Bechtle AG kan man lade 50 elbiler.

  • Bechtle AG, som er det største IT-systemhuset i Tyskland, har implementert elektrifisering av kjøretøyflåten i sin bærekraftstrategi.
  • 50 ladepunkter skal integreres i det nye parkeringshuset, og forsynes ved hjelp av solcelleanlegget på taket.
  • For de spesifikke forholdene på stedet med hensyn til konstruksjon, har RTB GmbH & Co. KG utviklet en ladeløsning med ladeteknikk og -komponenter fra Phoenix Contact.
  • Flåteladeløsningen i parkeringshuset er fordelaktig når e-flåten til Bechtle skal utvides.

Kundeprofil

Rainer Kury og Torsten Kocher hos Bechtle AG  

Rainer Kury (til venstre) og Torsten Kocher hos Bechtle AG

Bechtle AG ønsker også å elektrifisere kjøretøyflåten sin.

"Vårt mål er å øke andelen el- og hybridbiler i tjenestebilsammenheng på noe lengre sikt, til 10 %", forteller Rainer Kury i bedriftskommunikasjonen hos Bechtle. "Interessen for en overgang vokser stadig."

Anvendelse

I utlysningen vedrørende et nytt parkeringshus til de ansatte var lademuligheter til 50 elbiler et av kravene. Ytterligere krav var at det måtte være enkelt å utvide, at beregning av betaling må følge lovpålagte bestemmelser samt at et energistyresystem for bruk av fornybare energikilder må foreligge.

Moderne parkeringshus i stålskjelettkonstruksjon har ikke hele bærevegger, de loddrette stålstøttene og tverrbjelkene er en del av den åpne konstruksjonsmåten. Hvis man skulle ha montert en søyle på gulvet, ville en beskyttelse mot påkjøring ha vært nødvendig og som ville ha tatt opp verdifull plass og forårsaket ytterligere kostnader. For veggbokser mangler det en bærevegg. Dermed ble løsningen smale stålpilarer som ladepunktene kunne monteres på.

Ladepunktene måtte være trygge og pålitelige, og føye seg estetisk inn i det arkitekonisk komplette bildet. Elektriske anlegg i næringsøyemed må i tillegg kontrolleres regelmessig, og kostnadene i den forbindelse bør ikke øke lineært med antall ladepunkter.

Løsning

Styrekomponenter samt beskyttelses- og koblingsutstyr i det sentrale automatikkskapet  

Styrekomponenter samt beskyttelses- og koblingsutstyr i det sentrale automatikkskapet

"Hovedentreprenør for byggingen av parkeringshuset var byggeforetaket Goldbeck, som holder til i Bielefeld", forteller Rainer Kury. "Kun det mest nødvendige skulle plasseres i parkeringshuset." Selve ladepunktet består dermed kun av ladekontakt type 2, en RFID-leseenhet for å identifisere brukeren samt de lokale lysdiodene for visning av status. Beskyttelses- og koblingsutstyr, ladekontrollere og energimålere er montert i det sentrale automatikkskapet.

Som Torsten Kocher fra Facility Management hos Bechtle AG i Neckarsulm sier, "fordi ingen aktive effektførende komponenter er montert på selve ladepunktet, begrenses vedlikeholdsarbeidet for de enkelte ladepunktene til en ren inspeksjons- og funksjonskontroll." Når ingen elbiler lades, foreligger ingen spenning over 12 V på ladepunktet. Det kritiske beskyttelses- og koblingsutstyret kontrolleres i teknisk sentral.

Når det gjelder ladekontrolleren, valgte e-mobilitetseksperten RTB ladekontroller EV Charge Control Basic fra Phoenix Contact – kombinert med DC-feilstrømovervåking EV-RCM. Kombinasjonen gir høy tilgjengelighet og forhindrer unødvendige servicetiltak i form av automatisk tilbakestillingsfunksjon etter feilstrøm som forårsakes av kjøretøyet. Via det standard RS-485-grensesnittet og Modbus/RTU-protokollen som ligger over denne, kan de forskjellige ladeprosessene aktiveres etter at identifiseringen er foretatt.

EV Charge Control Basic og energimålere i automatikkskapet  

Ladekontrollerne EV Charge Control Basic og energimålerne i automatikkskapet styres via en PC

Ladestrøm og -effekt samt allerede ladet energi samles inn via energimålerne EEM-350, som også stammer fra Phoenix Contact. Det er en fordel at utstyret er MID-sertifisert. Dermed er energimålerne egnet for beregning av betaling for ladeprosedyrer i henhold til lovpålagte bestemmelser.

"Vi koblet også parkeringshusets styreteknikk til dette systemet, som blant annet gjør det mulig å overvåke parkeringsplassen samt gi en dynamisk brukerføring på vei inn i parkeringshuset frem til nærmeste ledige parkeringsplass", forteller Kocher videre. "Det blir dermed enda mer behagelig å parkere bilen."

Fasit

Solcellemoduler på taket av parkeringshuset hos Bechtle  

Solcellemodulene på taket av parkeringshuset genererer energien som kreves for å lade kjøretøyene

Kombinasjonen av kjernekompetansene til de forskjellige bedriftene med hensyn til styreteknikk til pareringshus, ladeteknikk og avregningsprosesser åpnet for en løsning som er helt optimal ved lading av kjøretøyflåter i pareringshus. Det tas her hensyn til alle nødvendige bygg- og vedlikeholdsspesifikke aspekter.

Optimalisert bruk av regenerativ energi omsettes i praksis. "Anlegget vårt har fungert helt problemfritt fra aller første stund", oppsummerer Torsten Kocher. "RTB-løsningen vår, med komponenter fra Phoenix Contact, har en modenhet som utgjør en stor fordel ved utbygging av e-flåten."

Har du lyst til å omsette ladeløsningen din i praksis sammen med oss?

Send oss en forespørsel i dag, og dra nytte av tjenesteytelsene våre:

  • Sammensetning av egnede maskin- og programvarekomponenter
  • Produksjon av ladeplugger med din egen logo for sømløs Branding
  • Om ønsket leveres ladekablenes ledningsende også med trinnsnitt, konfeksjonert eller kompakt
  • Utforming av godkjente kablingsplaner for enkel og sikker praktisk omforming
  • Dagens ladestandarder og normer hensyntas i tillegg til forskrifter for måling og kalibrering.
  • Støtte ved tilknytning til leverandører av faktureringstjenester samt bygnings- og energistyresystemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00